Továbbképzés

Továbbképzések jogszabályi háttere:

 • 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

A nevelési – oktatási intézmény vezetője a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló továbbképzési programot készít, melynek végrehajtására minden év március 15-éig elkészíti egy nevelési, tanítási évre vonatkozó beiskolázási tervét. A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. A továbbképzési időszak az elfogadást követő év szeptember hónap első napján kezdődik és az ötödik. év augusztus utolsó munkanapján fejeződik be.

A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez, pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásához, a vizsgarendszer működtetéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a köznevelési intézmény irányítási, vezetési feladatainak ellátásához. Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el szakmai megújító képzésen kell részt venni.

A hét évenkénti továbbképzés teljesíthető:

 • bármely további szakképzettség vagy szakképesítés körébe tartozó pedagógus szakvizsga letételét igazoló oklevél
 • a munkakör betöltését igazoló felsőfokú iskolai végzettség megszerzését igazoló oklevél
 • a szakirányú végzettség és szakképzettség megszerzése mellett felsőfokú vagy felsőoktatási vagy az Országos Képzési jegyzékben szereplő emelt szintű szakképesítés vagy az első pedagógus oklevél
 • a pedagógus szakmai felkészültségét, képességeit, készségeit fejlesztő vagy új pedagógus szakképzettség megszerzését megalapozó részismeret megszerzésére irányuló legalább harminc kreditpontot eredményező képzés elvégzését igazoló okirat
 • ECDL, ECDL START, vagy ECDL Select képzés elvégzését igazoló okirat
 • legalább B1 szintű nyelvtudást igazoló okirat
 • célnyelven oktatott népismeret, országismeret oktatásával összefüggő továbbképzésben
 • Európai Uniós forrásból finanszírozott szakmai ankétok, fórumok, pedagógiai napok bemutató órák kertében szerzett ismeretek.

A pedagógus-továbbképzésekre történő jelentkezés módja 2017. január 1-jétől megváltozott. A pedagógusok egyénileg jelentkezhetnek a Pedagógiai Oktatási Központok által meghirdetett továbbképzésekre az intézményvezetővel történő egyeztetést követően, az Oktatási Hivatal által működtetett Képzésszervező felületen: http://tovabbkepzes.sulinet.hu/

A Képzésszervező felületén megtalálható a Felhasználói kézikönyv linkje, ami tartalmazza a pedagógusok számára fontos információkat. További segítséget ad az oldalon elérhető videó, ami a Képzésszervező alkalmazás működését mutatja be.

A jelentkezés módja és rövid leírása:

A pedagógusok a képzésekre jelentkezni kizárólag a Képzésszervező felületen tudnak. A felület a http://tovabbkepzes.sulinet.hu címen érhető el.


Jelentkezés menete:

1. http://tovabbkepzes.sulinet.hu oldal megnyitása
2. Regisztráció

 • felhasználási feltételek és az adatvédelmi tájékoztató megismerése ezek visszaigazolása
 • regisztrációhoz kellő adatok kitöltése és elküldése
 • regisztráció megerősítése

3. Bejelentkezés a korábban megadott e-mail-lel és jelszóval
4. Saját felhasználói profil létrehozása

 • szükséges minimum két saját dokumentum feltöltése: pedagógus oklevél/oklevelek, motivációs levél ( doc, pdf, docx, xlsx vagy jpg formátum)
 • Minden tanúsítványt a Képzésszervező felületen rögzített adatok alapján állítanak ki ezért FONTOS, hogy minden adat hiánytalan és pontos legyen.

5. Továbbképzésre jelentkezés:

 • Meghirdetett képzések-nél a Nyíregyházi Pedagógus Oktatási Központ kiválasztása, ekkor megjelennek azok a képzések, melyeket a Hivatalunk nyilvánosan meghirdetett. (ha nem indul képzés, akkor a továbbképzést indító POK kiválasztása)
 • Intézményvezetői nyilatkozat letöltés, majd aláírás után vissza töltése szkennelve
 • az Adatlap alapján tájékozódás a továbbképzésről
 • Jelentkezés a továbbképzésre: előzőleg feltöltött dokumentum mellett lévő négyzet kipipálásával történik meg

A jelentkezésről a felület értesíti a jelentkezőket. A képzést szervező munkatársak külön értesítést nem küldenek.

Területért felelős munkatársak elérhetősége:

Sárosiné Kovács Brigitta – Sarosine.Kovacs.Brigitta@oh.gov.hu

Szabóné Vajas Dóra  szabone.dora@oh.gov.hu

 

Nyomtatás