Tanügy-igazgatási szolgáltatás

A tanügy-igazgatási szolgáltatást igénybe veheti bármely Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében működő nevelési-oktatási intézmény vezetője, vagy pedagógusa.

Tanügy-igazgatási szaktanácsadás keretében (személyes és írásos megkeresés) szakmai segítségnyújtás a jogszabályi változásokban való eligazodásban, az új törvényi szabályozás elvárásainak közvetítésében.

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint meghatározott tanügy-igazgatási szolgáltatás során az alábbi feladatokat végezzük:a) közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,b) a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,c) a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére - költségvetésének terhére és mértékéig - közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.”


Az alábbi munkatárstól kérhetnek segítséget:

Petróné Zoltai Katalin – Petrone.Zoltai.Katalin@oh.gov.hu
Nyomtatás