Tanügy-igazgatási szolgáltatás

A tanügy-igazgatási szolgáltatást igénybe veheti bármely Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében működő nevelési-oktatási intézmény vezetője, vagy pedagógusa.

Tanügy-igazgatási szaktanácsadás keretében (személyes és írásos megkeresés) szakmai segítségnyújtás a jogszabályi változásokban való eligazodásban, az új törvényi szabályozás elvárásainak közvetítésében.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint meghatározott tanügy-igazgatási szolgáltatás során az alábbi feladatokat végezzük:

a) a tanügyi dokumentumok vezetésére való kötelezettség betartásának támogatása,

b) közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében,     felülvizsgálatában és módosításában,

c) a vármegyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,

d) intézményvezetők számára szakmai tanácskozások, tájékoztatók tartása, tapasztalatcserék szervezése

Területért felelős munkatársak elérhetősége:

dr. Nagy Anikó Dóra- nagy.aniko@oh.gov.hu

Petróné Zoltai Katalin – Petrone.Zoltai.Katalin@oh.gov.hu
Nyomtatás