Hírek, aktualitások

következő oldal »

Tavaszi Pedagógiai Napok – 2019

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 2019. április 24. és május 2. között szervezi meg a Tavaszi Pedagógiai Napokat. A pedagógiai napok keretében a horizontális tudásmegosztás, a pedagógiai-módszertani kultúra fejlesztése, valamint a szakmai kapcsolatrendszerek gazdagítása céljából, az Oktatási Hivatal bázisintézménye címet elnyert nemzetiségi intézmények bevonásával sokoldalú szakmai programsorozattal kerülnek bemutatásra a magyarországi nemzetiségi nevelés-oktatás jó gyakorlatai.

A Tavaszi Nemzetiségi Pedagógiai Napok programfüzete elérhető itt.
A jelentkezési lap adatvédelmi tájékoztatóval elérhető itt.


Utolsó lehetőség! Májusig még indulnak a tréningjellegű pályaorientációs pedagógus-továbbképzések

2019 tavaszán is lehetőség nyílik A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai – érzékenyítő, szemléletformáló akkreditált pedagógus-továbbképzésen való részvételre. A képzés az Oktatási Hivatal által megvalósított, EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosító számú, „Az alap és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése" című projekt keretében kerül megszervezésre. A 30 órás képzés egy 10 órás távoktatásban feldolgozható „e-learning" tananyagból és 20 kontaktórából áll. A képzést gyakorlatias jellege miatt ajánljuk minden kollégának, akit érdekel a téma, hiszen mindennapi munkánk során folyamatosan segíthetjük a ránk bízott tanulókat abban, hogy a köznevelésben ne csak ismereteket sajátítsanak el, hanem személyiségük fejlődésén keresztül kibontakoztathassák képességeiket, és megtalálják azt a hivatást, amely számukra örömet, biztonságos egzisztenciát és a társadalomban betöltött hasznos szerepet jelenthet majd. Különösen ajánljuk az osztályfőnököknek, esélyegyenlőséggel, sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó vagy felzárkóztató programokban tevékenykedő pedagógusoknak.

További információk: EFOP3213@oh.gov.hu

 


Nemzetiségi díjátadó

Az Oktatási Hivatal (OH) Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja 2019. március 26-án az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában szervezte meg az Országos nemzetiségi rajzverseny és Nemzetiségi népismeret verseny – Országos nemzetiségi fotópályázat kiállításmegnyitóval egybekötött díjátadó ünnepségét.

Az OH Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központja a 2018/2019-es tanévben harmadszor hirdette meg a magyarországi nemzetiségi nevelés-oktatásban résztvevő óvodás gyermekeknek és alsó tagozatos tanulóknak az Országos nemzetiségi rajzversenyt. A két korosztályban, nemzetiségi népismerethez kapcsolódó témakörökben meghirdetett rajzverseny célja a magyarországi nemzetiségek történelmének, földrajzának, szellemi kultúrájának, népszokásainak, helyi hagyományainak bemutatása a képzőművészet eszközeivel, valamint a tanulók kreativitásának fejlesztése.

Az idén első ízben meghirdetett fotópályázaton a nemzetiségi iskolák felső tagozatos és középiskolás tanulói indulhattak. A versenyzők a fotóművészet eszközeivel mutathatták be nemzetiségükhöz való kötődésüket. A nemzetiségi léthez, mindennapokhoz kötődő alkotások témája tetszőlegesen volt választható, kapcsolódhatott a nemzetiségi települések történelméhez, történelmi helyszíneihez, épített kulturális örökségéhez, a nemzetiségek mindennapjaihoz, ünnepeihez.

A felhívásokra tíz – bolgár, görög, horvát, lengyel, német, roma, román, szerb, szlovák, szlovén – nemzetiségi területről közel 800 alkotás érkezett.

A versenyek díjazott és különdíjas óvodásait, tanulóit és a rendezvényen résztvevő vendégeket Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes köszöntötte, a díjakat Kállay Attiláné, az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ megbízott főosztályvezetője adta át. A pályaművekből készült kiállítást Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese nyitotta meg, aki nyitóbeszédében felhívta a figyelmet az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és az Oktatási Hivatal dicséretes együttműködésére, továbbá kiemelte, hogy a nemzetiségi versenyek nagy motivációt jelentenek a tanulók nemzetiségi intézményekben való továbbtanulásában is.

A díjátadón 54 tanuló részesült díjazásban. A különdíjas tanulók díjazásához az országos nemzetiségi önkormányzatok nyújtottak további támogatást.

A rajzverseny alkotásaiból rendezett kiállítás 2019. április 30-ig megtekinthető az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Korczak termében.


 

Nemzetiségi vezető szaktanácsadók kinevezése

Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretei között az országos és a helyi szaktanácsadói feladatellátás minőségének javítása, a szaktanácsadók szakmai fejlődésének biztosítása és az országosan egységes alapokon nyugvó, magas színvonalú szaktanácsadói ellátás megszervezése érdekében az Oktatási Hivatal nemzetiségi vezető szaktanácsadói feladatok ellátására pályázatot hirdetett a következő szakterületekre: nemzetiségi óvodapedagógus, nemzetiségi tanító, nemzetiségi tanár, nemzetiségi középiskolai tanár és nemzetiségi népismeret.

A pályázat eredményeként a két évre szóló megbízást nemzetiségi tanítói szakterületen Ginál Ildikó, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának (Baja) pedagógusa; nemzetiségi tanár szakterületen Bajczer Jánosné, a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda (Tótkomlós) pedagógusa; nemzetiségi középiskolai tanár szakterületen Amreinné Pesti Ágnes, a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet (Pécs) pedagógusa nyerte el.

A nemzetiségi vezető szaktanácsadók megbízólevelei az Oktatási Hivatal által 2019. február 12-én szervezett IV. Országos Szaktanácsadói Konferencián kerültek átadásra.

Nyomtatás
következő oldal »