Tanfelügyelet, önértékelés

A tanfelügyelettel kapcsolatos megkereséseit, kérdéseit a következő e-mail-címre várjuk: pokpecs@oh.gov.hu

A tanfelügyelettel foglalkozó referensek elérhetőségei:

Név E-mail Telefonszám
Dr. Pelles Tamás – referens pokpecs@oh.gov.hu
+36-1/374-2333
Dr. Szendiné Faragó Adrienne – referens +36-1/374-2253

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 87. § (2) bekezdése szerint:

" Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést az Oktatási Hivatal szervezi."

"Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében. Az ellenőrzés kiterjed fenntartótól függetlenül minden köznevelési intézményre."

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 145. § (1) bekezdése kimondja:

„Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére, az intézmények saját céljainak megvalósulására, továbbá az intézményi önértékelés eredményeire alapozva értékeli, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást ad."

A területhez kapcsolódó jogszabályok:

A tanfelügyelettel és önértékeléssel kapcsolatos kézikönyvek az alábbi linkeken érhetők el.

Tanfelügyeleti kézikönyvek (módosított, harmadik kiadás)

Önértékelési kézikönyvek (módosított, második kiadás)