Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására - pedagógus-továbbképzés

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására címmel 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést szervez.

A továbbképzés tervezett időpontja 2021. december 2-3-4.

Jelentkezéseiket a képzésre 2021. november 2-ig várjuk az alábbi felületen:

https://tovabbkepzes.sulinet.hu/index.php/public/meghirdetett/reszletek/6269

A továbbképzés díja: bruttó 40.000 Ft.

Az érettségi vizsga vizsgaelnöki feladataira történő megbízás és az érettségi vizsgaelnöki névjegyzékre kerülés egyik feltétele a vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges szakmai felkészítésben vagy továbbképzésben való részvétel.
A „Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására" című továbbképzési programon való eredményes részvétellel ez a kötelezettség teljesíthető.

A továbbképzés célja, hogy a leendő érettségi elnököket felkészítse a vizsgaelnöki szerepre, a már gyakorlattal rendelkező érettségi elnököket pedig tudásukban megerősítse, ismereteiket bővítse. A továbbképzésen résztvevők tájékoztatást kapnak az érettségi vizsga köznevelésben elfoglalt helyéről, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi vizsga kapcsolatáról, a kétszintű érettségi vizsgarendszer jellemzőiről. Megismerkednek az érettségi vizsgabizottság feladatainak részleteivel, az érettségi vizsga folyamatának szakmai irányítására, ellenőrzésére vonatkozó hatályos jogszabályokkal. Gyakorlati ismereteket szereznek az érettségi vizsga speciális kérdéseiről, az egyedi problémák kezelésének módjairól. A továbbképzés során bemutatásra kerülnek mindazok a dokumentumok, vizsgairatok, vizsgaszervezést támogató szoftverek, melyek az érettségi vizsga törvényes lebonyolításához nélkülözhetetlenek. A továbbképzésen a résztvevők csoportos foglalkozásokon sajátítják el a dokumentumok szabályos kitöltésének módját. Megismerkednek az érettségi vizsgára történő jelentkezés feltételeivel, a vizsgabizottság munkájával. A résztvevők felkészítést kapnak az érettségi vizsga során felmerülő szabálytalanságok, váratlan helyzetek kezelésére. A gyakorlatokhoz szükséges segédanyagokat (esetleírások, vizsgairatok stb.) a résztvevők kézhez kapják.

A továbbképzésre (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 82. § (6) bekezdése szerint) az jelentkezhet, aki:

  • mesterfokozattal, a nemzeti köznevelésről szóló a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint középiskolában pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettséggel,
  • valamint 10 év középiskolai pedagógus-munkakörben vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatói munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik.

A továbbképzés elvégzéséről a résztvevők a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint tanúsítványt kapnak, melynek feltétele: a továbbképzés összóraszámának legalább 90%-án való részvétel; és a továbbképzés végén a sikeres írásbeli vizsga.

Az írásbeli vizsga két részből áll: a továbbképzést követően megírandó tesztből és a továbbképzést követő 14 napon belül beadandó esettanulmányból. A sikeres írásbeli vizsgához mindkét vizsgarész legalább 70% -70% teljesítése szükséges.

Nyomtatás