Pedagógusminősítés

A pedagógusminősítéssel kapcsolatos kérdéseit a következő e-mail-címre várjuk: pokpecs@oh.gov.hu

A pedagógusminősítéssel foglalkozó referensek elérhetőségei:

Név E-mail Telefonszám
Dr. Pelles Tamás – referens pokpecs@oh.gov.hu
+36-1/374-2333
Dr. Temesi Ágnes – referens +36-1/374-2264

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64. § (6) – (7) bekezdése szerint:

„(6) A pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását a hivatal szervezi. A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra a pedagógus a hivatalnál jelentkezik. A minősítő vizsga és a minősítési eljárás során a kapcsolattartás elektronikus úton történik."

„(7) A minősítési eljárás során minden pedagógus munkakörben foglalkoztatottra egységes, nyilvános szabályok vonatkoznak. A minősítő bizottság a jelölt pedagógus teljes körű tevékenységét, különösen a jogszabályokban és a pedagógus munkaköri leírásában megfogalmazott kötelezettségek teljesítését vizsgálja."


A területhez kapcsolódó jogszabályok:

A minősítéssel kapcsolatos útmutatók az alábbi linken érhetők el.

Útmutatók

Nyomtatás