A Jövő Osztályterme – szcenárió alapú pedagógiai tervezés

 

A Jövő Osztályterme – szcenárió alapú pedagógiai tervezés

A továbbképzés időpontja: 2021.10.14. - 2021.10.16.

A továbbképzés időtartama: 30 óra

A továbbképzés főbb tartalmi elemei:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők váljanak képessé olyan tanulási folyamatok tervezésére, amelyek innovatív módon adnak választ a jelen és a közeli jövő társadalmi és technikai kihívásaira, hogy beépíthessék ezt az ismeretet a saját pedagógiai gyakorlatukba. A továbbképzés résztvevői továbbá ismerjenek meg olyan tanulási tevékenységeket, amellyel fejleszthetik tanulóik 21. századi készségeit (így pl.: együttműködés, kommunikáció, empátia, kritikai készségek, kreativitás).

Tartalmi modulok:

1. A jövő itt van – a jövő osztályterme

2. Az FCL-modell (innovációs érettség modell) megismerése

3. Jövő Osztályterme szcenáriók tervezése

4. Készség- és képességfejlesztés (transzverzális készségek)

5. A tanulási tevékenységek és a tanulási tevékenységsor fogalmának és felépítésének

 

A program tartalmának rövid ismertetése:

Az utóbbi évtizedekben – a digitális eszközök és az internet elterjedésével – a tanári szerep átalakult, a tanulás folyamata megváltozott. A tanárok már nem pusztán az információ egyetlen birtokosai és átadói, hanem inkább a tanulási folyamat megtervezői, irányítói. A tanulás során a tanulók szerepe is megváltozott, egyre nagyobb szerepet kap a reflexió és a felelősségvállalás a saját tanulási folyamatért.

A munkaerőpiac szempontjából sokszor nagyon nehéz a tanulókat olyan információkkal ellátni, amelyek évekkel később is megállják a helyüket, hiszen a világ felgyorsult, így nagyon fontos olyan képességek és készségek fejlesztésére helyezni a hangsúlyt, amelyek segítenek a diákoknak abban, hogy a változásra ők is megfelelően reagáljanak, és megállják a helyüket a világban.

A Jövő Osztályterme Eszköztár segít a tanároknak abban, hogy tudjanak reagálni ezekre a változásokra és trendekre úgy, hogy végigvezeti őket a változásmenedzsment folyamatán, így végiggondolják, mely területeket, képességeket és készségeket kell fejleszteni a diákjaiknál, hogyan kell a tevékenységeken módosítani, hogy hatékony és korszerű legyen a tanítás folyamata.

A továbbképzésen a résztvevők megismerve a Jövő Osztályterme Eszköztárat képessé válnak olyan tanulási tevékenységek és tanulási folyamatok tervezésére, amelyek innovatív módon adnak választ a jelen és a közeli jövő társadalmi és technológiai kihívásaira, és a résztvevők beépíthetik azokat a saját pedagógiai gyakorlatukba.

A Jövő Osztályterme Eszköztár egy pedagógiai tervezőeszköz: útmutatók és segédanyagok összessége, amely 5 eszközcsoportból épül fel. A középpontban tanulók a képesség- és készségfejlesztése, továbbá az aktív tanulás áll.

A képzés során a résztvevők elsajátítják az Eszköztár által kínált tervezési folyamatot, amelynek alkalmazása segíthet abban, hogy megújítsák pedagógiai gyakorlatukat, és segítsenek a tanulóiknak abban, hogy a 21. század elvárásaihoz alkalmazkodva tudják megállni helyüket a világban.

A program segít abban, hogyan lehet egy tanulási folyamatot innovatívan felépíteni, de gyakorlati ismereteket is nyújt azzal kapcsolatban, hogy milyen digitális eszközöket érdemes használni, hogyan lehet értékelőeszközöket készíteni a diákoknak, továbbá hogyan fejleszthetik a meglévő tudásukat, gyakorlatukat pedagógusok.

Az Eszköztár 5 eszközcsoportja a tervezés lépéseit foglalja magába, így: 1. az érintett szereplők és oktatási trendek beazonosítása; 2. az innovációs érettség szintje (vagyis honnan indul az adott pedagógus, és melyik a következő szint, amelyet elérhet); 3. a szcenárió írása (a szcenárió: pedagógiai ötlet, narratíva, amely érdekesebbé és izgalmasabbá teszi a tanítást) 4. tanulási tevékenységek tervezése (a tanulás és tanítás során alkalmazott gyakorlatok, feladatok összeállítása) 5. értékelés (mire érdemes odafigyelni a kipróbáláskor, hogyan lehet felmérni, hogy működött-e az adott tanulási tevékenység).

A tanulási tevékenységekhez kapcsolódva a résztvevők megismerik a tevékenység alapú tervezést, amely egy óra, de akár egy több hetes projektmunka alapját is képezheti, továbbá megismernek és kipróbálhatnak olyan digitális eszközöket, amelyek támogathatják mindennapi tanítási gyakorlatukat.

A képzés az egyéni munka mellett a közös munkára épít, így a résztvevők megismerhetik egymás ötleteit, együtt gondolkodhatnak, és közös megoldásokat kereshetnek a felmerült kérdésekre. Mindez elősegíti, hogy több nézőpontból is megvizsgáljanak egy-egy helyzetet, és minél jobb ötleteket gyűjtsenek a felmerült nehézségek megoldására. A munka során a résztvevők például közösen térképezik fel a munkaerőpiac szempontjából legfontosabb készségeket, és feladatokat gyűjtenek adott készségek fejlesztésére, így egymástól is tanulnak.

A képzés végére a résztvevők egy kész tervvel (szcenárió, tanulási tevékenységsor, tanulási tevékenységek) lesznek gazdagabbak, amelyet ki is próbálhatnak az osztályteremben. Az Eszköztár utolsó eszközcsoportja abban segít, hogy a kipróbálást követően értékelni tudják, hogy mi az, ami működött és mi az, amin változtatni kell, amennyiben van ilyen elem, így a pedagógusok folyamatosan fejlődhetnek a munkájuk során.

 

Bővebb információ:

Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ

kepzes.pokpecs@oh.gov.hu

Jelentkezés: https://tovabbkepzes.sulinet.hu

 

Nyomtatás