Pedagógusminősítés, országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés

Kedves Pedagógus Kolléga!

2021. február 28-án megjelent az emberi erőforrások miniszterének közleménye (a továbbiakban: közlemény) a 2022. évi pedagógusminősítési keretszámról és a minősítési tervbe való felvétel különös feltételeiről. A részletekről az Oktatási Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu oldalon tájékozódhat. A felmerülő kérdésekben intézményvezetője adhat felvilágosítást. Jelentkezési szándékát a jelentkezési lap benyújtásával 2021. 03. 31-ig jelezheti intézményvezetőjénél. A jelentkezéshez kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolásában a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ munkatársai is szívesen állnak rendelkezésükre. Kérjük, hogy megkeresésüket a poknyiregyhaza@oh.gov.hu e-mail címre juttassák el.

Pedagógusminősítés

A pedagógusok minősítési eljárását a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

A Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ közreműködik az Oktatási Hivatal által szervezett, a pedagógusok előmeneteli rendszerének részeként működő pedagógusminősítési eljárás megszervezésében és megvalósításában. Feladatunk az intézmények, pedagógusok és a szakértők támogatása. Az eljárással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket az poknyiregyhaza@oh.gov.hu e-mail címre várjuk.

 

Az alábbi munkatársaktól kérhetnek segítséget:

Kiss Erika - Kiss.Erika@oh.gov.hu
Oroszné Gurbán Anna – Oroszne.Anna@oh.gov.hu
Oroszváriné Gál Gabriella – Oroszvarine.Gal.Gabriella@oh.gov.hu
Pál Mónika – Pal.Monika@oh.gov.hu
Petróné Zoltai Katalin – Petrone.Zoltai.Katalin @oh.gov.hu
dr. Takács Fruzsina – Takacs.Fruzsina@oh.gov.hu

Az eljárással kapcsolatos útmutatókat, kiadványokat az alábbi linken érheti el:

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok

Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) rendszerének működtetését a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 78. § (1) bekezdésének f) pontja írja elő, jogszabályi hátterét az Nkt. mellett a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet határozza meg.

Az ellenőrzést ötévente egy alkalommal minden pedagógus esetében el kell végezni. Az ellenőrzés feladata és célja, hogy a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint az intézmények külső értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődését.

Az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell az intézményi önértékelést lefolytatni. Ebben a folyamatban nem csak az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkáját, hanem az intézmény teljeskörű pedagógiai munkáját is értékelik. Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzési tervbe bekerült pedagógusoknak, vezetőknek és intézményeknek kötelező elkészíteni az önértékelésüket.

Az intézményi önértékelés fajtái:

  • pedagógus
  • vezetői
  • intézményi

Az önértékelési kézikönyvek intézmény-típusonként az alábbi linken érhetők el:

https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyvek


A témában érintett összes útmutató, segédlet, illetve kézikönyv az alábbi címről letölthető:

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok

Dr. Kovács Ferencné - Kovacs.Ferencne@oh.gov.hu
Zajáczné Karóczkai Ágnes - Zajaczne.Karoczkai.Agnes@oh.gov.hu
Várszeginé Balogh Gabriella – Varszegine.Gabriel@oh.gov.hu

Nyomtatás