Pedagógiai értékelés

A pedagógiai értékelés célja a pedagógusok pedagógiai értékelési, mérési kultúrájának fejlesztése, szaktudásának bővítése, önfejlődésének támogatása. A köznevelési intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének fejlesztése, kialakítása, a pedagógiai folyamatok mérési eredményekre alapozott megtervezése, a mérési eredmények hasznosítása.

További tájékoztatást az alábbi munkatárstól kérhetnek:

dr. Kovács Ferencné - Kovacs.Ferencne@oh.gov.hu


Országos és nemzetközi mérések:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/aktualis_informaciok

Jogszabályi háttér:

  • Az országos pedagógiai mérések lebonyolításáról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. §
  • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 19. § (5)

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. § rendelkezik

 

A pedagógiai értékelés ellátásának eszközei és módszerei a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 4. § az Nkt. 19. § (2) bekezdés a) pontja szerint.

 

Országos mérések és nemzetközi mérések 2020/2021-es tanév

DIFER

PIRLS

PISA

NETFIT

Célnyelvi mérés

Idegennyelvi mérés

Országos kompetenciamérés

Köznevelési Elemzési Jelentések
A negyedévente megjelenő kiadvány célja, hogy bemutassa az Oktatási Hivatal Köznevelési Elemzési Főosztályán folyó elemzéseket, tájékoztassa a szakmai közvéleményt.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kej/jelentesek

Nyomtatás