Ugrás a tartalomhoz

Pedagógusok képzése, továbbképzése, önképzésének segítése

2019. november 7.

A DSD I VIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ MÓDSZERTANI ÖTLETEK – képzés az általános iskolák felső tagozatán tanító német nemzetiségi pedagógusok számára

Meghívó >>

Jelentkezési adatlap >>

 


 

Távoktatás keretében folytatódnak a pályaorientációs pedagógus-továbbképzések

2019 júniustól lehetőség nyílik nem formális, e-learning-típusú pedagógus-továbbképzésen való részvételre.
A program a pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált, sikeres 30 órás - „A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai – érzékenyítő, szemléletformáló" - képzés, 10 órás (nem akkreditált) változata. A képzés elvégzéséről igazolást állítunk ki, ezért az időtartama a 120 órás kötelező továbbképzésbe beszámítható.

A képzés az Oktatási Hivatal által megvalósított, EFOP-3.2.13-17-2017-0002 azonosító számú, „Az alap és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése" című projekt keretében kerül megszervezésre. A képzést ajánljuk minden általános iskolában és gimnáziumban dolgozó kollégának.

Különösen ajánljuk osztályfőnököknek, valamint olyan szaktanácsadóknak, szakértőknek, akik a pedagógusokkal történő találkozásaik során, a szakmai rendezvények alkalmával vagy a nevelőtestületi rendezvényekre meghívott szakemberként felhívhatják a figyelmet a pályaorientáció fontosságára. Ajánljuk továbbá a pedagógiai szakszolgálatban továbbképzési és pályaválasztási tanácsadási tevékenységet végző kollégák számára is.

Érdeklődés és további információk: kepzes.efop3213@oh.gov.hu

 


 

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ feladata, hogy továbbképzési lehetőséget biztosítson az ország valamennyi nemzetiségi pedagógusa számára. A Központ törekszik arra, hogy a különböző pedagógiai szakaszokban nevelő-oktató, más-más nemzetiséghez tartozó pedagógusok megismerjék egymás ’jó gyakorlatait’, szakmai tevékenységét, az alkalmazott módszereket, eszközöket, segédanyagokat; lehetőséget kapjanak az újdonságok megismerésére, a tapasztalatcserére, konzultációra.

Az Nkt. 7. § (1) 19. § (2) bekezdés e) pontja szerinti pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezésének eszközei és módszerei:

a) pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése,

b) bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe.

Miskovics MáriaMiskovics.Maria@oh.gov.hu

 


Az NPOK szervezésében 2019. első félévében megvalósuló képzések >>


Az NPOK szervezésében 2019. második félévére tervezett képzések >>

Az NPOK szervezésében 2019. második félévében megvalósuló műhelymunkák >>


Képzések

PROJEKTMUNKA, JÁTÉKÁLLOMÁSOK A NEMZETISÉGI TARTALMAK KÖZVETÍTÉSÉRE – képzés nemzetiségi óvodák óvodapedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

KORSZERŰ VEZETŐK KELLÉKTÁRA – képzés nemzetiségi óvodák, általános iskolák, szakiskolák, szakközépiskolák, gimnáziumok vezetői, tagintézményvezetők, intézményegység-vezetők, intézményvezető-helyettesek, tagintézményvezető-helyettesek, intézményegységvezető-helyettesek részére
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

TANTÁRGYAK A NEMZETISÉG NYELVÉN – módszertani továbbképzés német nemzetiségi iskolák pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

HAGYOMÁNYŐRZÉS BEÉPÍTÉSE A NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉSBE  műhelymunka nemzetiségi óvodapedagógusok részére
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

MESELÁMPA – JÓ GYAKORLAT; CIGÁNY HAGYOMÁNYOK BEÉPÍTÉSE AZ ÓVODAI NEVELÉSBE –műhelymunka roma nemzetiségi óvodapedagógusok részére.
A műhelymunka meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

RENDSZERSZERŰ OKTATÁSFEJLESZTÉS – A TANÓRA HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSA – műhelymunka az általános iskola alsó tagozatán tanító német nemzetiségi pedagógusai számára.
A műhelymunka meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

MEGÚJÍTÓ MÓDSZEREK A NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÁSBAN – továbbképzés alsó és felső tagozaton tanító német nemzetiségi pedagógusok részére.
A továbbképzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

IKT ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK MEGISMERÉSE ÉS JÁTÉKOS HASZNÁLATA AZ OKTATÁSBAN – továbbképzés nemzetiségi általános iskolák és középiskolák pedagógusai számára.
A továbbképzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

MEGOSZTANI, SEGÍTENI, AJÁNDÉKOZNI – hagyományostól eltérő Márton-napi projekt – műhelymunka általános iskola alsó és felső tagozatán tanító német nemzetiségi pedagógusai számára.
A műhelymunka meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

Pedagógiai program elkészítése, bevezetése, módosítása képzés nemzetiségi intézmények vezetői és pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

Tanulás állomásokon – stationarbeit- műhelymunka német nemzetiségi iskolák pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja.

A  német nyelvű szaktárgyi oktatás elméleti és gyakorlati ismeretei a nyelvi kompetenciák fejlesztése mentén - képzés német nemzetiségi intézmények pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

Tájnyelv helye az óvodában és az általános iskolák kezdő szakaszában- képzés német nemzetiségi óvodák és iskolák pedagógusai számára A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

DSD I vizsgára való felkészítés, szóbeli kommunikáció - képzés az általános iskolák felső tagozatán tanító német nemzetiségi pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja (mellékelt fájl: Jelentkezési lap_DSD_I_NPOK_2019_05_24) innen tölthető le.

Az intézmény nemzetiségi jellegének kialakítása- képzés nemzetiségi oktatási intézmények vezetői és pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja (mellékelt fájl: Jelentkezési lap, Intézmény nemzetiségi jellege 2019.05.30.) innen tölthető le.

Korszerű vezetők kelléktára- képzés nemzetiségi óvodák, általános iskolák, szakiskolák, szakközépiskolák, gimnáziumok vezetői, tagintézményvezetők, intézményegység-vezetők, intézményvezető-helyettesek, tagintézményvezető-helyettesek, intézményegységvezető-helyettesek számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

Képzések

Színes népdalok a múltból – népdalok szerepe a nyelvi órán és az identitásfejlesztésben – képzés nemzetiségi iskolák pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

Népismereti műhelymunka; Faluprojekt - nemzetiségi iskolák felső tagozatán népismeretet tanító pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

Tájnyelv helye az óvodában és az általános iskolák kezdő szakaszában - német nyelvű képzés német nemzetiségi óvodák és iskolák pedagógusai számára 
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

Mesék feldolgozása a kétnyelvű óvodákban  - klasszikus és modern módszerek román nyelvű képzés román nemzetiségi óvodák pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési  adatlapja innen tölthető le.

Múzeumpedagógia – képzés nemzetiségi iskolák pedagógusai számára.
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

IKT eszközök és módszerek megismerése és játékos használata az oktatásban – képzés nemzetiségi iskolák pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

Interaktív és multimédiás tankockák helye a nyelvoktatásban – műhelymunka nemzetiségi iskolák pedagógusai számára
A műhelymunka meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

 


 

JÁTÉKOK, KOMMUNIKATÍV JÁTÉKOK A NEMZETISÉGI NYELVI ÓRÁN AZ ALSÓ TAGOZATON

Képzés nemzetiségi iskolák pedagógusai számára

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ nemzetiségi iskolák pedagógusai számára 5 órás képzést szervez.

Előadó: Zircher Zita, tanító, mesterpedagógus szaktanácsadó

Helyszín: Budajenői Általános Iskola, 2093 Budajenő, Fő utca 3.

Időpont: 2018. október 25. csütörtök 9:00 óra

A képzés tartalma:

A résztvevők ajándékba kapnak  néhány játékhoz tartozó segédanyagot, ehhez saját Pen-drive-ra van szükség.

A képzésre jelentkezni a mellékelt adatlapon, legkésőbb 2018. október 19-ig lehet, a Miskovics.Maria@oh.gov.hue-mail címen. Az e-mail tárgy rovatában szerepeljen: „Kommunikatív játékok a nemzetiségi nyelvi órán.  Budajenő, 2018.10. 25.”

A képzésen résztvevők száma limitált, ezért a jelentkezések regisztrációja érkezési sorrendben történik.

A képzés ingyenes. Ellátást, útiköltség térítést nem tudunk biztosítani.


TANFELÜGYELET, ÖNÉRTÉKELÉS 2018

(Képzés nemzetiségi iskolák pedagógusai számára)

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 10 órás képzést szervez nemzetiségi iskolák pedagógusai számára.

Előadók:

A képzés helyszíne: Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet 7624 Pécs, Tiborc utca 28/1.

A képzés időtartama: 9:00-17:30

Regisztráció: 8:30 - 9:00

A képzés célja a 2018. és 2019. évi tanfelügyeleti eljárásban és önértékelésben résztvevők támogatása és felkészítése az ellenőrzésre.

Jelentkezési határidő: 2018. október 16. (kedd)

A jelentkezéseket e-mailben várjuk a POKNemzetisegi@oh.gov.hu címre, a tárgyban a Tanfelügyelet, önértékelés 2018 feltüntetésével. Kérjük, jelentkezéskor a személyes és intézményük adatait is tüntessék fel.

A képzés ingyenes. Ellátást, útiköltség térítést a szervező nem tud biztosítani.

A képzésen résztvevők száma korlátozott, ezért a jelentkezők regisztrációja érkezési sorrendben történik.

A képzésre jelentkezők, külön nyilatkozat nélkül is elfogadják az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.


A GYERMEKVERSEK SZEREPE A KOMMUNIKATÍV NYELVOKTATÁSBAN

(Képzés német nemzetiségi iskolák pedagógusai számára)

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 5 órás képzést szervez nemzetiségi iskolák pedagógusai számára német nyelven.

Előadó: Balog Ilona Katalin, mesterpedagógus szaktanácsadó

Helyszín: Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola,

2013 Pomáz, Beniczky utca 53.

Időpont: 2018. október 18. 09:00 óra

Program leírása:

A résztvevők a képzés első órájában megvizsgálják a versek szerepét az egyes pedagógia szakaszokban: milyen típusú, stílusú művekkel lehet leginkább a gyermek érdeklődését felkelteni.

A foglalkozás következő részében nagyító alá veszik  a versek színes nyelvi formáit,  gazdag jelentéstárát. Ötletekkel gazdagodhatnak arról, hogyan bővíthető játékosan a szókincs a költészet eszközeivel.

A vers dallama, ritmusa, hangulatvilága segíti a mű megértését, élményként való megélését és annak előadását. Mindezek megértéséhez változatos módszerek állnak rendelkezésre, melyből jó néhányat megismerhetnek a pedagógusok.

Közös munka zárószakaszában a képzésen résztvevők kipróbálhatják, hogyan lehet kreatív módon  versírásra késztetni a gyermekeket, ezzel is közelebb hozva őket a költészet szép műfajához.

A képzés ingyenes. Ellátást, útiköltség térítést a szervező nem tud biztosítani.

Jelentkezni a mellékelt adatlapon lehet a Miskovics.Maria@oh.gov.hu címen legkésőbb október 12-éig (péntek). Az e-mail tárgy rovatában szerepeljen: A gyermekversek szerepe a kommunikatív nyelvoktatásban

A jelentkezések érkezési sorrendben kerülnek regisztrálásra.PEDAGÓGIAI MÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS: A HASZNOSÍTHATÓ TUDÁS VIZSGÁLATA

(Képzés nemzetiségi iskolák pedagógusai számára)

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 5 órás képzést szervez nemzetiségi iskolák pedagógusai számára.

Előadó: Lendvainé Siska Judit, mesterpedagógus szaktanácsadó

Helyszín: Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola

7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 6.

Időpont: 2018. október 18. 10:00 óra

Tematika:

A képzés ingyenes. Ellátást, útiköltség térítést a szervező nem tud biztosítani.

Jelentkezni a mellékelt adatlapon lehet a Miskovics.Maria@oh.gov.hu címen legkésőbb október 12-éig (péntek). Az e-mail tárgy rovatában szerepeljen: Pedagógiai mérés és értékelés: a hasznosítható tudás vizsgálata

A jelentkezések érkezési sorrendben kerülnek regisztrálásra.


Német népismeret tanítása általános iskolában -"Tanösvény"

Képzés német nemzetiségi iskolák pedagógusai számára német nyelven

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 5 órás képzést szervez német nemzetiségi iskolák pedagógusai számára (német nyelven).

A továbbképzés címe: Német népismeret tanítása általános iskolában -"Tanösvény"

Előadó: Frey Mária mesterpedagógus, szaktanácsadó

Helyszín: Véméndi Általános Iskola (7726 Véménd, Szabadság tér 10.)

Időpont: 2018. április 5. 8:50 óra

A tanösvény rövid leírása:

Hogyan lehet a tanulókat motiválni, érdeklődésüket felkelteni nemzetiségük szellemi és tárgyi öröksége, a kihaló félben lévő, számukra elavult dolgok iránt? Ezért született meg a „tanösvény" gondolata, mely érdekes feladatok, eszközök segítségével repít vissza a múltba és egy másfél órás interaktív sétára inspirálja valamennyi korosztály tagjait.

A tanösvény mottója: Akkor tanuljuk a legtöbbet, ha magunk is aktívan részt veszünk a folyamatokban. Ezért lett a tanösvény része többek között a 3D-Memory, a kézügyességet igénylő virágkészítés, a finom motorikát fejlesztő tollszárral és tintával történő írás, az „illat asztal", amelynél megtanulhatják a gyerekek, hogyan működött a népi orvoslás.

Meg kell tapasztalniuk a tanulóknak azt is, hogy az elmúlt évszázadban a szegénység és egyszerű életmód ellenére sem láttak mindent borúsan az emberek, megtalálták a módját a szórakozásnak. Népi színjátszásra invitáljuk a gyerekeket, kipróbálhatják dédszüleik játékait. A tanösvény feladatait korosztálytól függően más-más tartalommal tölthetjük meg. A lényeg az, hogy az út végén kíváncsi, érdeklődő, sok ismerettel, tapasztalattal gazdagodott gyerekek térjenek vissza a jelenbe.A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ képzést szervez „A történelem tanítása nemzetiségi iskolában - IKT módszerek a nemzetiségi oktatásban" címmel

Képzés időpontja: 2018. március 27. 10:00 óra
Képzés időtartama: 5 óra

Előadó: Tencz Miklós, mesterpedagógus szaktanácsadó
Helyszín: Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola,
2013 Pomáz, Beniczky utca 53.

Program:

A képzés ingyenes. Ellátást, útiköltség térítést nem tudunk biztosítani.

A kollégák jelentkezését a letölthető adatlapon legkésőbb március 20-ig várjuk a Gality.Radivoj@oh.gov.hu címre. Az e-mail tárgy rovatában szerepeljen: Tencz 03.27.

A jelentkezéseket érkezési sorrendben regisztráljuk.Képzés horvát nemzetiségi óvodapedagógusok számára

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 5 órás képzést szervez horvát nemzetiségi óvodapedagógusok számára.

Továbbképzés címe: A hazai horvát és az anyaországi horvát gyermekirodalom szerepe az óvodai nevelésben.

Előadó: Dr. Kanizsai Mária főiskola tanár, intézetigazgató
Időpont: 2018. március 22. 10:00-14:30
Helyszín: Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ
1117 Budapest, Erőmű u. 4.

A képzés célja a részvevők horvát gyermekirodalommal kapcsolatos ismereteinek frissítése, a nevelés folyamatában használt irodalmi szövegek, nyelvi játékok megosztása, egyéni módszertani ismeretek fejlesztése, kooperatív készségek fejlesztése, horvát nemzetiségi nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.
A képzés során bemutatásra kerülnek művek, műfajok az anyaországi és hazai horvát gyermekirodalomból, alkalmazásuk lehetőségei az óvodai nevelésben.

A képzés ingyenes. Ellátást, útiköltség térítést nem tudunk biztosítani.

A kollégák jelentkezését a mellékelt adatlapon legkésőbb március 20-ig várjuk a POKNemzetisegi@og.gov.hu címre. Az e-mail tárgy rovatában szerepeljen: Horvát 03.22.Képzés cigány/roma oktatás-nevelést folytató köznevelési intézményeinek népismeretet tanító pedagógusai számára

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási központ 10 órás képzést szervez a „Cigány népismeret oktatása – a kerettantervtől a tanóra gyakorlati megvalósításáig" címmel.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak a roma nemzetiségi oktatással, neveléssel kapcsolatos jogi, tartalmi szabályozókról, valamint a roma népismeret tantárgy kerettantervi témaköreiből kiindulva, műhelymunka keretében szakmai, módszertani útmutatást kapjanak azok feldolgozásához.

A képzés időpontja: 2018. március 08. 9:30-18:00 óra
A képzés helyszíne: Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ, 1117 Budapest, Erőmű u. 4.
A szakmai napot vezeti:
Kovácsevicsné Tóth Marianna a Dél-Zselic Általános Iskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolájának tagintézményvezetője, tanügyigazgatási szakértő és
Dr. Orsós Anna habilitált doktor, egyetemi docens tanszékvezető, Neveléstudományi Intézet Romológiai és Nevelésszociológiai Tanszék

A képzés tartalma:
1. A népismeret oktatással kapcsolatos jogi szabályozók.
2. A magyarországi cigányokkal kapcsolatos ismeretek.
3. Tantervek, kerettantervek, gyakorlati megvalósítása.
4. Szakirodalom gyűjtés: cigány/roma népismeret, nyelvjárások, nyelvi szocializáció, cigány irodalom és művészet, cigány mesterségek.
5. Értékelés, kérdések megválaszolása.

Az NPOK szervezésében 2018. első felében megvalósuló képzések >>

Az NPOK szervezésében 2018. második felében megvalósuló képzések >>

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében 2017 első felében megvalósuló képzések

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében 2017 második felében megvalósuló képzések

vissza az előző menü szintre
ugrás a lap elejére
ugrás a főoldalra
vissza a normál változatra