Bázisintézményeink

 

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központja (a továbbiakban: POK) a helyi bázisintézmények bevonásával növeli az illetékessége alá tartozó köznevelési intézmények pedagógiai munkájának eredményességét. A POK-kal együttműködő bázisintézmények készek megosztani működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára. Tevékenységükkel hozzájárulnak a pedagógiai szakmai párbeszéd színvonalának emelkedéséhez, és segítik a POK pedagógiai-szakmai szolgáltatásaihoz való méltányos hozzáférést.

A bázisintézmények kijelölését célzó pályázati eljárásban az állami köznevelési közfeladatot ellátó intézmények közül azokra esett a választás,

 • amelyeknek mindennapi nevelési, oktatási, szakképzési és egyéb tevékenységeiben kézzelfoghatóan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk,
 • amelyek tevékenysége jó gyakorlatként követésre érdemes,
 • amelyek minden intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet, valamint lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, így készek és képesek a hálózatos tudásmegosztás biztosítására helyben vagy egy partnerintézménynél,
 • amelyek az adott megyében bázisintézményi tevékenységükkel hozzájárulnak a pedagógiai szakmai párbeszéd színvonalának emelkedéséhez,
 • amelyek támogatják a tartósan alulteljesítő köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó nevelő-oktató munka eredményességét.

A Nyíregyházi POK illetékességébe tartozó bázisintézmények:

Intézménytípus SZSZBM
óvoda 5
általános iskola 4
gimnázium 2
alapfokú művészetoktatás 1
kollégium 1
Összesen
13

 

A jó gyakorlatok összefoglalása:

Intézmény neve A megosztani kívánt innovációk, Jó gyakorlatok
Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda
 1. Barkácsol(l)ó" – kreativitás fejlesztése a mindennapokban
 2. Tehetségígéretek fejlesztése
Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézménye Nyíregyháza
 1. A kompetencia alapú óvodai nevelés és a helyi nevelési program összhangjának megteremtése.
 2. Az anyanyelvi nevelés folyamata, út az írás-olvasásig
 3. A szülők, mint nevelési partnerek az egészséges életvitel megalapozásában
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
 1. „Ilyen vagyok" – integrációs pedagógiai rendszer
 2. Az óvoda és család együttműködésének erősítése
 3. Kompetenciaalapú óvodai program a mindennapokban
 4. „Zöld Óvoda" – környezetvédelemmel kapcsolatos programok, vetélkedők
 5. „Biztonságos óvoda" – a közlekedésre nevelés gyakorlata
 6. „Kincseink" – a kultúraközvetítés és hagyományápolás lehetőségei
 7. Tehetséggondozás
Nyírbátori Meseház Óvoda
 1. Hagyományőrző programok:
  „Itt van az ősz, itt van újra..", tavaszköszöntő,  zöldágjárás
 2. Gyermeknéptánc
 3. Tehetséggondozás
  „Szorgos kezek, kis mesterek" – manuális tehetséggondozó szakkör
Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 1. Lovaskultúra oktatás
 2. Szivacskézilabda oktatás
 3. Ének- zenei nevelés
 4. „Zöld" osztály
 5. Öveges program
 6. Idegen nyelv oktatása
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
 1. „Zöld Óvoda", „Örökös Zöld Óvoda" program
 2. Érzelmi kötődésen alapuló óvodai pedagógiai program mérési dokumentációjának bemutatása
Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola
 1. Osztályhangversenyek
 2. Hangszeres gála
 3. Éneklő Ifjúság Megyei Kórustalálkozó
 4. Mesedélután alsó tagozaton
 5. Átmenet az óvódából iskolába – műhelymunka óvónőknek
 6. Kulcs a Tudáshoz – megyei szövegértési verseny
 7. Kicsinyek karácsonya
 8. Idegen nyelvi karácsony
 9. Kompetenciaalapú természettudományi levelezős verseny a 6. évfolyamban
 10. Egészséges életmód – az iskola úszásprogramjának bemutatása
 11. Kiállítás a felsős technikaórán készült alkotásokból
Pusztadobosi Általános Iskola
 1. „Sightseeing Tour in London"
  Londoni városnézés, IKT–eszközök használata az angol nyelv tanításában
Tiszavasvári Általános Iskola
 1. Hétszínvilág – versenysorozat, komplex levelezős házi verseny 7 fordulóban 3-4. osztályosok részére
 2. „Mérés-mintaadó intézmény"
 3. „Tehetség kerestetik!" – tehetséggondozó program
Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium
 1. Természettudományos oktatás, komplex természettudományos szakkör
 2. „Ökoiskola" program – környezeti nevelés
 3. Tehetséggondozás
 4. Idegen nyelvek oktatása
 5. Közösségi szolgálat
Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium
 1. Innovatív nyelvoktatási módszerek alkalmazása az idegen nyelvi órákon (olasz, francia nyelv)
  Rendhagyó órák
  TASK (TBL-TASK BASED LEARNING)
 2. Könyvtárhasználati ismeretek tanítása tantárgyközi integrációval
 3. Csoportfeladatok és módszerek etikából, internetes támogatással
 4. Iskolai szintű munkaszervezés-adatmegosztás felhőszolgáltatás segítségével
 5. Történelem műhelymunka
 6. Matematika műhelymunka
Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola Nyíregyháza
 • „ROMA-ART" Személyiségfejlesztő Tehetséggondozó Műhely
 • Időlabirintus – kreatív társasjáték-készítés
 • „GONDOLD ÚJRA"
 • „Semmise" játék
 • „Ki játszik ilyet?"
 • TÉT Roma Tehetséggondozó
 • „Az osztály réme" A drámajátékoktól az improvizációig
 • „TÜKÖR-KÉPEK" – Ön- és társismereti foglalkozás, csoportépítés gyakorlatokkal, drámajátékokkal
 1. „Art-Óra"
 2. József köpönyegében, avagy „Te is lehetsz József"- Személyiségfejlesztő foglalkozások hit -és erkölcstan témakörében
  „Civakod-Óra"- Konfliktuskezelést fejlesztő módszerek az iskolában
  „Miből lesz a cserebogár?" Tehetséges tanulók azonosítása, kiválasztása, tanácsadás
Babus Jolán Középiskolai Kollégium Vásárosnamény
 1. Egyéni fejlesztési terv készítése
 2. Felvételi eljárás
 3. A szülőkkel való kapcsolattartás módjai
 4. Kapcsolati háló kiépítése és rendszere
 5. A tanulók lemorzsolódásának csökkentése, megelőzése érdekében végzett tevékenységek a kollégiumban

 

Jó gyakorlatokat végző intézmények:

Az alábbi munkatárstól kérhetnek segítséget:

Szegediné Karóczkai Enikő Erika – Szegedine.Karoczkai.Eniko.Erika@oh.gov.hu


Nyomtatás