Pedagógusminősítés, országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés

Tisztelt Pedagógus Kollégák!

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy megjelent a Magyar Közlöny 100. számában a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, amely alapján megszűnt a Pedagógus II. fokozat elérését célzó kötelezettség. Átmeneti rendelkezések alapján a 2024. évi kötelező Pedagógus II. eljárásban érintett pedagógusok dönthetnek arról, hogy szeretnének-e részt venni a Pedagógus II.  fokozatot célzó minősítési eljárásban.

Az ezzel kapcsolatos eljárásrendről – a jogszabályi környezet változásaival összhangban - az Oktatási Hivatal részletes tájékoztatást küld minden érintettnek. Az eljárással kapcsolatos kérdéseiket a poknyiregyhaza@oh.gov.hu e-mail-címen várjuk.

II. minősítési eljárásba bekerült pedagógusnak egyelőre nincs feladata.

 

Pedagógusminősítés

A pedagógusok minősítési eljárását a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

A Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ közreműködik az Oktatási Hivatal által szervezett, a pedagógusok előmeneteli rendszerének részeként működő pedagógusminősítési eljárás megszervezésében és megvalósításában. Feladatunk az intézmények, pedagógusok és a szakértők támogatása. Az eljárással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket az poknyiregyhaza@oh.gov.hu e-mail címre várjuk.

 

Területért felelős munkatársak elérhetősége:

Kiss Erika - Kiss.Erika@oh.gov.hu
Jene-Molnár Edina - Jenemolnar.Edina2@oh.gov.hu
dr. Nagy Anikó Dóra- nagy.aniko@oh.gov.hu
Oroszné Gurbán Anna – Oroszne.Anna@oh.gov.hu
Pál Mónika – Pal.Monika@oh.gov.hu
Petróné Zoltai Katalin – Petrone.Zoltai.Katalin @oh.gov.hu

Az eljárással kapcsolatos útmutatókat, kiadványokat az alábbi linken érheti el:

http://www.oktatas.hu/kiadvanyok

Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) rendszerének működtetését a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 78. § (1) bekezdésének f) pontja írja elő, jogszabályi hátterét az Nkt. mellett a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet határozza meg.

Az ellenőrzést ötévente egy alkalommal minden pedagógus esetében el kell végezni. Az ellenőrzés feladata és célja, hogy a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint az intézmények külső értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődését.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái:

  • pedagógus
  • vezetői
  • intézményi
  • komplex

Az összevont tanfelügyeleti kézikönyv intézmény típusonkénti bontásban az alábbi linken érhetők el:

https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/tanfelugyeleti_kezikonyvek

Önértékelés

Az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell az intézményi önértékeléseket lefolytatni. Ebben a folyamatban nemcsak az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkáját, hanem az intézmény teljeskörű pedagógiai munkáját is értékelik. Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzési tervbe bekerült pedagógusoknak, vezetőknek és intézményeknek kötelező elkészíteni az önértékelésüket.

Az összevont önértékelési kézikönyv intézmény típusonkénti bontásban az alábbi linken érhetők el:

https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyvek

 

Területért felelős munkatársak elérhetősége:

Dr. Kovács Ferencné - Kovacs.Ferencne@oh.gov.hu
Zajáczné Karóczkai Ágnes - Zajaczne.Karoczkai.Agnes@oh.gov.hu
Várszegi Gabriella - Varszegi.Gabriella@oh.gov.hu

Nyomtatás