Szaktanácsadás, tantárgygondozás

A vezető szaktanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázatok eredményei

2020. december 16-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki.  A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Munkaközösség
Erdei Péterné Tanító
Ferenczi Sándor Társadalomtudomány
Jasku Henrietta Intézménytámogatás
Károly Enikő Idegen nyelv
Király Lajos Természettudomány
Mihalkó Istvánné Reál
Vajda Tamás Művészetek
Veres Jánosné Óvodapedagógus
Zolcsák Zsuzsanna Humán


A megújuló köznevelési rendszerben formálódik a szaktanácsadás, a pedagógiai szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet), illetve a pedagógusok minősítésének kapcsolata a pedagógus életpálya tükrében. A tantárgygondozó szaktanácsadás szorosan kapcsolódik az OH által irányított tanfelügyelethez, amelynek során a szakértők a pedagógusok és az intézményvezetők munkáját, valamint az intézményt értékelik általános pedagógiai szempontok alapján, és megtörténik a fejlesztendő területek feltárása is.

A tantárgygondozó szaktanácsadó abban segíti elsősorban az egyes pedagógust közvetve azonban az intézményvezetőt és az egész intézményt is, hogy folyamatos szakmai fejlődése által egyre jobban megfeleljen a jogszabályok által meghatározott pedagógus kompetenciákhoz kapcsolódóan kidolgozott pedagógiai szintleírásokban megfogalmazott szakmai elvárásoknak, amelyek a pedagógusok minősítésének, egyúttal az életpályán való előrehaladásuknak képezik a szakmai alapját.

A szaktanácsadás, tantárgygondozás eszközei és módszerei:

● nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
● nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,
● az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,
● nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,
● egyéni szakmai tanácsadás,
● a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

 

További pedagógiai szakmai szolgáltatások:

● pedagógiai értékelés

● pedagógiai tájékoztatás

● tanügy-igazgatási szolgáltatás

● a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése

● tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése és összehangolása

● tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat

● a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése

 

Országos pedagógiai-szakmai szolgáltatások:

nemzetiségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások

a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, nevelés-oktatásának megszervezését és ellátását segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatás

az országos pedagógiai mérés-értékelési eredmények alapján az intézményértékeléshez kapcsolódó fejlesztési eszközök kidolgozását, országos terjesztését szolgáló pedagógiai-szakmai szolgáltatás

● óvodapedagógusi, gyógypedagógusi pedagógiai-szakmai szolgáltatások

● digitális pedagógiai-szakmai szolgáltatás.

 

Egyéb pedagógiai-szakmai szolgáltatások:

● intézményfejlesztési,

● a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot segítő,

● konfliktuskezelési gyakorlat elterjedését szolgáló szaktanácsa

 

Jogszabályi háttér:

Az alábbi munkatársaktól kérhetnek segítséget:

Franczelné Bor Mária – Franczelne.Bor.Maria@oh.gov.hu

Pethe Marianna – pethe.marianna@oh.gov.hu

Szegediné Karóczkai Enikő Erika– Szegedine.Karoczkai.Eniko.Erika@oh.gov.hu

A szaktanácsadás területei

Angol nyelv

Bartha Leonóra
Boros Krisztina Valéria
Medvéné Kendi Tímea Judit

Biológia, Egészségtan

Pataki Krisztina Éva

Digitális IKT

Bányai Györgyné
Mihalkó Istvánné

Ének-zene

Ágoston Ildikó

Fizika

Debrey László

Földrajz

Király Lajos

Francia nyelv

Baranyiné Szilágyi Gabriella

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése

Jámbor Csilla Tímea
Jasku Henrietta
Kerita Katalin
Tukacs Ildikó

Intézményfejlesztés

Antalné Simon Erika
Debrey László
Erdei Péterné
Harasztiné Sipos Judit
Széchy Erzsébet
Tóth Dóra

Kémia

Kovácsné Kovács Tímea

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelésének oktatásának segítése

Kerita Katalin
Kovácsné Kovács Tímea
Ozsváth Piroska
Pálinkásné Garasos Melinda
Szűcs Istvánné

Kollégium

Havasi Beáta

Konfliktuskezelés

Jámbor Csilla Tímea
Jasku Henrietta
Pataki Krisztina Éva

Magyar nyelv és irodalom

Deák-Takács Szilvia
Kelemenné Felleg Edit
Kertész Zoltánné
Takácsné Kocsis Anikó
Zolcsák Zsuzsanna

Matematika

Bányai Györgyné
Fazekasné Pápai Edit
Hegyesné Tóth Márta
Mihalkó Istvánné
Szemcsákné Koczor Andrea

Német nyelv

Károly Enikő
Kelemenné Szécsi Erika
Szabó Ildikó
Tóth-Kósa Beáta

Óvodapedagógusi szakterület

Antalné Simon Erika
Kanyó Bálint Zoltánné
Katona Károlyné
Kiss Márta
Pálinkásné Garasos Melinda
Sóvári Mária
Szabó Zita Brigitta
Széchy Erzsébet
Szűcs Istvánné
Tóth Dóra
Veres Jánosné

Pedagógiai mérés-értékelési

Hegyesné Tóth Márta

Tanítói szakterület

Erdei Péterné
Harasztiné Sipos Judit
Horváthné Reményi Lívia
Kádár Ágnes
Kovács Zoltánné
Leskóné Borbély Andrea Judit
Oláh Erika
Ozsváth Piroska
Szűcsné Kálnási Anna
Szűcsné Szakács Ildikó
Tóthné Miholecz Judit
Tukacs Ildikó
Turcsán Tímea Csilla

Táncművészet

Demarcsek György

Testnevelés és sport

Lőrinczi István Kálmán Vajda Tamás

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Ferenczi Sándor
Harcsa Valéria
Kovács Sándor
Kövendy Zsolt
Oláh András

Vizuális kultúra

Ágoston IldikóNyomtatás