Tisztelt Látogatók! Kedves Kollégák!

Az állami köznevelés közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 19.§ (5), valamint a 99/C § (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazással, az Oktatási Hivatal biztosítja.
A pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatának ellátása érdekében az országban 15 Pedagógiai Oktatási Központ (POK) jött létre.

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ országos illetékességgel nyújt pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat anyanyelvű, kétnyelvű, nyelvoktató, kiegészítő, magyar nyelvű roma nemzetiségi nevelést-oktatást ellátó intézmények és nemzetiségi nevelés-oktatásban résztvevő pedagógusok számára. A Központ célja, hogy a nemzetiségi intézmények típusától függetlenül biztosítsa a különböző szolgáltatások ellátását. Következésképpen, a régebb óta iskolarendszerrel bíró nemzetiségeken túl (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) a kiegészítő nemzetiségi nevelést-oktatást a közelmúltban elindító nemzetiségek intézményei (bolgár, görög, lengyel, ruszin) pedagógia-szakmai szolgáltatásait is koordinálja.

Feladatellátásunk során kiemelten fontosnak tartjuk a nemzetiségi intézmények és nemzetiségi nevelés-oktatás folyamatában résztvevő pedagógusok részéről felmerülő igények minél szélesebb körű, magas szakmai színvonalon történő kielégítését.

Bízva együttműködésükben, eredményes munkát kívánunk.

Kállay Attiláné
főosztályvezető


Nyomtatás