Bázisintézményeink

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ illetékességébe tartozó nevelési, oktatási intézmények közül a 2023-2026 közötti időszakra 16 intézmény nyerte el az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE" címet. Nyolc, nemzetiségi területen elismert intézmény harmadszor, három intézmény másodszor nyerte el a címet, öt intézmény első ízben vállalta fel, hogy szakmai tevékenységével támogatja a nemzetiségi pedagógiai szakmai közélet fejlődését, segíti a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést, munkájával hozzájárul a hálózatos tudásmegosztáshoz.

A bázisintézmények ezúttal is nemzetiségenként, a különböző intézménytípusokat, területi elhelyezkedést is szem előtt tartva kerültek kiválasztásra.

Az elkövetkezendő három évben a görög, horvát, német, roma és román nemzetiségi bázisintézmények az alábbi témakörökben kínálnak jógyakorlatokat, szakmai programokat:

 • egynyelvű nevelés az óvodában;
 • kétnyelvű nevelés az óvodában;
 • nemzetiségi nyelvi nevelés az általános iskolában és gimnáziumban;
 • nemzetiségi népismeret oktatása az óvodákban és iskolákban, hagyományok átörökítésre vonatkozó jógyakorlatok bemutatása;
 • nyelvvizsgára felkészítő programok;
 • közismereti tárgyak nemzetiségi nyelven való tanítása;
 • diák, szülő, intézmény kapcsolatának fejlesztése;
 • átmenetek pedagógiája;
 • generációk együttműködése az identitásfejlesztésben;
 • élménypedagógiai módszerek népismeret órán;
 • fenntarthatóság a nemzetiségi oktatásban;
 • drámapedagógia a nemzetiségi oktatásban;
 • IKT eszközök, digitális platformok alkalmazása a nemzetiségi oktatásban;
 • tanulás tanítása;
 • hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének módszertana;
 • tehetséggondozás;
 • szakmai konferenciák, értekezletek.

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ bázisintézményei listája az alábbi linkre kattintva megtekinthető:

NEMZETISÉGI BÁZISINTÉZMÉNYEK 2023-2026

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ bázisintézményei 2023. december és 2024. január és február hónapokra vonatkozó programjai az alábbi linkekre kattintva tekinthetők meg:

NEMZETISÉGI BÁZISINTÉZMÉNYI_PROGRAMOK_2024. FEBRUÁR

NEMZETISÉGI BÁZISINTÉZMÉNYI_PROGRAMOK_2024. JANUÁR

NEMZETISÉGI BÁZISINTÉZMÉNYI_PROGRAMOK_2023. DECEMBER

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ bázisintézményei 2023. november hónapra vonatkozó programjai az alábbi linkre kattintva tekinthetők meg:

NEMZETISÉGI BÁZISINTÉZMÉNYI PROGRAMOK 2023. NOVEMBER


Megjelent az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére meghirdetett pályázat eredménye

Az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére kiírt pályázat eredményeként 361 köznevelési és szakképző intézmény, feladatellátási hely került kiválasztásra.

A pályázaton eredményesen szereplő intézményekkel az Oktatási Hivatal – az aláírás napjától 2026. június 15-ig tartó időtartamra szóló – Együttműködési megállapodást köt.  A kiválasztott intézmény az Együttműködési megállapodás aláírásának napjától használhatja az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” címet.

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére meghirdetett pályázat eredménye – a Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén működő – intézmények, feladatellátási helyek szerint:

Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ>>


Pályázati felhívás az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai pályázatot hirdetnek illetékességi területükön működő köznevelési és szakképző intézmények részére az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére.

Pályázati felhívás >>

Adatkezelési tájékoztató >>

Pályázati adatlap >>
Nevelőtestületi szándéknyilatkozat >>
Fenntartói nyilatkozat >>
Együttműködési megállapodás >>


A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi körébe tartozó intézmények közül a 2017-2020 közötti időszakra 25 intézmény nyerte el az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE" címet. Az elmúlt három évben ezen intézmények lelkesen fogadták a szakmai munkájuk, jó gyakorlataik és innovációik iránt érdeklődő pedagógus kollégákat és átadták tudásuk, tapasztalataik javát, továbbá lehetőséget és helyszínt biztosítottak bemutatóórák, versenyek, műhelymunkák, továbbképzések lebonyolítására.

A második pályázati ciklusban 29 nemzetiségi intézmény, intézményegység viselheti a címet. Nagy örömünkre szolgál, hogy 16, nemzetiségi területen elismert intézmény ismételten, a 2020-2023 közötti időszakra is felvállalta, hogy szakmai tevékenységével katalizálja a nemzetiségi pedagógiai szakmai közélet fejlődését, segíti a Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést és munkájával hozzájárul a hálózatos tudásmegosztáshoz. A bázisintézmények ezúttal is nemzetiségenként, a különböző intézménytípusokat, területi elhelyezkedést is szem előtt tartva kerültek kiválasztásra.

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén a cím viselésére jogosult intézmények listája az alábbi linkre kattintva megtekinthető.

Bázisintézmények >>

Bázisintézményi programok 2022/2023. első félév >>

 


ARCHÍVUM

 

Korábbi programok:

Bázisintézményi programok 2023. április, május, június>>

Bázisintézményeink 2021. decemberi programjai

Bázisintézményeink 2021. novemberi programjai

Bázisintézményeink 2021. októberi programjai

Nyomtatás