Pályázati felhívás

Pályázat vezető szaktanácsadói feladatok ellátására.

Részletes tájékoztató >>


2018. évi Őszi Pedagógiai Napok – 2018. október 17. – november 28.

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja tisztelettel meghívja a Baranya megyei pedagógusokat Őszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatának programjaira.

2018. évi Őszi pedagógiai napjaink programját a bázisintézményi hálózat, szaktanácsadóink közreműködése és meghívott előadók kínálta tudásmegosztás révén, inspirációt nyerjenek az esélyteremtés, hátránykompenzáció, a tanulói lemorzsolódás csökkentése érdekében végzett tevékenységeikhez.

A rendezvények programja itt érhető el.

A rendezvények meghívóit itt találja.

Az október 24-i testnevelő tanárok műhelyére itt regisztrálhat.

A Scinetix 3 tájékoztató előadásra itt regisztrálhat.

 


Szakmai tanévnyitó konferencia – Pécs

Az Oktatási Hivatal szakmai tanévnyitó konferenciát szervez, amelyen az oktatásirányítás és háttérintézményeinek képviselői ismertetik a 2018/2019-es tanév változásait és fejlesztéseit.

Helyszín: Dél-dunántúli Regionális Tudásközpont (7622 Pécs, Universitas u. 2/A)

Időpont: 2018. augusztus 23. csütörtök, 10.00 óra

Információ: info.pokpecs@oh.gov.hu

A konferenciára tisztelettel várjuk a köznevelési intézmények vezetőit és pedagógusait.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a terem korlátozott befogadóképessége miatt regisztrációhoz kötött.

Részletes program >>

Regisztráció >>


Minőségbiztosítási összesítő

Lezárultak az Oktatási Hivatal (OH) Kisgyermekkori nevelés támogatása (EFOP-3.1.1-14-2015-00001) elnevezésű kiemelt európai uniós projekt keretében megszervezett pedagógus-továbbképzései.

A megvalósítás során kiemelt cél volt az óvodák, a bölcsődék és a napközbeni gyermekfelügyeletek esélyteremtő és hátránykompenzációs szerepének erősítése, valamint a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés szakmai támogatása. A projekt keretében az OH 2017 szeptemberétől 2018 májusáig 146 óvodában több mint 3.300 óvodapedagógus akkreditált képzését valósította meg térítésmentesen. A 30 órás kurzusok az óvodai nevelés 8 területét (játék, mozgás, egészségnevelés, tehetségfelismerés, egyéni bánásmód, környezettudatosság, különleges bánásmód és művészeti nevelés) ölelték fel.

A továbbképzések minőségbiztosítási összegzői ide kattintva olvashatók.

 


 

III. Országos Szaktanácsadói Konferencia

Az Oktatási Hivatal harmadik alkalommal rendezi meg szakmai konferenciáját a mesterpedagógus szaktanácsadók számára. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ >>

 


 

Tisztelt Látogatók! Kedves Kollégák!

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (5), valamint a 99/C. § (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazással, állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében az Oktatási Hivatal biztosítja.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatának ellátása érdekében az országban 15 Pedagógiai Oktatási Központ (POK) jött létre. Ezek egyike a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ, amely Baranya megyében, a helyi igényeknek megfelelően, minden köznevelési intézmény és pedagógus számára biztosítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, koordinálja a minősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói tevékenységet. A Pécsi POK közreműködik az országos és nemzetközi mérések, az Országos Középiskolai Tanulmányi verseny, a középfokú felvételi eljárás, továbbá a pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés helyi feladataiban.

A feladatellátás az ország egész területén egységes eljárásrend alapján, azonos minőségben történik, mesterpedagógus szaktanácsadók és szakértők bevonásával. A pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok ellátása során kiemelten kezeljük az intézményközi tanulás támogatását, az iskolák közötti egyenrangú kapcsolatok erősítését, a működő pedagógia műhelyek, jó gyakorlatok feltérképezését, és azok eredményeinek megosztását. Az Oktatási Hivatal online igényfelmérésében összesítette az intézmények által jelzett igényeket az egyes pedagógiai szakmai szolgáltatási területeken. Elsősorban ezeket az igényeket teljesítjük kapacitásaink függvényében.

Kérem, kísérjék figyelemmel rendezvényeinket, tájékoztatóinkat!

A tartalmas szakmai együttműködés reményében köszöntöm honlapunk minden látogatóját.

Ritter Betty
főosztályvezető

Nyomtatás