Pedagógus minősítés, tanfelügyelet

A nemzetiségi pedagógusok minősítési vizsgáinak, minősítési eljárásainak és tanfelügyeleti ellenőrzéseinek koordinálását a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központok végzik. A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ a nemzetiségi pedagógusok szakmai támogatását, tájékoztatását látja el, kezeli a beérkező kérdéseket, megkereséseket. A nemzetiségi intézmények pedagógusait érintő minősítési és tanfelügyeleti eljárások zavartalan megszervezése és lebonyolítása érdekében az NPOK monitorozza a nemzetiségi eljárások beosztásait és folyamatosan konzultál, egyeztet az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályával.

Ágics Lászlóné
Agics.Laszlone@oh.gov.hu

 

Jogszabályi háttér:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 

A pedagógus minősítéssel és tanfelügyelettel kapcsolatos képzések elérhetőek a „Képzések” menüpont alatt.


Hasznos linkek:

Útmutatók a 2019. évi minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok számára

Útmutatók a 2020., 2021., 2022. évi minősítési eljárásban résztvevők számára:

A 2020., 2021., 2022. évi Pedagógus I., valamint a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsgára, illetve minősítési eljárásra való felkészülésben az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez" című dokumentum, az Útmutató hatodik változata nyújt segítséget.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (pdf) (hatodik változat)

A 2022. évi nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárásához készülő útmutató a véglegesítést és jóváhagyatást követően érhető el. Az érintetteket külön levélben tájékoztatjuk a szakmai anyag elérhetőségéről. Türelmüket és megértésüket köszönjük!

A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítési eljárásokra való felkészülést az alábbi dokumentumok támogatják:

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf) (negyedik változat)

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf) (negyedik változat)

Tanfelügyeleti és Önértékelési Kézikönyvek

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) során alkalmazott eljárásrend, az elvárás,- módszer- és eszközrendszerek egységesek, azokat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmazzák. A tanfelügyeleti kézikönyvek - az egyes intézménytípusok sajátosságainak megfelelően - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez (tanfelügyelethez) szorosan kapcsolódó intézményi önértékelés eljárásrendjét az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott önértékelési kézikönyvek tartalmazzák. A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket – köztük a kérdőíveket – amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők. Az önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, a különböző intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra.

Az egyes években hatályos tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyveket az alábbi linkeken érhetik el:

Tanfelügyeleti kézikönyvek »

Önértékelési kézikönyvek »

 

Nyomtatás