Pedagógusok képzése, továbbképzése, önképzésének segítése

következő oldal »

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ feladata, hogy továbbképzési lehetőséget biztosítson az ország valamennyi nemzetiségi pedagógusa számára. A Központ törekszik arra, hogy a különböző pedagógiai szakaszokban nevelő-oktató, más-más nemzetiséghez tartozó pedagógusok megismerjék egymás ’jó gyakorlatait’, szakmai tevékenységét, az alkalmazott módszereket, eszközöket, segédanyagokat; lehetőséget kapjanak az újdonságok megismerésére, a tapasztalatcserére, konzultációra.

Az Nkt. 7. § (1) 19. § (2) bekezdés e) pontja szerinti pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezésének eszközei és módszerei:

a) pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése,

b) bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe.

Miskovics Mária, nemzetiségi referens - Miskovics.Maria@oh.gov.hu

 


Az NPOK szervezésében 2019. első félévében megvalósuló képzések >>


Képzések

Színes népdalok a múltból – népdalok szerepe a nyelvi órán és az identitásfejlesztésben – képzés nemzetiségi iskolák pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

Népismereti műhelymunka; Faluprojekt - nemzetiségi iskolák felső tagozatán népismeretet tanító pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

Tájnyelv helye az óvodában és az általános iskolák kezdő szakaszában - német nyelvű képzés német nemzetiségi óvodák és iskolák pedagógusai számára 
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

Mesék feldolgozása a kétnyelvű óvodákban  - klasszikus és modern módszerek román nyelvű képzés román nemzetiségi óvodák pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési  adatlapja innen tölthető le.

Múzeumpedagógia – képzés nemzetiségi iskolák pedagógusai számára.
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

IKT eszközök és módszerek megismerése és játékos használata az oktatásban – képzés nemzetiségi iskolák pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

Interaktív és multimédiás tankockák helye a nyelvoktatásban – műhelymunka nemzetiségi iskolák pedagógusai számára
A műhelymunka meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

  • 1. Pedagógusok képzése, továbbképzése, önképzésének segítése
  • 2. Archívum
Nyomtatás
következő oldal »