Tanulótájékoztatás

A tanulótájékoztatás, tanácsadás feladata:

 • a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére
 • fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére
 • a diákjogi tanácsadás megszervezése

2016. január 1-jétől az érettségi előfeltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Ehhez a lebonyolításhoz – szervezés, dokumentáció – nyújtunk segítséget az iskoláknak, fogadó intézményeknek, diákoknak, szülőknek műhelymunkák, továbbképzések, konferenciák keretében.

Jogszabályi háttér:

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 40/1999. (X. 8.) OM rendelet az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és működésének szabályairól
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
 • 1068/2012. (III.20.) kormányhatározat a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Területért felelős munkatársak elérhetősége:

dr. Nagy Anikó Dóra – nagy.aniko@oh.gov.hu

Petróné Zoltai Katalin – Petrone.Zoltai.Katalin @oh.gov.hu
Várszegi Gabriella - Varszegi.Gabriella@oh.gov.hu


Hasznos linkek:

Gyermekjogok: http://www.ijsz.hu/gyermekjog.html

Oktatási Jogok Biztosának Hivatala: http://www.oktbiztos.hu

Diákjogi Tudor: http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/diakjogi_tudor_100413.pdf

Diákönkormányzati kisokos: https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/kisokos

Diákhírlevél (szolnoki POK): https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/diakhirlevelek

Nemzeti Ifjúsági Tanács: https://ifjusagitanacs.hu/

Közösségi Szolgálat https://www.oktatas.hu/kozneveles/iskolai_kozossegi_szolgalat/jogszabalyok

Diáktájékoztatás: https://www.diaktajekoztatas.hu/

 

Tájékoztató a fővárosi / megyei diákparlamentekről

Megyei Diákparlament/ Országos Diákparlament

2022. novemberében lebonyolításra került a Megyei Diákparlament, ahol a résztvevők megválasztották azokat a delegáltakat, akik részt vettek a 2023. március 24-26 között megrendezett XI. Diákparlamenten. Az Országos Diákparlamenten 58 pontos ajánlást fogadtak el a résztvevők, amelyet Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár elfogadott.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/diakparlamentek

Országos Diáktanács

2017-ben alakult meg az Országos Diáktanács (ODT). Az ODT tagot és póttagot a Megyei Diákparlamenten választják meg a delegáltak közül. Fontos szerepet töltenek be a diákok érdekképviseletében.

Az ODT feladata, hogy az ODP által elfogadott és előterjesztett ajánlás teljesülését folyamatosan nyomon kövesse. Ennek köszönhetően az ODT rendszeresen ülésezik a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságával és egyeztet folyamatosan a pontok, ajánlások megvalósításának lehetőségeiről.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/odt_ulesek_idopontjai

https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/odt_ugyrendje

https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diaktanacs/odt_tagok

https://www.diaktajekoztatas.hu/elfogadtak-a-2023-evi-orszagos-diakparlament-ajanlasait/

Nyomtatás