Archívum

Pécsi szakmai tanévnyitó – beszámoló

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja 2017. augusztus 24-én rendezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatási Hivatal és a Klebelsberg Központ Baranya megyei szakmai tanévnyitó konferenciáját a Baranya Megyei Közgyűlés Dísztermében (Pécs, Papnövelde utca 5.).

A résztvevőket a város és a megye vezetői köszöntötték: dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott (Baranya Megyei Kormányhivatal), Nagy Csaba elnök (Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése), dr. Őri László alpolgármester (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata).

A konferencia előadói:

Pálfi Erika főosztályvezető – Emberi Erőforrások Minisztériuma
Hajnal Gabriella elnökhelyettes – Klebelsberg Központ
Merklné Kálvin Mária főosztályvezető – Oktatási Hivatal
Ritter Betty főosztályvezető – Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ

A konferencián kiemelt vendégeink voltak az alapításának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem részéről Jenei Zoltán kancellár és dr. Gerner Zsuzsanna, a Tanárképző Központ főigazgatója, a Baranya Megyei Kormányhivatal képviseletében dr. Kollár Ferenc, a Pécsi Járási Hivatal vezetője, valamint dr. Máté Zsolt, a Hatósági Főosztály főosztályvezetője. Vendégeink voltak továbbá Metzger Tibor főigazgató (Pécsi Szakképzési Centrum), Páva Péter tankerületi igazgató (Pécsi Tankerületi Központ), Kalapáti Attila Ádám tankerületi igazgató (Szigetvári Tankerületi Központ), Käszné Lebő Zsuzsanna tankerületi igazgató (Mohácsi Tankerületi Központ), Petren Ferencné osztályvezető (Pécs MJV Önkormányzata Humán Főosztály, Kulturális, Köznevelési és Sport Osztály), Dr. Vass Péter polgármester (Szigetvár Város Önkormányzata), valamint a tankerületek, és a Tanárképző Központ munkatársai.

A rendezvény kezdetén rövid műsort adott az Oktatási Hivatal bázisintézménye, a Mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola klarinétegyüttese: Riegelman Gréta, Leiszter Henriett, Glück Zoé tanulók és Szemző Erika felkészítő tanár.

A már hagyományossá vált országos konferenciasorozat pécsi állomásán résztvevő intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, intézményi delegáltak és egyéb vendégek száma meghaladta a kétszázat. A köznevelés országos irányítói az előttünk álló tanév új folyamatairól tájékoztatták a résztvevőket: az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatási Hivatal és a Klebelsberg Központ képviselői az országos adatokat, folyamatokat és projekteket ismertették, a Pécsi POK képviselője pedig a megyei adatokról, a megvalósult és tervezett programokról adott tájékoztatást. A konferencia szünetében lehetőség nyílt a kötetlen szakmai beszélgetésekre is.

A rendezvényhez kapcsolódott a Baranya Megyei Közgyűlés „Éghajlatváltozási Platform létrehozása Baranya megyében" című projektjének köznevelési intézményeket érintő műhelyfoglalkozása.

A konferencián elhangzott előadások prezentációi az alábbi linkeken megtekinthetők.

Pálfi Erika: Tájékoztatás a köznevelési rendszer fejlesztéseiről és jövőképéről

Merklné Kálvin Mária: Az Oktatási Hivatal főbb feladatai a 2017/2018. tanév során

Hajnal Gabriella: A Klebelsberg Központ legfontosabb feladatai és fejlesztései

Ritter Betty: A pécsi POK tevékenységének bemutatása

Jelentkezés a 2017. évi szaktanácsadói képzésekre

A pedagógiai szakmai szolgáltatások 2017. évi országos igényfelmérőjének adatai alapján megtörtént a szaktanácsadói létszám speciális szakterületi és földrajzi szempontok szerinti elemzése, amelynek alapján feltárásra kerültek a szaktanácsadói hiányterületek. A szaktanácsadói kapacitás bővítése érdekében az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) a hiányterületeket figyelembe véve szaktanácsadói továbbképzéseket indít. A képzések célja a szaktanácsadói feladatok jogszerű, szakszerű, zavartalan és hosszú távú ellátásának biztosítása. Az OH meghatározta, hogy az általános bemeneti feltételeken túl mely megyékből, milyen szakterületekről és milyen speciális szempontok szerint várja a pedagógusok jelentkezését a szaktanácsadói képzésekre.

Bővebben >>


Az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE" cím elnyerésére kiírt pályázatunk lezárult.

A Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén a cím viselésére jogosult intézmények listája ide kattintva megtekinthető.


Tavaszi Pedagógiai Napok Baranya megyében

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja 2017. március 28. és április 24. között szervezte mag „Tavaszi Pedagógiai Napok" c. rendezvénysorozatát és a kapcsolódó műhelyfoglalkozásokat.

A nyitó, plenáris napon Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese, Csépe Valéria a köznevelés tartalmi megújításáért felelős miniszteri biztos előadását követően átadásra kerültek az „Oktatási Hivatal bázisintézménye" címek. 16 intézmény vált bázisintézménnyé, és pályázatában vállalt feladataik megvalósításával segíti a pedagógusokat, és az intézményeket a horizontális tudásmegosztás segítségével, jó gyakorlataik átadásával, rendezvények szervezésével.

Célunk az intézményi folyamatok és az egyes pedagógusok szakmai munkájának segítése tájékoztató előadásokkal, műhelyfoglalkozásokkal a megye több pontján. A nagy érdeklődésre számot tartó műhely programokat más helyszínen, más járásban megismételjük.

A rendezvénysorozat vezető témája a lemorzsolódás megelőzése, ill. csökkentése volt. Előadásaink és tájékoztatóink is ezt a célt szolgálták. A továbbiakban intézményre szabott segítségnyújtást tervezünk szaktanácsadó kollégák bevonásával.

 

A rendezvényről megjelent hírek:


A Tavaszi Pedagógiai Napok baranyai programjai és részvételi adatai ide kattintva megtekinthetők.

Tájékoztató német nyelvvizsgákról

Előadó: Nagy Márta szaktanácsadó

Cím: Melyiket válasszuk tanítványomnak? Tájékoztató német nyelvvizsgákról (TELC, Euro, BME, Origó, Zöld út, Goethe, ECL)

Helyszín: Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, SzKI, ÁI és Sportiskolája (Pécs, Radnóti. u. 2.)

Időpont: 2017. 05. 22. (hétfő) 15 óra

A tájékoztatóra regisztrálni itt lehet.


Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozása, hasznosítása

A képzés célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel az országos mérés-értékelés rendszerét, jogszabályi kereteit, az országos kompetenciamérés folyamatát. Bemutassa a mérési eredmények, az iskolai, telephelyi és tanulói jelentések adatainak pedagógiai értelmezését. A képzés elősegíti a megszerzett ismeretek saját intézményben történő hasznosítását, továbbadását.

Az 5 órás képzés időtartama a 277/1997. (XII. 22.) sz. Korm. rendelet 5. § (3) d) pontja szerint a 120 órás kötelező továbbképzésbe beszámítható, elvégzéséről a résztvevőknek igazolást állítunk ki.

Időpont: 2017. április 28. 13-17 óráig

Helyszín: PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája (7624 Pécs, Őz u. 2.)

Előadó: Pethő József - pedagógiai értékelési szakértő

A képzésre regisztrálni itt lehet.


Tájékoztató a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga értékelési elveiről (a tételkészítő bizottság 2017. áprilisi ismertetése alapján)

A műhelyfoglalkozásra középiskolai magyar nyelv és irodalom tanárokat várunk.

Előadó: Hencsné Tóth Zsuzsanna szaktanácsadó
Cím: Az értékelési elvek, a kritériumok és a pontszámskálák alkalmazása a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgáján

Helyszín: Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium (7629 Pécs, Dobó István u. 35.)

1. időpont: 2017. április 27. (csütörtök) 14.30
2. időpont: 2017. május 8. (hétfő) 9.00
(Ugyanaz az előadás hangzik el a két időpontban.)

A műhelyfoglalkozásra regisztrálni itt lehet.


Konfliktuskezelés az iskolában - Műhelyfoglalkozások Mohácson

A műhelyfoglalkozásra általános iskolai tanárokat várunk.

Előadó: Andok Zsuzsanna és Bányainé Jurás Gyöngyi szaktanácsadók
Cím: Konfliktus vagy lehetőség?

Helyszín
: Mohácsi Ifjúsági Centrum, 7700 Mohács, Széchenyi tér 16.

1. alkalom – Időpont: 2017. május 17. (szerda) 14.30
2. alkalom – Időpont: 2017. május 24. (szerda) 14.30

A programra regisztrálni itt lehet.

 


Műhelyfoglalkozások magyartanárok részére

A műhelyfoglalkozásra általános iskolai magyar nyelv és irodalom tanárokat várunk.
Előadó: Dezső Emőke szaktanácsadó

Helyszín: Dél-Zselic Általános Iskola Istvánffy Miklós Általános Iskolája (7900 Szigetvár, Szent István ltp. 2.)

1. alkalom – Kötelező olvasmányok feldolgozása portfólióval
Időpont: 2017. április 24. (hétfő) 14.00

2. alkalom – Újságprojekt 8. osztályban
Időpont: 2017. május 8. (hétfő) 14.00

A programra regisztrálni itt lehet.


Tájékoztató az új típusú történelmi esszé írásával és javításával kapcsolatban

A műhelyfoglalkozásra középiskolai történelemtanárokat várunk.
Előadó: Engel Mária szaktanácsadó
Cím: Változások a történelem érettségi esszéírás-feladatban és a feladat javításában

1. Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda, 7633 Pécs, dr. Veress E. u. 15. (Babits Gimnázium)
Időpont: 2017. április 3. (hétfő) 15.00

2. Helyszín: Pécsi SZC Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskolája, 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71.
Időpont: 2017. április 24. (hétfő) 15.00

A programra regisztrálni itt lehet.


2017. évi Tavaszi Pedagógiai Napok - 2017. március 28 – április 5.

2017. évi tavaszi pedagógiai napjaink programját úgy állítottuk össze, hogy az intézmények vezetői és pedagógusai betekintést kapjanak az Oktatási Hivatal szakmai szolgáltatási programjaiba, és a bázisintézményi hálózat kínálta tudásmegosztás révén és az előadásokból inspirációt nyerjenek az iskolai lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében végzett tevékenységeikhez.

A rendezvény programja itt érhető el.

Regisztrálni a programokra itt lehet.


Matematika műhely

Matematika tanárok és tanítók részére

Várjuk mindazokat a pedagógus kollégákat, akik szeretnének új ötleteket, jó gyakorlatokat, hatékony módszertani megoldásokat, érdekes osztálytermi technikákat gyűjteni, illetve megosztani!

Az alábbi műhelyekre lehet regisztrálni:

 • Motiválás a matematika órán IKT eszközök segítségével - 2017. március 8. 14:30-16:30
 • Segítség! Kompetenciamérés... - 2017. március 22. 14:30-16:30
 • Játék a matematika órákon - 2017. április 5. 14:30-16:30
 • Kooperatív technikák, szociális kompetenciák fejlesztése, együttműködés a matematika órákon - 2017. április 26. 14:30-16:30
 • Hétköznapi matematika - Matematikai problémák a hétköznapi életben - 2017. május 10. 14:30-16:30


Mobil Digitális Iskola (Mobidik) program
Bemutató pedagógusok, intézményvezetők számára.

Időpont: 2017. március 6. (hétfő) 14.00 – 18.00
Helyszín: Koch Valéria Iskolaközpont felső udvara (7624 Pécs, Tiborc u. 28.)

Az érdeklődők 4 részből álló bemutatón vehetnek részt, melynek során megismerhetik az utazó digitális irodakonténert, tantermet.

A bemutató részei:

 • Az eszköz rendszer bemutatása
 • A LEGO programozható robotika bemutatása
 • A 3D nyomtatás bemutatása
 • Egy tanóra lényegi, izgalmas pillanatainak felvillantása, bemutatva, hogy mitől más a digitális oktatás.

A bemutatóra óránként kerül sor 14-18 óra között.


„Labdás ügyességfejlesztés az ütős labdajátékokban"

Műhelymunka a testneveléssel foglalkozó pedagógusok számára.

Foglalkozások: tollaslabda, gyorstollaslabda, tenisz, floorball

Moderátorok:

 • Dr. Németh Zsolt – egyetemi adjunktus
 • Bánhegyi Gábor – tollaslabda edző
 • Iga Andor – testnevelő
 • Somogyi Krisztián – teniszező
 • Bábics Péter – testnevelő
 • Kiss Péter – floorball játékos

Helyszín: PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet Sportcsarnoka (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
Időpont: 2017. február 22. (szerda) – 14.45-17.00


Szolfézs Szakmai Nap

Helyszín: Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola (Szigetvár, Zárda u. 2. 7900)
Időpont: 2017. február 3. (péntek)

Program:

 • 9.45-10.00 Érkezés, regisztráció
 • 10.00-10.10 Köszöntő
 • 10.10-11.30 A „Z-generáció" és a szolfézs – Maticsné Darvas Nikoletta (Weiner Leó AMI, Szigetvár) bemutatója növendékeivel saját fejlesztésű tananyagjai, feladatai, jegyzetei megismertetésével
 • 11.30-12.00 Móró Beáta (Liszt Ferenc Zeneiskola, Pécs) prezentációja saját szerkesztésű kiadványairól
 • 12.00-13.00 Ebédszünet
 • 13.00-14.00 Művészetoktatás Nyugat-Európában– Burkus Istvánné és Verle Marietta (Liszt Ferenc Zeneiskola, Pécs) prezentációja az Erasmus+ Program keretein belül megvalósult németországi és portugáliai tanulmányút tapasztalatairól
 • 14.00-15.00 „Beszéljük és tervezzük meg!"
  Zeneiskolai zenehallgatási anyag összeállításának lehetősége, a munka menetének megszervezése és elindítása
  szolfézs-versenyek : van-e igény, lehetőség megyei verseny szervezésére, lebonyolítására
  Kérdések, ötletek, javaslatok...
 • 15.00 A program zárása

A meghirdetett műhelyek nagy sikernek bizonyultak. Összesen kb. 600 fő vett részt a Pécsett, Mohácson és Szentlőrincen sorozatban megtartott 18 műhelyen, ill. előadáson, melyek az alábbiak voltak:

 • A különleges bánásmódot igénylő tanulók fejlesztése
 • Differenciált foglalkoztatás a tanórán
 • A komplex tehetségfejlesztés lehetőségei
 • Stratégia a lemorzsolódás ellen
 • Élményszerű pályaorientáció
 • Intézményi önértékelés

Erkölcstan/etika témában 6 műhelyfoglalkozás zajlott.

További egy-egy műhelyfoglalkozást szerveztünk

 • Szervezetfejlesztési modellezés az iskolavezetésben,
 • A projektpedagógia gyakorlati megközelítésben,
 • Diszlexia és idegennyelv-oktatás és
 • Drámapedagógia témákban.

Elismerő visszajelzést kaptak a tantestületeknél, óvodapedagógusi közösségeknél tartott kihelyezett műhelyek is.

2015. őszén az alábbi műhelyeket tartottuk:

 • A 6. osztályos kísérleti történelem tankönyv felhasználásának tapasztalatai
 • Pályaorientáció
 • Az érzelmi intelligencia fejlesztése
 • Egyéni tanulási utak
 • Kompetenciamérés és a mindennapok
Nyomtatás