Pedagógiai értékelés

A pedagógiai értékelés terület feladata a nemzetiségi pedagógusok pedagógiai értékelési, mérési ismereteinek fejlesztése, önfejlődésének támogatása; a nemzetiségi köznevelési intézmények profiljába illeszkedő belső pedagógiai értékelési rendszer fejlesztésének és kialakításának segítése. A Központ kiemelt feladatának tekinti nyelvi mérőeszközök nemzetiségenkénti kidolgozásának kezdeményezését.

Az Nkt. 19. § (2) bekezdés a) pontja szerinti pedagógiai értékelés ellátásának eszközei és módszerei:

a) pedagógiai mérési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás, a neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,

b) feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása;

c) a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása;

d) a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátása, e területen tanácsadás nyújtása;

e) a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások;

f) pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése.

 

Szarkáné Brád Annamária
Szarkane.Brad.Annamaria@oh.gov.hu

 

Nyomtatás