Bázisintézmények

« előző oldal

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye" címet elnyert óvodák és iskolák 2017 őszétől valósítják meg pályázati programjukat és nyitják meg intézményeik kapuját a horizontális tudásmegosztásban szívesen részvevő intézmények számára.

A címet elnyert intézmények a következők:

Intézmény neve Intézmény típusa Ismertető a jó gyakorlatról
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
(7621 Pécs, Széchenyi tér 11.)
http://www.crnlg.hu/
gimnázium

Az intézmény korszerű, jól felszerelt laboratóriuma kiváló lehetőséget biztosít a diákoknak sokféle természettudományos kísérlet elvégzésére, az iskola kémiai jó gyakorlata is erre épül.

Az intézmény további jó gyakorlata a Szeretetszolgálat – mint a Közösségi Szolgálat „emberközeli" gyakorlati megvalósítása.

Dráva Kincse Óvoda és Konyha
(7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 4.)
óvoda Az óvoda "Társas játék - Társasjáték!" című komplex tehetséggondozó programjának célja a játék örömén keresztül a tehetségígéretes gyerekek fejlesztése társasjátékokkal, táblajátékokkal.
Istvánffy Miklós Általános Iskola
(7900 Szigetvár, Szent István Ltp. 2.)
http://www.istvanffy-szigetvar.sulinet.hu/
általános iskola Az intézmény jó gyakorlatainak elemei a korszerű pedagógia számos elemét magukban foglalják: differenciált egyéni képességfejlesztés, kéttanítós modell, komplex esztétikai nevelés, tanórába épített tehetséggondozás.

Magyarmecskei Általános Iskola
(7954 Magyarmecske, Petőfi utca 96.)
http://mecskekozkincs.hu/

általános iskola
A "Közös kincs" módszertani modell kiemelt elemei a Fonomimika, az Életrevaló (7 szokás) program és a Kavalkád multikulturális program.
Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium
(7700 Mohács, Kórház utca 1-3.)
http://meixner-egymi.hu/
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
Az intézmény számos pedagógiai-módszertani jó gyakorlatot kínál, melyeket változatos tevékenységformákon keresztül ismerhetnek meg az érdeklődők: Óvoda-iskola átmenetet támogató program, iskolaotthonos tanulásszervezés, Meixner módszeren alapuló olvasás- és írástanítás, Lépésről lépésre program, Kompetencia alapú egyéni fejlesztési program, habilitációs foglalkozások, terápiák (szocio-terápiák, állatasszisztált terápia, Boldogság órák, meseterápia, művészeti terápiák), tehetséggondozás és hagyományőrzés, projektoktatás, tanulást támogató, adaptív nevelést segítő módszerek, Patrónus mentor tanári program, utazó gyógypedagógia.
Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola
(7632 Pécs, Aidinger János út 41.)
http://arpad-pecs.hu/
gimnázium Az iskola színes tevékenység palettájáról adaptálható jó gyakorlatként kínálja az ökoiskolai programot, a tanulói együttműködésen alapuló tananyag feldolgozást matematika órákon az 5-12. évfolyamon, a kompetenciamérési eredmények fejlesztési tervekben való felhasználását (Fejlesztési terv készítése matematika órákra az országos kompetenciamérési eredmények elemzése alapján), konfliktusmegelőzési és –kezelési módszereket (Arizona program), valamint a nevelőtestület felhő alapú együttműködésének felhasználási lehetőségeit.
Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola
(7627 Pécs, Bártfa utca 5.)
http://bartfa.sulinet.hu/
általános iskola Az iskola két komplex programot, a Kreatív partnerség, valamint a Tájoló-nap pályaorientációs programot kínálja megismerésre az érdeklődőknek.
Pécsi Meszesi Általános Iskola
(7629 Pécs, Komlói út 58.)
http://www.budaivaroskapu.hu/szekhely/
általános iskola Az iskola a „Lépésről lépésre" program keretén belül, a kooperatív és differenciált tanulásszervezés, a segítő tanulókörnyezet és a tevékenységközpontú pedagógia elemeinek, felső tagozaton pedig tantárgyközi projekt bemutatását vállalja.
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
(7624 Pécs, Radnics utca 9.)
http://www.pecsimuveszeti.hu/
szakgimnázium Az iskola módszertani sokszínűségét tükrözik az ajánlott programok: a Drámajátékok az irodalomtanításban, a Vitamódszerek az etika tantárgy tanításában, az irodalmi, történelmi reflexiók a zenében, a Prevenciós mozgásprogram és a Pályaorientációs tábor.
Pécsi Szakképzési Centrum Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziuma
(7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6.)
http://www.radnoti-pecs.hu/web_2010/index.php
szakgimnázium
Az intézmény több innovációt, jó gyakorlatot kínál megismerésre, melyek közül az Üzleti cég alapítása, a Légy Köz-Gazd-Ász, az Ökonap vagy az Egészségnap mellett egy nemzetközi természettudományos platform is méltán számíthat érdeklődésre.
Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma
(7622 Pécs, 48-as tér 2.)
http://www.zipernowsky.hu/
szakgimnázium

Az iskola jó gyakorlatának fontos része a gépészeti, elektronikai és informatika ágazathoz kapcsolódó tevékenység, neves partnerekkel, vállalatokkal együttműködve.

A jó gyakorlatok palettáján szerepel továbbá a nyolcadikos pályaorientáció kifejezetten szakgimnáziumi orientációval, rendszeres gyakorlati foglalkozások keretében gépészetből, elektronikából és informatikából, általános iskolai technikatanárok, informatikatanárok együttműködésével.

PTE GYÁIGSZG Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája
(7624 Pécs, Őz utca 2.)
http://deak.pte.hu/
általános iskola Az intézmény megismerésre kínálja az Árkádia (irodalomtudományi) projektjét, a "Változás? Menedzsment!" című intézményfejlesztési modelljét, valamint az egész napos iskolához kapcsolódó jó gyakorlatát, illetve a "Fenntartható attitűd" című tehetséggondozással kapcsolatos programját.
Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola
(7700 Mohács, Vörösmarty utca 3.)
http://zeneiskolamohacs.blogspot.hu/
alapfokú művészeti iskola A művészeti nevelés területén a megismerhető jó gyakorlatok széles palettáját kínálja az intézmény, komplex tehetségprogramja keretében – az óvodások zenei tehetségfejlesztésétől a Schneider Művészeti Hétig.
Mivel az intézményben az oktatás három művészeti ágban folyik, a bázisintézményi programok egy része a művészeti ágak közötti kapcsolódási pontokra, a komplex művészeti nevelésre fókuszál. Mivel Mohács soknemzetiségű város, kiemelt szerepe van a hagyományőrző programoknak, műhelyeknek. Az iskola akkreditált kiváló tehetségpont, tagja a Mohács térségi Tehetségpont-munkaközösségnek, így több tehetséggondozó projekt, pályázat megvalósításában vesz részt, melyek tapasztalatát szintén megosztja az érdeklődőkkel.
Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
(7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2.)
https://www.szonek.hu/index.php/bemutatkozas9
óvoda

Az intézmény Tehetségpontként és Új típusú felsőoktatási gyakorlóhelyként működik, programjaik fontos célja a néphagyományok megismertetése, ápolása, mely a tárgyalkotó tevékenységet is magában foglalja.

Az óvoda számos jó gyakorlatot alkalmaz a tehetséggondozás, hátránykompenzáció, esélyteremtés területén, melyeket változatos módszertani kultúrával, kiemelten a tevékenységben megvalósuló differenciálási lehetőségekkel valósít meg.

Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola
(7900 Szigetvár, Zárda utca 2.)
http://szigetvarizeneiskola.hu/
alapfokú művészeti iskola
A művészeti neveléshez kapcsolódó jó gyakorlatok között szerepel a Hangszerbemutató körút, a zenei kultúra terjesztése, valamint a szakmai kapcsolatépítés más intézményekkel, továbbá hangszeres és zeneismereti szakmai napok szervezése, illetve az Óvodás csalogató – zenés mese előadássorozat óvodásoknak.
Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16.)
http://www.vdomboiskola.atw.hu/
általános iskola A program kiemelt elemei a Suliváró, a Képzőművészet-terápia, és a Maratoni Mindentudó, melyek egyaránt fejlesztik a diákok képességeit, személyiségét és a kortárs kapcsolatokat.
Nyomtatás
« előző oldal