Pedagógiai tájékoztatás

Digitális Témahét – Projektíró pályázat 2018

A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során.

A 2017/18-as tanévben a Digitális Témahét 2018. április 9. és 13. között lesz, és reméljük, hogy a résztvevők száma ismét tovább fog nőni. Az idei tanévben kiemelt szempontjaink a médiatudatosságra való nevelés, a gyermekvédelem, és a digitális közgyűjtemények használata.

A 2018-as Digitális Témahét felkészülési időszakára projektíró pályázatot hirdetünk. A pályázatra projekttervet lehet benyújtani. Elsősorban gyakorló pedagógusoktól és felsőfokú intézmények pedagógus hallgatóitól várunk pályaműveket. A díjazott pályaművek a Tudásbázis mintaprojektjei között kapnak helyet, ezzel nyújtva támogatást a digitális pedagógia területén kevésbé jártas, ugyanakkor elkötelezett pedagógusok számára a felkészülésben.

Bővebben >>


 

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ által nyújtott pedagógiai tájékoztatás feladata a nemzetiségi nevelés-oktatásban résztvevő pedagógusok, valamint intézmények rendszeres és folyamatos támogatása nemzetiségi tantárgyakkal kapcsolatos módszertani anyagok kiadásában, azok megismertetése a nemzetiségi intézmények széles körével.

Az Nkt. 19. § (2) bekezdés c) pontja szerinti pedagógiai tájékoztatás ellátásának eszközei és módszerei:

a) a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása;

b) a nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése.

eTwinning – az európai iskolák közössége:

2016. január elsejétől a Magyarországi eTwinning Szolgáltatópont szerepét az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya látja el. A főosztály, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatokat ellátó Pedagógiai Oktatási Központok segítségével az eTwinning nemzetközi programjáról is tájékoztatást nyújt. Hogy pontosan mi az eTwinning, kik és hogyan vehetnek részt a programban, s hogy miért érdemes hozzá csatlakozni, ide kattintva kiderül. >>

 

Karagity István – nemzetiségi referens
Karagity.Istvan@oh.gov.hu

 


Nemzetiségi szakmai tanévnyitó konferencia

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében rendezték meg 2017. szeptember 5-én a Bolgár Művelődési Otthonban a 2017. évi nemzetiségi szakmai tanévnyitó konferenciát.

Az esemény előadói széleskörűen tájékoztatták a több mint száz nemzetiségi intézményfenntartót, intézményvezetőt és nemzetiségi pedagógust az új tanévet érintő főbb változásokról és az aktuális szakmai feladatokról. A konferencián száztizenhat résztvevőt üdvözölhettünk.
A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ vezetőjének köszöntő szavai után a rendezvényt Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnöke nyitotta meg. Ezt a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola kórusa kamaracsoportjának műsora követte, melyben magyarországi német népdalokat adtak elő.
Dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkára a köznevelés helyzetéről, valamint fejlesztési irányairól tartott részletes tájékoztatást. Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes előadásában ismertette az Oktatási Hivatal 2017/2018-as tanévet érintő főbb feladatait, majd Hajnal Gabriella szakmai elnökhelyettes a Klebelsberg Központ legfontosabb feladatairól és fejlesztéseiről beszélt. Kállay Attiláné, a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ megbízott főosztályvezetője a központ szervezésében 2017-ben elvégzett, valamint a 2017/2018-as tanévre tervezett szakmai feladatokat mutatta be.
A konferenciára meghívást kaptak a hazai nemzetiségek országos önkormányzatainak elnökei, valamint az Országgyűlés nemzetiségi szószólói is, akik közül többen megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.
A szakmai programról beszámolt a magyarországi nemzetiségi média is.

A konferencia előadásainak diasorai megtekinthetők az alábbi linkeken.

dr. Maruzsa Zoltán: Tájékoztatás a köznevelési rendszer fejlesztéseiről és jövőképéről

Brassói Sándor: Az Oktatási Hivatal főbb feladatai a 2017/2018. tanév során

Hajnal Gabriella: A Klebelsberg Központ legfontosabb feladatai és fejlesztései

Kállay Attiláné: A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében megvalósuló szakmai programok

Nyomtatás