„A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves korban”

A továbbképzés időpontja:

2021.11.05. 8:00-16:30

2021.11.06. 8:00-14:00

2021.11.27. 8:00-12:30

A továbbképzés időtartama: 30 óra

A program tartalmának rövid ismertetése:

Az egyik legfontosabb pedagógiai feladat óvodás és kisiskolás korban a gyermek alapkészségeinek fejlesztése, melyek a későbbiekben nélkülözhetetlenek a sikeres tanuláshoz. A gyermekek között már hatéves korban több évnyi fejlettségbeli különbség van. Ha időben fel tudjuk térképezni, hogy a gyermekek mely területen vannak a fejlődésben elmaradva, akkor célirányos fejlesztéssel csökkenthetők a különbségek. A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer (DIFER) tesztrendszerével nyomon követhető az elemi képességek fejlődése 4-8 éves korban. A tanfolyam résztvevői megismerkednek a kritikus elemi készségekkel, azok fejlődésével, hiszen a kritikus készségek fejlettsége nagymértékben függ az alapkészségek elsajátításának eredményességétől.

A programcsomag használata lehetővé teszi az egyes gyermekek analitikus diagnózisát. Ennek érdekében a résztvevők megismerik az optimális elsajátítás (működés, használhatóság) jellemzőit, kritériumát, az odavezető út fontosabb állomásait, az alapvető fejlődési, fejlettségi szinteket.

A képzés felkészíti a résztvevőket a tesztek szakszerű felvételére, a mért adatok tudatosabb kezelésére, a DIFER szoftver használatára, a megbízható következtetések levonására. Pontosabban megismerhetik a tanulók/gyermekek közötti különbségeket, hogy ennek figyelembevételével készíthessék el a fejlesztési terveket, végezhessék a fejlesztést.

Mindezek mellett megismerkedhetnek az online mérést és fejlesztést szolgáló eDIA felülettel, annak lehetőségeivel.

A képzés programja döntően a résztvevők aktív tevékenységére építve, együttműködést igénylő egyéni, páros és csoportos feladathelyzetekben, interaktivitást támogató formában valósul meg.

A továbbképzés támogatja a horizontális tanulást és az önreflektivitás elmélyítését.

A folyamatba ágyazott képzés egyik jellegzetessége, hogy lehetőséget biztosít a saját tudás, tapasztalat megosztására, az egymástól tanulásra. Ehhez kapcsolódik a záró feladat első része, mely során a résztvevőknek fejlesztő módszereket, módokat kell bemutatniuk az egyes képességterületekhez kapcsolódóan, ezzel is bővítve a csoporttársak tudását, illetve a társaktól tanulással saját módszertani megújulás is elérhető.

A másik jellegzetesség, hogy a résztvevő pedagógusok a gyakorlati feladatok kapcsán és a saját

intézményükben végzett gyakorlat során, ami egyben a zárófeladat második részének előkészítését is jelenti, saját intézményük eredményeivel dolgoznak. Ez teszi lehetővé a megszerzett, megerősített tudásuk azonnali hasznosítását az anyaintézményben.

A gyakorlatorientált képzés során csoportos és egyéni munka váltja egymást, a visszacsatolást a képzői és társas reflexiók, illetve a folyamatos önellenőrzés biztosítja.

A képzés tematikai egységei:

1. Bevezetés

2. Pedagógiai mérés

3. DIFER által vizsgált alapkészségek és azok rendszere

4. Diagnosztikus Fejlődés vizsgáló Rendszer feldolgozó program használata

5. Az eredmények elemzése

6. Az elemi alapkészségek kritérium orientált fejlesztése

7. Az online tesztelés és fejlesztés lehetőségei

8. Záró feladatok önálló elkészítéshez szükséges előkészületek tutori támogatással

9. Az első záró feladat bemutatása

10. Műhelymunka az intézményi gyakorlat tapasztalatainak feldolgozása és a képzés zárása

Bővebb információ:

Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ

kepzes.pokpecs@oh.gov.hu

Jelentkezés: https://tovabbkepzes.sulinet.hu

Nyomtatás