Lemorzsolódás

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése

A korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer létrehozását és működtetését az EU 2020 korai iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiájának megvalósítása teszi szükségessé, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19.§ (2) h) bekezdése 2015. január 1-vel hatályos rendelkezése alapján. A rendszer, mint pedagógiai szakmai szolgáltatás a köznevelésben részt vevő tanulók lemorzsolódásának, az iskolai rendszerből való kimaradásának megakadályozását, valamint a legalább középfokú végzettség, képzettség megszerzésének elérését célozza, ezzel elősegítve a munkaerőpiacra való beilleszkedést, valamint hosszú távon a munkavállalás, a pályán maradás sikerességét. A korai jelzőrendszer működtetésével, a nevelési-oktatási intézményekben nyilvántartott adatokra épülve (értékelést, elemzést követően), azokat közvetlenül felhasználva jön létre egy olyan pedagógiai munkát támogató rendszer, amely a pedagógusok oktató-nevelő munkáját tudja segíteni, az intézményeket támogatni a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos teendők, beavatkozások megszervezésében, megvalósításában. E területen további cél a szükséges pedagógiai eszközök és módszerek intézményi szintű alkalmazásának támogatása, a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése, valamint a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében a pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködésének, koordinálásának megszervezése.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző- és támogatórendszere jogszabályi háttere:

  • Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló fogalma:
  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 37.
  • A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer és a rendszerbe történő adatszolgáltatás rendje:
  • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend. 26/A. §, 44/J. §
  • A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésének feladatai:
  • 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 9/C. §

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerhez és az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb információk a következő linken érhetők el: https://www.oktatas.hu/kozneveles/vegzettseg_nelkuli_iskolaelhagyas

Területért felelős munkatársak elérhetősége:

Franczelné Bor Mária Franczelne.Bor.Maria@oh.gov.hu
Kiss Erika – Kiss.Erika@oh.gov.hu
dr. Kovács Ferencné - Kovacs.Ferencne@oh.gov.hu
Pál Mónika Pal.Monika@oh.gov.hu
Pethe Mariannapethe.marianna@oh.gov.hu
Szegediné Karóczkai Enikő – Szegedine.Karoczkai.Eniko.Erika@oh.gov.hu
Zajáczné Karóczkai Ágnes – Zajaczne.Karoczkai.Agnes@oh.gov.hu


Nyomtatás