Szaktanácsadás, tantárgygondozás

A megújuló köznevelési rendszerben formálódik a szaktanácsadás, a pedagógiai szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet), illetve a pedagógusok minősítésének kapcsolata a pedagógus életpálya tükrében. A tantárgygondozó szaktanácsadás szorosan kapcsolódik az OH által irányított tanfelügyelethez, amelynek során a szakértők a pedagógusok és az intézményvezetők munkáját, valamint az intézményt értékelik általános pedagógiai szempontok alapján, és megtörténik a fejlesztendő területek feltárása is.

A tantárgygondozó szaktanácsadó abban segíti elsősorban az egyes pedagógust közvetve azonban az intézményvezetőt és az egész intézményt is, hogy folyamatos szakmai fejlődése által egyre jobban megfeleljen a jogszabályok által meghatározott pedagógus kompetenciákhoz kapcsolódóan kidolgozott pedagógiai szintleírásokban megfogalmazott szakmai elvárásoknak, amelyek a pedagógusok minősítésének, egyúttal az életpályán való előrehaladásuknak képezik a szakmai alapját.

A szaktanácsadás, tantárgygondozás eszközei és módszerei:

 • nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
  nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,
  az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,
  nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,
  egyéni szakmai tanácsadás,
  a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

Jogszabályi háttér:
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

A szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület dokumentumai:

Az alábbi munkatársaktól kérhetnek segítséget:

Büdszenti Ildikó pedagógiai referens - Budszenti.Ildiko@oh.gov.hu

Franczelné Bor Mária pedagógiai referens – Franczelne.Bor.Maria@oh.gov.hu

Törökné Bajusz Gyöngyike pedagógiai referens – Torokne.Bajusz.Gyongyike@oh.gov.hu

A szaktanácsadás területei

Angol nyelv

 • Bartha Leonóra
 • Boros Krisztina Valéria
 • Margittay Lívia Boglárka
 • Medvéné Kendi Tímea Judit

Biológia, Egészségtan

 • Dr. Tóthné Vinnai Andrea Erika
 • Nagyné Torma Veronika Etel

Ének-zene

 • Ágoston Ildikó

Filozófia

 • Debrey Zsolt
 • Dr. Tóthné Vinnai Andrea Erika
 • Király Lajos
 • Nagyné Torma Veronika Etel
 • Zsigó Zsolt Miklós

Fizika

 • Debrey László
 • Zsigó Zsolt Miklós

Földrajz

 • Király Lajos

Informatika

 • Kiss László
 • Komoróczy Tamás

Testnevelés és sport

 • Haraszti Béla Imréné
 • Názon Sándor

Kollégium

 • Havasi Beáta
 • Vizer Zoltán

Iskolai könyvtári

 • Vincze Sándorné

Magyar nyelv és irodalom

 • Erdélyiné Juhász Eleonóra
 • Hegedűs Renáta Emese
 • Kelemenné Felleg Edit
 • Kertész Zoltánné
 • Kocsis Gáborné Nagy Csilla
 • Takácsné Kocsis Anikó

Matematika

 • Bányai Györgyné
 • Di Giovanni Szilárdné
 • Fazekasné Pápai Edit
 • Hegyesné Tóth Márta
 • Herczegné Kovács Irma
 • Mihalkó Istvánné
 • Szemcsákné Koczor Andrea

Alapfokú művészetoktatási, táncművészet

 • Demarcsek György

Német nyelv

 • Károly Enikő
 • Szabó Ildikó

Óvodapedagógus

 • Kanyó Bálint Zoltánné
 • Katona Károlyné
 • Szabó Jánosné
 • Széchy Erzsébet
 • Tóth Dóra
 • Veres Jánosné

Tanító

 • Erdei Péterné
 • Harsztiné Sipos Judit
 • Horváthné Reményi Lívia
 • Kádár Ágnes
 • Leskóné Borbély Andrea Judit
 • Oláh Erika Ozsváth Piroska
 • Serfőző Judit
 • Szamosné Kulcsár Edit
 • Szűcsné Kálnási Anna
 • Tandiné Pataky Zsuzsanna Cecília
 • Tóthné Miholecz Judit
 • Tukacs Ildikó

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

 • Ferenczi Sándor
 • Kovács Sándor
 • Kövendy Zsolt
 • Simon Miklós

Vezető szaktanácsadói feladatok

2016. október 28-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki. A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Szakterülete
Di Giovanni Szilárdné Matematika
Erdei Péterné Tanítói
Ferenczi Sándor Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek,
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,
Hon- és népismeret
Hegedüs Renáta Emese Magyar nyelv és irodalom
Margittay Lívia Boglárka Idegen nyelv
Szabó Jánosné ÓvodapedagógusNyomtatás