Szaktanácsadás, tantárgygondozás

A megújuló köznevelési rendszerben formálódik a szaktanácsadás, a pedagógiai szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet), illetve a pedagógusok minősítésének kapcsolata a pedagógus életpálya tükrében. A tantárgygondozó szaktanácsadás szorosan kapcsolódik az OH által irányított tanfelügyelethez, amelynek során a szakértők a pedagógusok és az intézményvezetők munkáját, valamint az intézményt értékelik általános pedagógiai szempontok alapján, és megtörténik a fejlesztendő területek feltárása is.

A tantárgygondozó szaktanácsadó abban segíti elsősorban az egyes pedagógust közvetve azonban az intézményvezetőt és az egész intézményt is, hogy folyamatos szakmai fejlődése által egyre jobban megfeleljen a jogszabályok által meghatározott pedagógus kompetenciákhoz kapcsolódóan kidolgozott pedagógiai szintleírásokban megfogalmazott szakmai elvárásoknak, amelyek a pedagógusok minősítésének, egyúttal az életpályán való előrehaladásuknak képezik a szakmai alapját.

A szaktanácsadás, tantárgygondozás eszközei és módszerei:

 • nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
  nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,
  az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,
  nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,
  egyéni szakmai tanácsadás,
  a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

Jogszabályi háttér:

A szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület dokumentumai:

Az alábbi munkatársaktól kérhetnek segítséget:

Franczelné Bor Mária – Franczelne.Bor.Maria@oh.gov.hu

Pethe Marianna – pethe.marianna@oh.gov.hu

Szegediné Karóczkai Enikő Erika– Szegedine.Karoczkai.Eniko.Erika@oh.gov.hu

A szaktanácsadás területei

Angol nyelv 
szakterület

Bartha Leonóra
Boros Krisztina Valéria
Margittay Lívia Boglárka
Medvéné Kendi Tímea Judit

 

Biológia, Egészségtan szakterület

Dr. Tóthné Vinnai Andrea Erika

Ének-zene szakterület

Ágoston Ildikó

Francia nyelv szakterület

Baranyiné Szilágyi Gabriella


Fizika szakterület
Debrey László
Zsigó Zsolt Miklós

Földrajz szakterület
Király Lajos

HH gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő szakterület
Jámbor Csilla Tímea
Jasku Henrietta
Kerita Katalin
Kopcsa Edina

Informatika szakterület
Kiss László
Komoróczy Tamás


Kollégium szakterület
Havasi Beáta

Konfliktuskezelési szakterület
Jámbor Csilla Tímea
Jasku Henrietta

Magyar nyelv és irodalom szakterület

 

Buczkó Ágnes
Deák-Takács Szilvia
Erdélyiné Juhász Eleonóra
Hegedűs Renáta Emese
Kelemenné Felleg Edit
Kertész Zoltánné
Takácsné Kocsis Anikó
Zolcsák Zsuzsanna

Matematika szakterület

Bányai Györgyné
Di Giovanni Szilárdné
Fazekasné Pápai Edit
Hegyesné Tóth Márta
Herczegné Kovács Irma
Mihalkó Istvánné
Szemcsákné Koczor Andrea

Művészetek szakterület

Demarcsek György

Német nyelv szakterület

  Károly Enikő
  Szabó Ildikó


  Óvodapedagógusi szakterület
  Antalné Simon Erika
  Kanyó Bálint Zoltánné
  Katona Károlyné
  Kiss Márta
  Pálinkásné Garasos Melinda
  Sóvári Mária
  Szabó Zita Brigitta
  Széchy Erzsébet
  Szűcs Istvánné
  Tóth Dóra
  Veres Jánosné

  Tanítói szakterület
  Erdei Péterné
  Harasztiné Sipos Judit
  Horváthné Reményi Lívia
  Kádár Ágnes
  Kovács Zoltánné
  Leskóné Borbély Andrea Judit
  Oláh Erika
  Ozsváth Piroska
  Szűcsné Kálnási Anna
  Tóthné Miholecz Judit
  Tukacs Ildikó
  Turcsán Tímea Csilla

  Testnevelés és sport szakterület

Németh Simon
Vajda Tamás

  Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek szakterület

Ferenczi Sándor
Harcsa Valéria
Kovács Sándor
Kövendy Zsolt
Oláh András
Simon Miklós
  Szakképzés szakterület
  Ács László
  Baracsy Zsolt
  Kerezsi István
  Vizuális nevelés szakterület
  Ágoston Ildikó

Vezető szaktanácsadói feladatok

2018. december 20-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával (2 évre).

Szaktanácsadó neve Szakterülete
Fazekasné Pápai Edit Matematika
Erdei Péterné Tanítói
Ferenczi Sándor Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek,
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,
Hon- és népismeret
Hegedüs Renáta Emese Magyar nyelv és irodalom
Margittay Lívia Boglárka Idegen nyelv
Veres Jánosné ÓvodapedagógusNyomtatás