Pedagógiai tájékoztatás

A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységeket pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.

A Pedagógiai tájékoztatás szolgáltatási terület feladatköre széleskörű, folyamatos tájékoztatás nyújtása a köznevelési intézmények vezetőinek és pedagógusainak a köznevelést érintő nevelési, tantárgyi, műveltségterületi és szakmódszertani információkról, valamint módszertani támogatás azok felhasználásáról. A terület célja, hogy ilyen módon is segítse a tudásmegosztás kereteinek bővítését, az egész életpályán átívelő szakmai fejlődést, az eredményes pedagógiai gyakorlat megvalósulását.

A pedagógiai tájékoztatás ellátásának eszközei és módszerei a 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 5. § alapján:

 • A nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása,

  Pedagógiai módszertani ajánlás a digitális eszközökkel támogatott oktatás különböző szintjeihez
  Az ajánlás célja, hogy a nevelési-oktatási intézmények, intézményvezetők, pedagógusok számára módszertani segítséget nyújtson a digitális technológiával támogatott oktatási tevékenység során – akár hagyományos, jelenléti oktatásban, akár tantermen kívüli, digitális munkarendben zajlik a tanítás. Ehhez a digitalizáltság különböző szintjein alkalmazható eszközöket, tartalmakat, módszereket mutat be, és javaslatokat fogalmaz meg használatukkal kapcsolatban.
  Jelen ajánlás nem kínál megoldást minden tantárgy minden pedagógiai helyzetére, ehelyett a legfontosabb pedagógiai eljárásokra, feladatokra, a tanítási-tanulási folyamat tervezésére, a tanítás intézményi feltételeire fókuszál.
  DIGITÁLIS PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK GYŰJTEMÉNYE
 • A nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése;

  A Pécsi POK negyedévente jelenteti meg Évszakos kiadványát, melyben megtalálhatók a legfontosabb jogszabályi változások, programok, versenyek, a Pécsi POK által szervezett pedagógus továbbképzések, valamint tematikus írások, bázisintézményi és szaktanácsadói bemutatkozások.
 • Az Oktatási Hivatal a könyvtár-pedagógiai munka fejlesztése érdekében együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal.

  Az OPKM iskolai könyvtári webináriuma
  Az Oktatási Hivatal egyik szervezeti egységeként működő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) 2019 vége óta rendszeresen tart webináriumokat különböző témákban, melyek a könyvtárostanárok mellett más szakos pedagógusoknak is érdekes, hasznos lehet, hiszen az információval való munka és az olvasóvá nevelés módszertani kérdéseit tárgyalják.
  A csatlakozás ingyenes, külön szoftver telepítését nem igényli. Előzetes jelentkezés után bárki csatlakozhat.
  A korábbi alkalmak (pl.: differenciált feladatok, hivatkozás, projekt) háttéranyagait, videófelvételei is elérhetők a honlapon.
  Bővebben: http://www.opkm.hu/webi
  Az OPKM számos egyéb szolgáltatással, tartalommal és gyűjteménnyel segíti a mindennapi oktató és nevelő munkát.
  Bővebben: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=563

A pedagógiai tájékoztatással foglalkozó munkatársak elérhetőségei:

Név

E.mail

Telefonszám

Bonyár Marietta

bonyar.marietta@oh.gov.hu

+36-1/374-2243

Gelencsérné Fenyvesi Judit

gelencserne.fenyvesi.judit@oh.gov.hu

+36-1/374-2293

Horváth-Frank Orsolya

horvathfrank.orsolya@oh.gov.hu

+36-1/477-3177

 

eTwinning – az európai iskolák közössége:

2016. január elsejétől a Magyarországi eTwinning Szolgáltatópont szerepét az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya látja el. A főosztály, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatokat ellátó Pedagógiai Oktatási Központok segítségével az eTwinning nemzetközi programjáról is tájékoztatást nyújt. Hogy pontosan mi az eTwinning, kik és hogyan vehetnek részt a programban, s hogy miért érdemes hozzá csatlakozni, ide kattintva kiderül. >>

A területtel foglalkozó munkatársunk elérhetőségei:

Szücs-Rusznak Karolina Magdolna

szucsrusznak.karol2@oh.gov.hu

+36-1/477-3208

 

hasznos linkek.PNG
Nyomtatás