Pedagógus minősítés, tanfelügyelet

A nemzetiségi pedagógusok minősítési vizsgáinak, minősítési eljárásainak és tanfelügyeleti ellenőrzéseinek koordinálását a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központok végzik. A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ a nemzetiségi pedagógusok szakmai támogatását, tájékoztatását látja el, kezeli a beérkező kérdéseket, megkereséseket. A nemzetiségi intézmények pedagógusait érintő minősítési és tanfelügyeleti eljárások zavartalan megszervezése és lebonyolítása érdekében az NPOK monitorozza a nemzetiségi eljárások beosztásait és folyamatosan konzultál, egyeztet az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályával.

Ágics Lászlóné
Agics.Laszlone@oh.gov.hu

 

Jogszabályi háttér:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 

A pedagógus minősítéssel és tanfelügyelettel kapcsolatos képzések elérhetőek a „Képzések” menüpont alatt.


Hasznos linkek:

A 2017. és 2018. évi Pedagógus I., valamint a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra való felkészülésben az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez" című dokumentum, az Útmutató negyedik, javított változata nyújt segítséget.
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/Utmutato_09_26_vegl_20171025.pdf

A 2017. és 2018. évi minősítővizsga, minősítési eljárás során az e-portfólióba feltöltendő dokumentumok mennyisége az emberi erőforrások minisztere jóváhagyása alapján az alábbiak szerint változik:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/2017_portfolio_dokumentumok.pdf

Útmutatók a 2019. évi minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok számára

A 2019. évi Pedagógus I., valamint a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsgára, illetve minősítési eljárásra való felkészülésben az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez" című dokumentum, az Útmutató ötödik változata nyújt segítséget.
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (pdf) (ötödik változat)

Kiegészítő útmutatók:

2018. évi (Mester-és Kutatótanár) minősítési eljárásokhoz:

Mentorok tevékenységének támogatása (pdf) »

 

Tanfelügyeleti kézikönyvek

Önértékelési kézikönyvek

Nyomtatás