Letölthető szakmai anyagok

Az oldalon a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ nemzetiségi mesterpedagógus-szaktanácsadói által összeállított, nemzetiségi nevelés-oktatás megvalósítását segítő anyagok találhatók.

A gyakorlott és szakmailag elismert pedagógusok által összeállított tananyagegységekkel, problémafelvetésekkel célunk a nemzetiségi nevelés-oktatás tartalmi fejlesztése, a tanórákra való felkészülés segítése, nyelvi, irodalmi és népismereti feladatbank létrehozása.

A letölthető anyagok között, Word- és pdf-formátumban, szerepel a magyar nyelvű roma/cigány óvodai nevelésben alkalmazott, a nemzetiségi óvodai nevelésre adaptált öt nemzetiségi nyelvre (horvát, német, román, szerb, szlovák) lefordított csoportnapló is, mely reményeink szerint, a nemzetiségi óvodapedagógus kollégák napi munkájában is jól használható eszköz lesz. Segítségével a nemzetiségi óvodai nevelés dokumentációjának vezetése egyszerűbbé válik, átlátható és követhető lesz. A naplók tervezési oldalai a pedagógus életpályához kapcsolódó portfóliós dokumentumok elkészítéséhez is segítséget nyújthatnak.
Az óvodai csoportnaplók a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda óvodapedagógusai által összeállított csoportnapló felhasználásával készültek.

Terveink szerint a nemzetiségi nevelés-oktatás egyes területeihez készült dokumentumok, segédletek tárházát folyamatosan bővíteni fogjuk.

A szakmai anyagokkal kapcsolatos visszajelzéseket, javaslatokat, kérdéseket az alábbi címre várjuk: 
Szaktanacsadas.POKNemzetisegi@oh.gov.hu

Nyomtatás