Pedagógusok képzése, továbbképzése, önképzésének segítése

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ feladata, hogy továbbképzési lehetőséget biztosítson az ország valamennyi nemzetiségi pedagógusa számára. A Központ törekszik arra, hogy a különböző pedagógiai szakaszokban nevelő-oktató, más-más nemzetiséghez tartozó pedagógusok megismerjék egymás ’jó gyakorlatait’, szakmai tevékenységét, az alkalmazott módszereket, eszközöket, segédanyagokat; lehetőséget kapjanak az újdonságok megismerésére, a tapasztalatcserére, konzultációra.

Az Nkt. 7. § (1) 19. § (2) bekezdés e) pontja szerinti pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezésének eszközei és módszerei:

a) pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése,

b) bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe.

Gálity.Radivoj, nemzetiségi referens - Gality.Radivoj@oh.gov.hu


Képzések

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében 2017 első felében megvalósuló képzések

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében 2017 második felében megvalósuló képzések

Nyomtatás