Ugrás a tartalomhoz

Szaktanácsadás, tantárgygondozás

2019. március 13.

Pályázati felhívás

Pályázat vezető szaktanácsadói feladatok ellátására.

Részletes tájékoztató >>


 

A megújuló köznevelési rendszerben formálódik a szaktanácsadás, a pedagógiai szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet), illetve a pedagógusok minősítésének kapcsolata a pedagógus életpálya tükrében. A tantárgygondozó szaktanácsadás szorosan kapcsolódik az OH által irányított tanfelügyelethez, amelynek során a szakértők a pedagógusok és az intézményvezetők munkáját, valamint az intézményt értékelik általános pedagógiai szempontok alapján, és megtörténik a fejlesztendő területek feltárása is.

A tantárgygondozó szaktanácsadó abban segíti elsősorban az egyes pedagógust közvetve azonban az intézményvezetőt és az egész intézményt is, hogy folyamatos szakmai fejlődése által egyre jobban megfeleljen a jogszabályok által meghatározott pedagógus kompetenciákhoz kapcsolódóan kidolgozott pedagógiai szintleírásokban megfogalmazott szakmai elvárásoknak, amelyek a pedagógusok minősítésének, egyúttal az életpályán való előrehaladásuknak képezik a szakmai alapját.

A szaktanácsadás, tantárgygondozás eszközei és módszerei:

Jogszabályi háttér:
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

A szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület dokumentumai:

Az alábbi munkatársaktól kérhetnek segítséget:

Franczelné Bor Mária pedagógiai referens – Franczelne.Bor.Maria@oh.gov.hu

Szegediné Karóczkai Enikő Erika– Szegedine.Karoczkai.Eniko.Erika@oh.gov.hu

A szaktanácsadás területei

Angol nyelv 
szakterület

Bartha Leonóra
Boros Krisztina Valéria
Margittay Lívia Boglárka
Medvéné Kendi Tímea Judit

Francia nyelv szakterület

Baranyiné Szilágyi Gabriella

Biológia, Egészségtan szakterület

Dr. Tóthné Vinnai Andrea Erika
Nagyné Torma Veronika Etel

Ének-zene szakterület

Ágoston Ildikó

Fizika szakterület

Debrey László
Zsigó Zsolt Miklós

Földrajz szakterület

Király Lajos

HH gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő szakterület

Jámbor Csilla Tímea
Jasku Henrietta
Kerita Katalin
Kopcsa Edina

Informatika szakterület

Kiss László
Komoróczy Tamás

Kollégium szakterület

Havasi Beáta

Konfliktuskezelési szakterület

Jámbor Csilla Tímea
Jasku Henrietta

Iskolai könyvtár szakterület

Vincze Sándorné

Magyar nyelv és irodalom szakterület

Deák-Takács Szilvia
Erdélyiné Juhász Eleonóra
Hegedűs Renáta Emese
Kelemenné Felleg Edit
Kertész Zoltánné
Takácsné Kocsis Anikó
Zolcsák Zsuzsanna

Matematika szakterület

Bányai Györgyné
Di Giovanni Szilárdné
Fazekasné Pápai Edit
Hegyesné Tóth Márta
Herczegné Kovács Irma
Mihalkó Istvánné
Szemcsákné Koczor Andrea

Művészetek szakterület

Demarcsek György

 

  Óvodapedagógusi szakterület

Antalné Simon Erika
Kanyó Bálint Zoltánné
Katona Károlyné
Kiss Márta
Pálinkásné Garasos Melinda
Sóvári Mária
Szabó Jánosné
Szabó Zita Brigitta
Széchy Erzsébet
Szűcs Istvánné
Tóth Dóra
Veres Jánosné

  Tanítói szakterület

Erdei Péterné
Harsztiné Sipos Judit
Horváthné Reményi Lívia
Kádár Ágnes
Leskóné Borbély Andrea Judit
Oláh Erika
Ozsváth Piroska
Szűcsné Kálnási Anna
Tóthné Miholecz Judit
Tukacs Ildikó
Turcsán Tímea Csilla

  Szakképzés szakterület

Ács László
Baracsy Zsolt
Kerezsi István

  Testnevelés és sport szakterület

Názon Sándor
Németh Simon
Vajda Tamás

  Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek szakterület

Ferenczi Sándor
Harcsa Valéria
Kovács Sándor
Kövendy Zsolt
Oláh András
Simon Miklós
  Vizuális nevelés szakterület

Ágoston Ildikó

Vezető szaktanácsadói feladatok

2018. december 20-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával (2 évre).

Szaktanácsadó neve Szakterülete
Fazekasné Pápai Edit Matematika
Erdei Péterné Tanítói
Ferenczi Sándor Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek,
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,
Hon- és népismeret
Hegedüs Renáta Emese Magyar nyelv és irodalom
Margittay Lívia Boglárka Idegen nyelv
Veres Jánosné Óvodapedagógusvissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra