Jogszabályok

 

A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat

 1. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról hatályos 2020.szept.01.
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.385005
 1. 2003. évi CXXV törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76310.381616
 1. 2005. évi LXXXVIII törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=94916.376416
 1. 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139791.384195
 1. 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről- hatályos 2020. szept.01.
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.370725
 1. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.370226
 1. 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156837.388699
 1. 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149257.388616
 1. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról –hatályos 2020.aug. 31.
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051
 1. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.371548
 1. 40/1999. (X. 8.) OM rendelet az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és működésének szabályairól
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40515.274574
 1. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról- hatályos 2020. aug.31.
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.372060
 1. 1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=146815.214446
 1. 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31239.375229
 2. 2018. évi LXXXIX törvény az oktatási nyilvántartásról 
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=211486.384207
 3. 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149257.388616
Nyomtatás