Pedagógusok képzése, továbbképzése, önképzésének segítése

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ feladata, hogy továbbképzési lehetőséget biztosítson az ország valamennyi nemzetiségi pedagógusa számára. A Központ törekszik arra, hogy a különböző pedagógiai szakaszokban nevelő-oktató, más-más nemzetiséghez tartozó pedagógusok megismerjék egymás ’jó gyakorlatait’, szakmai tevékenységét, az alkalmazott módszereket, eszközöket, segédanyagokat; lehetőséget kapjanak az újdonságok megismerésére, a tapasztalatcserére, konzultációra.

Az Nkt. 7. § (1) 19. § (2) bekezdés e) pontja szerinti pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezésének eszközei és módszerei:

a) pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése,

b) bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe.

Gálity.Radivoj, nemzetiségi referens - Gality.Radivoj@oh.gov.huKépzések

Német népismeret tanítása általános iskolában -"Tanösvény"
Képzés német nemzetiségi iskolák pedagógusai számára német nyelven

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 5 órás képzést szervez német nemzetiségi iskolák pedagógusai számára (német nyelven).

A továbbképzés címe: Német népismeret tanítása általános iskolában -"Tanösvény"

Előadó: Frey Mária mesterpedagógus, szaktanácsadó

Helyszín: Véméndi Általános Iskola (7726 Véménd, Szabadság tér 10.)

Időpont: 2018. április 5. 8:50 óra

A tanösvény rövid leírása:

Hogyan lehet a tanulókat motiválni, érdeklődésüket felkelteni nemzetiségük szellemi és tárgyi öröksége, a kihaló félben lévő, számukra elavult dolgok iránt? Ezért született meg a „tanösvény" gondolata, mely érdekes feladatok, eszközök segítségével repít vissza a múltba és egy másfél órás interaktív sétára inspirálja valamennyi korosztály tagjait.

A tanösvény mottója: Akkor tanuljuk a legtöbbet, ha magunk is aktívan részt veszünk a folyamatokban. Ezért lett a tanösvény része többek között a 3D-Memory, a kézügyességet igénylő virágkészítés, a finom motorikát fejlesztő tollszárral és tintával történő írás, az „illat asztal", amelynél megtanulhatják a gyerekek, hogyan működött a népi orvoslás.
Meg kell tapasztalniuk a tanulóknak azt is, hogy az elmúlt évszázadban a szegénység és egyszerű életmód ellenére sem láttak mindent borúsan az emberek, megtalálták a módját a szórakozásnak. Népi színjátszásra invitáljuk a gyerekeket, kipróbálhatják dédszüleik játékait. A tanösvény feladatait korosztálytól függően más-más tartalommal tölthetjük meg. A lényeg az, hogy az út végén kíváncsi, érdeklődő, sok ismerettel, tapasztalattal gazdagodott gyerekek térjenek vissza a jelenbe.

 


Az NPOK szervezésében 2018. első felében megvalósuló képzések >>


A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ képzést szervez „A történelem tanítása nemzetiségi iskolában - IKT módszerek a nemzetiségi oktatásban" címmel

Képzés időpontja: 2018. március 27. 10:00 óra
Képzés időtartama: 5 óra

Előadó: Tencz Miklós, mesterpedagógus szaktanácsadó
Helyszín: Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola,
2013 Pomáz, Beniczky utca 53.

Program:

  • Módszerek, feladattípusok a történelem tanításában
  • Tankönyvek, kiegészítő anyagok
  • Elméleti bevezetés a modern IKT módszerek jelentőségéről, használatáról a tanításban
  • Mobiltelefonos alkalmazások használata a tanítás során, melyek érdekesebbé teszik a tanórát a diákok/pedagógusok számára (pl. kahoot, redmenta)
  • Feladatkészítő programok megismerése, példák bemutatása sokszínű felhasználási lehetőségükre és gyakorlati alkalmazásukra (pl. learning apps)
  • Feladatkészítés: a megismert programok kipróbálása, eddig nem használt feladatok
  • készítése; kész feladatok bemutatása

A képzés ingyenes. Ellátást, útiköltség térítést nem tudunk biztosítani.

A kollégák jelentkezését a letölthető adatlapon legkésőbb március 20-ig várjuk a Gality.Radivoj@oh.gov.hu címre. Az e-mail tárgy rovatában szerepeljen: Tencz 03.27.

A jelentkezéseket érkezési sorrendben regisztráljuk.

 


Képzés horvát nemzetiségi óvodapedagógusok számára

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 5 órás képzést szervez horvát nemzetiségi óvodapedagógusok számára.

Továbbképzés címe: A hazai horvát és az anyaországi horvát gyermekirodalom szerepe az óvodai nevelésben.

Előadó: Dr. Kanizsai Mária főiskola tanár, intézetigazgató
Időpont: 2018. március 22. 10:00-14:30
Helyszín: Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ
1117 Budapest, Erőmű u. 4.

A képzés célja a részvevők horvát gyermekirodalommal kapcsolatos ismereteinek frissítése, a nevelés folyamatában használt irodalmi szövegek, nyelvi játékok megosztása, egyéni módszertani ismeretek fejlesztése, kooperatív készségek fejlesztése, horvát nemzetiségi nyelvi kommunikációs kompetenciák fejlesztése.
A képzés során bemutatásra kerülnek művek, műfajok az anyaországi és hazai horvát gyermekirodalomból, alkalmazásuk lehetőségei az óvodai nevelésben.

A képzés ingyenes. Ellátást, útiköltség térítést nem tudunk biztosítani.

A kollégák jelentkezését a mellékelt adatlapon legkésőbb március 20-ig várjuk a POKNemzetisegi@og.gov.hu címre. Az e-mail tárgy rovatában szerepeljen: Horvát 03.22.

 


Képzés cigány/roma oktatás-nevelést folytató köznevelési intézményeinek népismeretet tanító pedagógusai számára

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási központ 10 órás képzést szervez a „Cigány népismeret oktatása – a kerettantervtől a tanóra gyakorlati megvalósításáig" címmel.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak a roma nemzetiségi oktatással, neveléssel kapcsolatos jogi, tartalmi szabályozókról, valamint a roma népismeret tantárgy kerettantervi témaköreiből kiindulva, műhelymunka keretében szakmai, módszertani útmutatást kapjanak azok feldolgozásához.

A képzés időpontja: 2018. március 08. 9:30-18:00 óra
A képzés helyszíne: Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ, 1117 Budapest, Erőmű u. 4.
A szakmai napot vezeti:
Kovácsevicsné Tóth Marianna a Dél-Zselic Általános Iskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolájának tagintézményvezetője, tanügyigazgatási szakértő és
Dr. Orsós Anna habilitált doktor, egyetemi docens tanszékvezető, Neveléstudományi Intézet Romológiai és Nevelésszociológiai Tanszék

A képzés tartalma:
1. A népismeret oktatással kapcsolatos jogi szabályozók.
2. A magyarországi cigányokkal kapcsolatos ismeretek.
3. Tantervek, kerettantervek, gyakorlati megvalósítása.
4. Szakirodalom gyűjtés: cigány/roma népismeret, nyelvjárások, nyelvi szocializáció, cigány irodalom és művészet, cigány mesterségek.
5. Értékelés, kérdések megválaszolása.


A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében 2017 első felében megvalósuló képzések

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében 2017 második felében megvalósuló képzések

Nyomtatás