Tanügyigazgatás

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ feladata a nemzetiségi nevelési-oktatási intézmények szakmai segítése, támogatása; segítségnyújtás a folyamatosan változó közoktatást érintő jogszabályok megértésében, pontos alkalmazásában; a nemzetiségi közoktatási intézmények működését szabályozó, segítő jogszabályok ismertetése, azok értelmezése. A Központ továbbá koordinációs tevékenységet vállal a köznevelés szereplői között, támogatást nyújt a nemzetiségi köznevelési intézmények vezetőinek, pedagógusainak, fenntartóinak munkájához.

Az Nkt. 19. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tanügy-igazgatási szolgáltatás eszközei és módszerei:

a) közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,

b) a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,

c) a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére - költségvetésének terhére és mértékéig - közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.

Tanügy-igazgatási szolgáltatások

  • az intézményi szintű dokumentumok elkészítésének segítése;
  • közreműködés a nemzetiségi nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében;
  • az intézményvezetők és nevelőtestületek tájékoztatása és segítése a jogszabályok változásaiból adódó intézményi feladatok ellátásában;
  • nemzetiségi intézményi dokumentumok (pl. munkaterv, beszámoló), szabályzatok elkészítéséhez nyújtott támogatás;
  • konzultáció tanügy-igazgatási, törvényességi kérdésekben fenntartókkal, intézményekkel;
  • előadás, tájékoztatás a közoktatás aktuális feladatairól, törvényi és tartalmi szabályozásáról.

 

Ágics Lászlóné
Agics.Laszlone@oh.gov.hu


Jogszabályi háttér

  • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771)

GYIK -   a nemzetiségi nevelés, oktatás tanügyigazgatási területén felmerülő gyakran ismételt kérdései

 

Óvodai tanügy-igazgatási szakmai anyagok

Szakmai segédanyag a nemzetiségi óvoda pedagógiai programjának felülvizsgálatához

Forgatókönyv a pedagógiai program felülvizsgálatához

Német szó- és kifejezésgyűjtemény

Román szó- és kifejezésgyűjtemény

Szerb szó- és kifejezésgyűjtemény

Szlovák szó- és kifejezésgyűjtemény

 

Nyomtatás