Szaktanácsadás, tantárgygondozás

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ a pedagógiai-szakmai szolgáltatások nemzetiségi vonatkozású feladatait látja el, ezért tevékenysége során hangsúlyos feladatként jelenik meg a nemzetiségi tantárgyak gondozása: nemzetiségi nyelv és irodalom, népismeret, a nemzetiség nyelvén tanított közismereti tantárgyak.

A nemzetiségi tantárgyak gondozásán túl prioritást élveznek az intézményi önértékeléssel, tanfelügyelettel, minősítéssel kapcsolatos feladatok, pedagógiai programok kidolgozását, bevezetését célzó szakmai teendők.

A szaktanácsadás, tantárgygondozás eszközei és módszerei

Az EMMI 48/2012. rendelet 3. § értelmében:

„Az Nkt. 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szaktanácsadás, tantárgygondozás ellátásának eszközei és módszerei:

a) nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,

b) nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,

c) az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,

d) nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,

e) egyéni szakmai tanácsadás,

f) a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.”

A nemzetiségi szaktanácsadók a tantárgygondozó látogatások mellett egyéb pedagógiai-szakmai tevékenységekkel is segítik a nemzetiségi pedagógusok munkáját, amiről bővebben a Pedagógusok képzése, továbbképzése, önképzésének segítése menüben tájékozódhatnak.


A vezető szaktanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázatok eredményei

2020. december 16-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki.  A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Munkaközösség
Bajczer Jánosné Nemzetiségi tanári
Ginál Ildikó Nemzetiségi tanítói
Haraszti Szilvia Nemzetiségi népismeret
Jánosné Bodnár Brigitta Nemzetiségi óvodapedagógusi
Mágocsi Ágnes Nemzetiségi középiskolai

 


 


Dr. Pintér-Jurkovics Mária dr.
Pinter-Jurkovics.Maria@oh.gov.hu

 

 

Nyomtatás