Szaktanácsadás

A tantárgygondozó szaktanácsadó abban segíti elsősorban az egyes pedagógust, közvetve pedig az intézményvezetőt és az egész intézményt is, hogy folyamatos szakmai fejlődése által egyre jobban megfeleljen a jogszabályok által meghatározott pedagógus kompetenciákhoz kapcsolódóan kidolgozott pedagógiai szintleírásokban megfogalmazott szakmai elvárásoknak, amelyek a pedagógusok minősítésének, egyúttal az életpályán való előrehaladásuknak képezik a szakmai alapját.

Szaktanácsadási tevékenységünket az évente végzett intézményi igényfelmérés alapján összeállított munkaterv megvalósításával végezzük. Szaktanácsadóink az igényelt területeken segítő szándékkal látogatnak el az intézményekbe. Jelenlegi munkatervünk a 2019. évi online igényfelmérés alapján készült.

A szaktanácsadás, tantárgygondozás eszközei és módszerei:

  • nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
  • nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,
  • az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,
  • nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,
  • egyéni szakmai tanácsadás,
  • a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

Jogszabályi háttér:

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

A szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület dokumentumai:

A szaktanácsadással, tantárgygondozással foglalkozó munkatársak elérhetőségei:

Név

E-mail

Telefonszám

Gelencsérné Fenyvesi Judit

 

szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu

 

+36-1/374-2277

Pappné Udvaros Éva

+36-1/374-2293

Pércsich Richárd

+36-1/477-3162

 

Nyomtatás