Tanulótájékoztatás

A tanulótájékoztatás, tanácsadás feladata:

  • a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére
  • fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére
  • a diákjogi tanácsadás megszervezése

2016. január 1-jétől az érettségi előfeltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Ehhez a lebonyolításhoz – szervezés, dokumentáció – nyújtunk segítséget az iskoláknak, fogadó intézményeknek, diákoknak, szülőknek műhelymunkák, továbbképzések, konferenciák keretében.

Jogszabályi háttér:

  • 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
  • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
  • 40/1999. (X. 8.) OM rendelet az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és működésének szabályairól
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Az alábbi munkatársaktól kérhetnek segítséget:

Oroszváriné Gál Gabriella – Oroszvarine.Gal.Gabriella@oh.gov.hu
Petróné Zoltai Katalin – Petrone.Zoltai.Katalin @oh.gov.hu
dr. Takács Fruzsina – Takacs.Fruzsina@oh.gov.hu
Várszeginé Balogh Gabriella – varszegie.gabriel@oh.gov.hu


Hasznos linkek:

Gyermekjogok: http://www.ijsz.hu/gyermekjog.html

Oktatási Jogok Biztosának Hivatala: http://www.oktbiztos.hu

Diákjogi Tudor: http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/diakjogi_tudor_100413.pdf

Közösségi Szolgálat Portál: http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=GYIK

Diákönkormányzati kisokos: https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/kisokos

Diákhírlevél (szolnoki POK): https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/szolnok/diakhirlevelek

Nemzeti Ifjúsági Tanács: https://ifjusagitanacs.hu/

 

Tájékoztató a fővárosi / megyei diákparlamentekről

Megyei Diákparlament/ Országos Diákparlament

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága által került megrendezésre 2020. január 31-február 2 Székesfehérváron a X. Országos Diákparlament, amelyen a megye delegáltjai is részt vettek. A háromnapos rendezvényen több mint 210 tanuló vett rész. A küldöttek egy 46 pontból álló ajánlást fogadtak el, amelyeknek a magvalósítása a következő évek feladata.

Országos Diák Tanács

A 2017 februárjában megtartott Országos Diákparlamenten megalakult az Országos Diák Tanács. Az ODT megalakulása óta fontos szerepet játszik a diákok érdekképviseletében, hiszen üléseiken a diákok elmondhatják észrevételeiket, javaslataikat, kéréseiket, emellett feltehetik kérdéseiket.

2019. november 11-én megtartott Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Diákparlamenten megválasztott megyei delegáltak közül megválasztották az új ODT tagot és póttagot is.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/orszagos_diak_tanacs/odt_ulesek_idopontjai

Nyomtatás