Továbbképzés

A nevelési – oktatási intézmény vezetője a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló továbbképzési programot készít, melynek végrehajtására minden év március 15-éig elkészíti egy nevelési, tanítási évre vonatkozó beiskolázási tervet készít. A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. A továbbképzési időszak az elfogadást követő év szeptember hónap első napján kezdődik és az ötödik. év augusztus utolsó munkanapján fejeződik be.

A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez, pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásához, a vizsgarendszer működtetéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a köznevelési intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához. Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el szakmai megújító képzésen kell részt venni.

A hét évenkénti továbbképzés teljesíthető:

  • bármely további szakképzettség vagy szakképesítés körébe tartozó pedagógus szakvizsga letételét igazoló oklevél
  • a munkakör betöltését igazoló felsőfokú iskolai végzettség megszerzését igazoló oklevél
  • a szakirányú végzettség és szakképzettség megszerzése mellett felsőfokú vagy felsőoktatási vagy az Országos Képzési jegyzékben szereplő emelt szintű szakképesítés vagy az első pedagógus oklevél
  • a pedagógus szakmai felkészültségét, képességeit, készségeit fejlesztő vagy új pedagógus szakképzettség megszerzését megalapozó részismeret megszerzésére irányuló legalább harminc kreditpontot eredményező képzés elvégzését igazoló okirat
  • ECDL, ECDL START, vagy ECDL Select képzés elvégzését igazoló okirat
  • legalább B1 szintű nyelvtudást igazoló okirat
  • célnyelven oktatott népismeret, országismeret oktatásával összefüggő továbbképzésben
  • Európai Uniós forrásból finanszírozott szakmai ankétok, fórumok, pedagógiai napok bemutató órák kertében szerzett ismeretek.

A jelentkezés módja:

A pedagógusok a képzésekre jelentkezni kizárólag a Képzésszervező felületen tudnak. A felület a http://tovabbkepzes.sulinet.hu címen érhető el.

A jelentkezés menete a következő: A képzés iránt érdeklődő pedagógus belép a felületre. A nyitó oldal jobb felső sarkában a regisztrációra klikkelve kitölti a szükséges adatokat. Amennyiben már korábban használták a felületet, akkor a megadott e-mail cím és jelszó segítségével be tudnak lépni a felületre. Ezt követően a „Meghirdetett képzések" menüpontra kattintva kiválasztja a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központot mint szolgáltatót. Ekkor megjelennek azok a képzések, melyeket Hivatalunk nyilvánosan meghirdetett. Mielőtt kiválasztja a tanfolyamot, le kell tölteni az Intézményvezetői nyilatkozatot, melyet az intézményvezető aláírását követően szcennelt formában vissza kell tölteni a felületre Ezt követően a pedagógus kiválasztja azt a tanfolyamot, melyre jelentkezni szeretne, és a jelentkezés menüpontra kattintva jelentkezni tud a képzésre. A jelentkezésről a felület értesíti a jelentkezőket. A képzést szervező munkatársak külön értesítést nem küldenek.

Jogszabály: 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet; 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet

Az alábbi munkatársaktól kérhetnek segítséget:

Román Ildikó – Roman.Ildiko@oh.gov.hu

Sárosiné Kovács Brigitta – Sarosine.Kovacs.Brigitta@oh.gov.hu

Nyomtatás