Pedagógusok képzése, továbbképzése, önképzésének segítése

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ feladata, hogy továbbképzési lehetőséget biztosítson az ország valamennyi nemzetiségi pedagógusa számára. A Központ törekszik arra, hogy a különböző pedagógiai szakaszokban nevelő-oktató, más-más nemzetiséghez tartozó pedagógusok megismerjék egymás ’jó gyakorlatait’, szakmai tevékenységét, az alkalmazott módszereket, eszközöket, segédanyagokat; lehetőséget kapjanak az újdonságok megismerésére, a tapasztalatcserére, konzultációra.

Az Nkt. 7. § (1) 19. § (2) bekezdés e) pontja szerinti pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezésének eszközei és módszerei:

a) pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése,

b) bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe.

Schneider GrétaSchneider.Greta@oh.gov.hu

Képzések

A NEMZETISÉGI PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZÉSÉBEN 2023. MÁSODIK FÉLÉVÉBEN MEGVALÓSULÓ TOVÁBBKÉPZÉSEK

Esélyegyenlőség és inklúzió az iskolában

Kompetenciafejlesztés a népismeret tanításban – ötletbörze

Fenntarthatóság a nemzetiségi intézményekben – középiskolák számára

Kortárs német nemzetiségi írók, szerzők a nemzetiségi oktatásban

Különleges bánásmódot igénylő tanulók támogatása az alsó tagozaton

Digitális segítség: filmek, digitális platformok a nemzetiségi oktatásban

Kooperatív technikák, tanulói reflexiók alsó tagozaton

Tudnivalók az Iskolai Közösségi Szolgálatról (IKSZ)

Digitális detox, avagy régi módszerek újratöltve

A népismeret tantárgy célkitűzései alsó tagozaton. Programok, projektek bemutatása

Tevékenységközpontú nyelvi nevelés az óvodában – Módszertani továbbképzés német nyelven

Hatékonyan, komplexen a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi óvodai nevelésben

Pedagógusok felkészítése a minősítésre (meghívó)

Pedagógusok felkészítése a minősítésre (jelentkezési lap)

Differenciálás lehetőségei a nemzetiségi oktatásban

Meseközpontú német nyelvi fejlesztés (Der Kartoffelkönig)

DSD I felkészítés módszertana


A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében 2023. első félévében megvalósuló továbbképzések

A nemzetiségi nyelvi nevelés megvalósítása az óvodai tevékenységekben – újszerű mTudnivalók az Iskolai Közösségi Szolgálatról (IKSZ) ódszerek és eszközök.

Differenciálás lehetőségei a nemzetiségi oktatásban

Fenntarthatóság a nemzetiségi általános iskolák felső tagozatán

Irányelvektől a tanóra megvalósításáig – német nyelvű továbbképzés

Tapasztalásokon alapuló kísérletek óvodában, alsó tagozaton

Online tér lehetőségei – online szövegfeldolgozás a Pixton, a Wooclap, az Edpuzzle/Playposit alkalmazások használatával

Egységes mérés és értékelés lehetőségei a nemzetiségi nyelvi munkaközösségen belül

Digitális eszközök használata az óvodai nevelésben

 


 

Fenntarthatóság a nemzetiségi általános iskolák alsó tagozaton – az alapoktól kezdve

A nemzetiségi profil megerősítése a nemzetiségi nevelési-oktatási intézményekben

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében 2023. első félévében megvalósuló továbbképzések

DSD I felkészítés módszertana – továbbképzés az általános iskola felső tagozatán tanító német tanárok számára

Ausztria: országismereti projekt az általános iskola felső tagozatán – továbbképzés az általános iskola felső tagozatán tanító német tanárok számára

 

A JÓ GYAKORLATOK, PÉLDÁK A NYELVI FEJLESZTÉSRE A SZERB NYELVÓRÁKRÓL AZ ALSÓ TAGOZATBA

 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS JÁTÉKOSAN. VERSFELDOLGOZÁSOK A NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM ÓRÁKON JOSEF MICHAELIS MŰVEIBŐL – továbbképzés a német nemzetiségi iskolák 3-6. évfolyamán német nyelvet tanító pedagógusai részére.

A képzés meghívója innen tölthető le.

 

IRÁNYELVEKTŐL A TANÓRA MEGVALÓSÍTÁSÁIG – ROMA NEMZETISÉGI NEVELÉS, OKTATÁS – továbbképzés a roma nemzetiségi iskolák pedagógusai részére.

A képzés meghívója innen tölthető le.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében 2022. második félévében megvalósuló továbbképzések>>

 

ÉLŐ KULTURÁLIS HAGYOMÁNYOK BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEI A ROMA NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉSBE. FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS SZEREPE ÉS MEGJELENÉSE AZ ÓVODAI ÉLETBEN – továbbképzés roma nemzetiségi óvodapedagógusok részére

A képzés meghívója innen tölthető le.

 

INTERAKTÍV PREZENTÁCIÓK AZ OKTATÁSBAN – továbbképzés nemzetiségi iskolák 1-12. évfolyamán tanító pedagógusai részére

A képzés meghívója innen tölthető le.

 

EGYSÉGES MÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS LEHETŐSÉGEI A NEMZETISÉGI NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜL – továbbképzés 5-12. évfolyamon tanító nemzetiségi pedagógusok számára

A képzés meghívója innen tölthető le.

 

,,TERMÉSZETTUDOMÁNY A 11. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA” INTEGRÁLT TANTÁRGY OKTATÁSI KONCEPCIÓJÁNAK, HELYI TANTERVÉNEK, TANMENET-JAVASLATÁNAK BEMUTATÁSA – továbbképzés nemzetiségi középiskolai pedagógusok számára

A képzés meghívója innen tölthető le.

 

TAPASZTALÁSON ALAPULÓ KÍSÉRLETEK ÓVODÁBAN, ALSÓ TAGOZATON – továbbképzés német nemzetiségi óvodapedagógusok és tanítók számára

A képzés meghívója innen tölthető le.

 

KOLLÉGIUMI NEVELÉS NEMZETISÉGI INTÉZMÉNYEKBEN - AKTUALITÁSOK A NEMZETISÉGI KOLLÉGIUMI NEVELÉSBEN: KONFLIKTUSKEZELÉS – továbbképzés kollégiumi nevelőtanárok számára.

A képzés meghívója innen tölthető le.

 

NÉMET NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYOK AZ ÓVODAI NEVELÉSBEN - TERVEZÉS, GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁS, DOKUMENTUMOK VEZETÉSE – továbbképzés német nemzetiségi óvodapedagógusok részére.

A képzés meghívója innen tölthető le.

 

SZLOVÁK NÉPISMERET, SZLOVÁK NYELV TANÍTÁSA DIGITALIZÁLT VILÁGUNKBAN AZ X, Y, Z GENERÁCIÓ SZÁMÁRA – továbbképzés szlovák nemzetiségi tanítók számára.

A képzés meghívója innen tölthető le.

 

JÓ GYAKORLATOK, PÉLDÁK A NYELVI FEJLESZTÉSRE A SZERB NYELVÓRÁKRÓL AZ ALSÓ TAGOZATBAN – továbbképzés szerb nemzetiségi óvodapedagógusok és tanítók számára.

A képzés meghívója innen tölthető le.

Nyomtatás