Ugrás a tartalomhoz

Utolsó lehetőség! Májusig még indulnak a tréningjellegű pályaorientációs pedagógus-továbbképzések

2019 tavaszán is lehetőség nyílik A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai – érzékenyítő, szemléletformáló akkreditált pedagógus-továbbképzésen való részvételre. A képzés az Oktatási Hivatal által megvalósított, EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosító számú, „Az alap és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése" című projekt keretében kerül megszervezésre. A 30 órás képzés egy 10 órás távoktatásban feldolgozható „e-learning" tananyagból és 20 kontaktórából áll. A képzést gyakorlatias jellege miatt ajánljuk minden kollégának, akit érdekel a téma, hiszen mindennapi munkánk során folyamatosan segíthetjük a ránk bízott tanulókat abban, hogy a köznevelésben ne csak ismereteket sajátítsanak el, hanem személyiségük fejlődésén keresztül kibontakoztathassák képességeiket, és megtalálják azt a hivatást, amely számukra örömet, biztonságos egzisztenciát és a társadalomban betöltött hasznos szerepet jelenthet majd. Különösen ajánljuk az osztályfőnököknek, esélyegyenlőséggel, sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó vagy felzárkóztató programokban tevékenykedő pedagógusoknak.

További információk: EFOP3213@oh.gov.hu

 


 

Tisztelt Látogatók! Kedves Kollégák!

Az állami köznevelés közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 19.§ (5), valamint a 99/C § (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazással, az Oktatási Hivatal biztosítja.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatának ellátása érdekében az országban 15 Pedagógiai Oktatási Központ (POK) jött létre. Ezek közül egy, a nemzetiségi nevelést-oktatást végző intézmények számra nyújt pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.

A Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a helyi igényeknek megfelelően, - minden köznevelési intézmény és pedagógus számára - biztosítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatást, koordinálja a minősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói tevékenységet és az országos feladatokban történő közreműködést. A feladatellátás, az ország egész területén egységes irányítás, azonos értékrend és azonos minőségben történik. A pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátása során kiemelten kezeljük az intézményközi tanulás támogatását, az iskolák közötti egyenrangú kapcsolatok erősítését, a működő pedagógia műhelyek, jó gyakorlatok feltérképezését és azok eredményeinek megosztását.
Együttműködésükben bízva, eredményes tanévet kívánunk.

Kindruszné Munkácsi Ágnes
főosztályvezető

Archívum

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakmai tanévnyitó konferencia

Az Oktatási Hivatal augusztus 27-én, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Klebelsberg Központ és az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közreműködésével tartotta meg immár negyedik alkalommal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakmai tanévnyitó konferenciáját.

Az oktatásirányítás és a háttérintézmények képviselői részletesen tájékoztatták a megyei köznevelési intézmények megjelent vezetőit, a tankerületi igazgatókat és a szakképzési centrumok főigazgatóit a 2018/2019-es tanévet érintő főbb változásokról és szakmai feladatokról.

A konferencia ünnepélyes megnyitója a Vikár Sándor Alapfokú Művészeti Iskola kulturális műsorával kezdődött. Lipcsei Hajnalka citera-, Korpai Marcell pedig zongorajátékával nyűgözte le a közönséget.

A rendezvény résztvevőit dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megye Jogú Város polgármestere köszöntötte.

Elsőként dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára tartott előadást a köznevelési rendszer fejlesztéseiről, majd Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese beszélt a 2018/2019-es tanév főbb feladatairól. Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ elnökhelyettese az idei tanévre tervezett legfontosabb feladatokat és fejlesztéseket mutatta be.

A konferencia második részében az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központjának főosztályvezetője, Kindruszné Munkácsi Ágnes ismertette a Nyíregyházi Oktatási Központ szervezésében a 2018/2019-es tanév során a megyében megvalósuló szakmai programokat, majd Kamp Alfréd, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet igazgatója tájékoztatta a hallgatóságot intézményük fejlesztéseiről.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Vassné dr. Figula Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora, dr. Ilosvai István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályának vezetője, valamint Kissné Orosz Anita és Tóthné Csatlós Ildikó, a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársai.

A rendezvényen összesen 330 fő vett részt.

A konferencia sok értékes információval gazdagította, segítette az intézményvezetők és a pedagógusok munkáját.

A Nyíregyházi Pedagógiai Központ vezetőjének előadása alább olvasható. A konferencia további előadásai ezen a linken érhetők el.


Szakmai tanévnyitó konferencia – Nyíregyháza

Az Oktatási Hivatal szakmai tanévnyitó konferenciát szervez, amelyen az oktatásirányítás és háttérintézményeinek képviselői ismertetik a 2018/2019-es tanév változásait és fejlesztéseit.

Helyszín: Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola, Kodály terem (4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.)

Időpont: 2018. augusztus 27. hétfő, 10.00 óra

Információ: poknyiregyhaza@oh.gov.hu

A konferenciára tisztelettel várjuk a köznevelési intézmények vezetőit és pedagógusait.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a terem korlátozott befogadóképessége miatt regisztrációhoz kötött.

Részletes program >>

Regisztráció >>


Minőségbiztosítási összesítő

Lezárultak az Oktatási Hivatal (OH) Kisgyermekkori nevelés támogatása (EFOP-3.1.1-14-2015-00001) elnevezésű kiemelt európai uniós projekt keretében megszervezett pedagógus-továbbképzései.

A megvalósítás során kiemelt cél volt az óvodák, a bölcsődék és a napközbeni gyermekfelügyeletek esélyteremtő és hátránykompenzációs szerepének erősítése, valamint a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés szakmai támogatása. A projekt keretében az OH 2017 szeptemberétől 2018 májusáig 146 óvodában több mint 3.300 óvodapedagógus akkreditált képzését valósította meg térítésmentesen. A 30 órás kurzusok az óvodai nevelés 8 területét (játék, mozgás, egészségnevelés, tehetségfelismerés, egyéni bánásmód, környezettudatosság, különleges bánásmód és művészeti nevelés) ölelték fel.

A továbbképzések minőségbiztosítási összegzői ide kattintva olvashatók.


vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra