Pedagógusok képzése, továbbképzése, önképzésének segítése

következő oldal »

A DSD I VIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ MÓDSZERTANI ÖTLETEK – képzés az általános iskolák felső tagozatán tanító német nemzetiségi pedagógusok számára

Meghívó >>

Jelentkezési adatlap >>

 


 

Távoktatás keretében folytatódnak a pályaorientációs pedagógus-továbbképzések

2019 júniustól lehetőség nyílik nem formális, e-learning-típusú pedagógus-továbbképzésen való részvételre.
A program a pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált, sikeres 30 órás - „A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai – érzékenyítő, szemléletformáló" - képzés, 10 órás (nem akkreditált) változata. A képzés elvégzéséről igazolást állítunk ki, ezért az időtartama a 120 órás kötelező továbbképzésbe beszámítható.

A képzés az Oktatási Hivatal által megvalósított, EFOP-3.2.13-17-2017-0002 azonosító számú, „Az alap és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése" című projekt keretében kerül megszervezésre. A képzést ajánljuk minden általános iskolában és gimnáziumban dolgozó kollégának.

Különösen ajánljuk osztályfőnököknek, valamint olyan szaktanácsadóknak, szakértőknek, akik a pedagógusokkal történő találkozásaik során, a szakmai rendezvények alkalmával vagy a nevelőtestületi rendezvényekre meghívott szakemberként felhívhatják a figyelmet a pályaorientáció fontosságára. Ajánljuk továbbá a pedagógiai szakszolgálatban továbbképzési és pályaválasztási tanácsadási tevékenységet végző kollégák számára is.

Érdeklődés és további információk: kepzes.efop3213@oh.gov.hu

 


 

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ feladata, hogy továbbképzési lehetőséget biztosítson az ország valamennyi nemzetiségi pedagógusa számára. A Központ törekszik arra, hogy a különböző pedagógiai szakaszokban nevelő-oktató, más-más nemzetiséghez tartozó pedagógusok megismerjék egymás ’jó gyakorlatait’, szakmai tevékenységét, az alkalmazott módszereket, eszközöket, segédanyagokat; lehetőséget kapjanak az újdonságok megismerésére, a tapasztalatcserére, konzultációra.

Az Nkt. 7. § (1) 19. § (2) bekezdés e) pontja szerinti pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezésének eszközei és módszerei:

a) pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése,

b) bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe.

Miskovics MáriaMiskovics.Maria@oh.gov.hu

 


Az NPOK szervezésében 2019. első félévében megvalósuló képzések >>


Az NPOK szervezésében 2019. második félévére tervezett képzések >>

Az NPOK szervezésében 2019. második félévében megvalósuló műhelymunkák >>


Képzések

PROJEKTMUNKA, JÁTÉKÁLLOMÁSOK A NEMZETISÉGI TARTALMAK KÖZVETÍTÉSÉRE – képzés nemzetiségi óvodák óvodapedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

KORSZERŰ VEZETŐK KELLÉKTÁRA – képzés nemzetiségi óvodák, általános iskolák, szakiskolák, szakközépiskolák, gimnáziumok vezetői, tagintézményvezetők, intézményegység-vezetők, intézményvezető-helyettesek, tagintézményvezető-helyettesek, intézményegységvezető-helyettesek részére
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

TANTÁRGYAK A NEMZETISÉG NYELVÉN – módszertani továbbképzés német nemzetiségi iskolák pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

HAGYOMÁNYŐRZÉS BEÉPÍTÉSE A NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉSBE  műhelymunka nemzetiségi óvodapedagógusok részére
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

MESELÁMPA – JÓ GYAKORLAT; CIGÁNY HAGYOMÁNYOK BEÉPÍTÉSE AZ ÓVODAI NEVELÉSBE –műhelymunka roma nemzetiségi óvodapedagógusok részére.
A műhelymunka meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

RENDSZERSZERŰ OKTATÁSFEJLESZTÉS – A TANÓRA HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSA – műhelymunka az általános iskola alsó tagozatán tanító német nemzetiségi pedagógusai számára.
A műhelymunka meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

MEGÚJÍTÓ MÓDSZEREK A NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÁSBAN – továbbképzés alsó és felső tagozaton tanító német nemzetiségi pedagógusok részére.
A továbbképzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

IKT ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK MEGISMERÉSE ÉS JÁTÉKOS HASZNÁLATA AZ OKTATÁSBAN – továbbképzés nemzetiségi általános iskolák és középiskolák pedagógusai számára.
A továbbképzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

MEGOSZTANI, SEGÍTENI, AJÁNDÉKOZNI – hagyományostól eltérő Márton-napi projekt – műhelymunka általános iskola alsó és felső tagozatán tanító német nemzetiségi pedagógusai számára.
A műhelymunka meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

Pedagógiai program elkészítése, bevezetése, módosítása képzés nemzetiségi intézmények vezetői és pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

Tanulás állomásokon – stationarbeit- műhelymunka német nemzetiségi iskolák pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja.

A  német nyelvű szaktárgyi oktatás elméleti és gyakorlati ismeretei a nyelvi kompetenciák fejlesztése mentén - képzés német nemzetiségi intézmények pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

Tájnyelv helye az óvodában és az általános iskolák kezdő szakaszában- képzés német nemzetiségi óvodák és iskolák pedagógusai számára A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

DSD I vizsgára való felkészítés, szóbeli kommunikáció - képzés az általános iskolák felső tagozatán tanító német nemzetiségi pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja (mellékelt fájl: Jelentkezési lap_DSD_I_NPOK_2019_05_24) innen tölthető le.

Az intézmény nemzetiségi jellegének kialakítása- képzés nemzetiségi oktatási intézmények vezetői és pedagógusai számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja (mellékelt fájl: Jelentkezési lap, Intézmény nemzetiségi jellege 2019.05.30.) innen tölthető le.

Korszerű vezetők kelléktára- képzés nemzetiségi óvodák, általános iskolák, szakiskolák, szakközépiskolák, gimnáziumok vezetői, tagintézményvezetők, intézményegység-vezetők, intézményvezető-helyettesek, tagintézményvezető-helyettesek, intézményegységvezető-helyettesek számára
A képzés meghívója és jelentkezési adatlapja innen tölthető le.

  • 1. Pedagógusok képzése, továbbképzése, önképzésének segítése
  • 2. Archívum
Nyomtatás
következő oldal »