Lemorzsolódás megelőzése

Végzettség nélküli iskolaelhagyás

A végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentésére irányuló EU 2020 stratégia célkitűzéséhez kapcsolódva hazánk – más európai országokhoz hasonlóan – a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10%-ra csökkentését vállalta 2020-ig.

A korai jelző-és pedagógiai támogató rendszer

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 37. pontja értelmében – az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.

Az intézmények a tanév során két alkalommal töltik fel az Oktatási Hivatal által működtetett elektronikus felületre az 5-12. osztályos tanulók tekintetében a lemorzsolódással kapcsolatos adatokat. Az adatok alapján tervezhetők azok a megelőző, vagy beavatkozó intézkedések, melyek segítik a korai iskolaelhagyás csökkentését.

Pedagógiai-szakmai szolgáltatások

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a fenti irányelveknek megfelelően szakmai szolgáltatásokkal segíti az iskolák munkáját. Az OH POK szakmai támogató tevékenységének elemei:

- a korai jelzőrendszerben megjelenő adatok elemzése, értékelése
- a szakmai támogatás formáinak meghatározása
- az iskolák orientálása a szükséges szakmai szolgáltatások kiválasztásában
- pedagógiai módszerek, eszközök, jó gyakorlatok multiplikálása
- a beavatkozások eredményének követése
- közreműködő szakemberek hálózati tanulásának támogatása

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások leggyakoribb formái:
- tantárgygondozó szaktanácsadói látogatások
- tematikus szaktanácsadói látogatások (pl. konfliktuskezelés, kiemelt figyelmet igénylő tanulók pedagógiája)
- pedagógus-továbbképzések
- szaktárgyi és tematikus műhelyek
- az intézményfejlesztési munkacsoport helyzetfeltáró és fejlesztő tevékenysége

A lemorzsolódással kapcsolatosan érdeklődni lehet:
Szücs-Rusznak Karolina Magdolna szucsrusznak.karol2@oh.gov.hu +36-1/477-3208
Demeter Gáborné PhD demeter.gaborne@oh.gov.hu +36-1/374-2326

 

 

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző- és támogatórendszerének jogszabályi háttere:

  • Nkt. 4. § 37. pontja a lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló definíciója
  • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend. 26/A. §, 44/J. § – a működtetés részletszabályai
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rend. 9/A. § – kapcsolódó pedagógiai szakmai szolgáltatások köre

A tanulói lemorzsolódással kapcsolatos adatokról a hivatal honlapján, az alábbi linken tájékozódhat: https://www.oktatas.hu/kozneveles/vegzettseg_nelkuli_iskolaelhagyas

Az intézményi adatszolgáltatás határidői

  • az adott tanév első félévére vonatkozóan február 10.
  • az adott tanév második félévére vonatkozóan június 30.

Az összesített adatok nyilvánosak és az Oktatási Hivatal honlapján elérhetőek.
Kimutatások

Nyomtatás