Lemorzsolódás

Végzettség nélküli iskolaelhagyás

A végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentésére irányuló EU 2020 stratégia célkitűzéséhez kapcsolódva hazánk – más európai országokhoz hasonlóan – a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10%-ra csökkentését vállalta 2020-ig.

A korai jelző-és pedagógiai támogató rendszer

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 37. pontja értelmében – az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.

Az intézmények a tanév során két alkalommal töltik fel az Oktatási Hivatal által működtetett elektronikus felületre az 5-12. osztályos tanulók tekintetében a lemorzsolódással kapcsolatos adatokat. Az adatok alapján tervezhetők azok a megelőző, vagy beavatkozó intézkedések, melyek segítik a korai iskolaelhagyás csökkentését.

Pedagógiai-szakmai szolgáltatások

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a fenti irányelveknek megfelelően szakmai szolgáltatásokkal segíti az iskolák munkáját. Az OH POK szakmai támogató tevékenységének elemei:

- a korai jelzőrendszerben megjelenő adatok elemzése, értékelése
- a szakmai támogatás formáinak meghatározása
- az iskolák orientálása a szükséges szakmai szolgáltatások kiválasztásában
- pedagógiai módszerek, eszközök, jó gyakorlatok multiplikálása
- a beavatkozások eredményének követése
- közreműködő szakemberek hálózati tanulásának támogatása

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások leggyakoribb formái:
- tantárgygondozó szaktanácsadói látogatások
- tematikus szaktanácsadói látogatások (pl. konfliktuskezelés, kiemelt figyelmet igénylő tanulók pedagógiája)
- pedagógus-továbbképzések
- szaktárgyi és tematikus műhelyek
- az intézményfejlesztési munkacsoport helyzetfeltáró és fejlesztő tevékenysége