Tanulótájékoztató-tanácsadó

A tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat eszközei és módszerei, a 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet 9/B. §.-ban megfogalmazottak alapján:

-        a pályaorientációt, pályaválasztást, továbbtanulást segítő pedagógusok támogatása,

-        a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére,

-        fórumok, továbbképzések szervezése tanulók, a diákönkormányzatok és diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére részére,

-        a diákjogi tanácsadás megszervezése.

Programjaink

A tanulók, a diákönkormányzatok és azok munkáját segítő pedagógusok részére online előadássorozatot szerveztünk, melynek prezentációi az alábbi lenkre kattintva elérhetőek:

A tanulótájékoztató terület aktuális programjairól, a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ havonta összeállított „Eseménynaptárából” tájékozódhatnak.

Az Eseménynaptárat a következő linken keresztül érik el:

Eseménynaptár

POM

A pályaorientációs ismeretek és lehetőségek bővítése érdekében - az Európai Unió vissza nem térítendő támogatásával megvalósuló – program keretében, a pályaválasztást segítő webes alkalmazást fejlesztett az Oktatási Hivatal.

A projekt átfogó célja az általános iskolák és gimnáziumok pályaorientációs eszköztárának bővítése, valamint a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) pályák népszerűsítésére is alkalmas pályaorientáció módszertani megújulásának elősegítése. Az ingyenesen elérhető Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz, azaz a POM önismeretre alapozó, az MTMI-készségeket és -kompetenciákat is vizsgáló online tesztjeivel, feladataival a tanulók megtalálhatják az érdeklődésüknek, kompetenciáiknak leginkább megfelelő életpályákat. A POM önértékelésre épülő kérdéssorai segítenek feltérképezni a tanulók irányultságát, érdeklődését, kompetenciáit, míg az MTMI rész objektív feladatsorai pedig megmutatják, melyik terület áll hozzájuk igazán közel. Az online mérőeszköz mind a 7-8. évfolyamos, mind pedig a 10-12. évfolyamos tanulók részére elérhető.

A Pályaorientációs mérő és Oktatóeszköz (POM) online felülete erre a linkre kattintva érhető el.

A Pályaorientációs mérő és Oktatóeszközzel (POM) kapcsolatos részletes információkat itt érheti el.

Pályaorientációs vizsgálat (8. évfolyamosok számára)

A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát az Oktatási Hivatal által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett - digitális mérő- és támogatóeszközökkel, a hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával kell lebonyolítani. A 8. osztályos tanulók kötelező pályaorientációs vizsgálata nem azonos a POM-méréssel. Az erre vonatkozó részletes információk, tudnivalók a következő linkre kattintva érhetők el:

A pályaorientációs vizsgálatról

Diákjogi tanácsadás

Mint minden embernek, neked is vannak jogaid és kötelezettségeid, melyeket jogszabályok határoznak meg. Jogaiddal bármikor élhetsz, kötelességeid mindig be kell tartanod! A jogaid érvényesítése addig terjedhet, amíg nem sérted társaid és a közösséged jogait.

A jogok egyenlően illetnek meg mindenkit, ezért a jogokban történő hátrányos megkülönböztetést törvény tiltja. A jogok megszerzésük, teljesítésük nem kötődnek életkorhoz, nem differenciálódnak azon az alapon, hogy hány éves vagy! Életkortól függetlenül a jogok és kötelezettségek alanya mindig te vagy, nem lép a helyedbe a szülő.

Vannak kötelességeid is, melyeket jogszabályok (többek között a köznevelési törvény, tanterv, házirend..) határozza meg, ezeket pedig követned kell!

Ha a fentiek elolvasása után úgy érzed kérdésed van, vagy érintettnek érzed magad a kérdésben és nem kapsz megfelelő választ az intézményedben, akkor írd meg a kérdésedet nekünk!

Kollégánk segítségével megpróbáljuk számodra megadni kérdéseidre a választ, vagy továbbítjuk azt a témában jártas szakemberek felé.

Kérdéseidet az info.POKMiskolc@oh.gov.hu címre juttasd el, az e-mailben feltüntetve neved, és elérhetőségeidet is!

 

Diákparlament

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 78. § (8) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a diákparlamentről: „(8) az oktatásért felelős miniszter kétévente összehívja a diákparlamentet. A diákparlament a diákok közneveléssel kapcsolatos országos tájékoztató fóruma, amely az előterjesztésében áttekinti a tanulói jogok érvényesülését, és ajánlást fogadhat el, amelyben megfogalmazza véleményét, javaslatát."

E törvényi kötelezettségnek eleget téve, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága két évente rendezi meg az Országos Diákparlamentet.

Annak érdekében, hogy a diákok az őket érintő kérdésekben megfogalmazott véleménye, javaslata, gondolata eljusson a döntéshozókhoz, az ülések előkészítéseként iskolai, kollégiumi diákparlamentek kerülhetnek megrendezésre, ahol megválasztásra kerülnek azok a delegáltak és póttagok, akik az adott intézményt a megyei diákparlamentek ülésein képviselhetik.

Az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkársága a megyei diákparlamentek megszervezésével az Oktatási Hivatalt bízta meg.

A legutóbbi Országos Diákparlamentről készült beszámolót itt olvashatod el.

A legutóbbi megyei diákparlament jegyzőkönyvét itt éred el.

Az Országos diákparlamenten elfogadott ajánlásokat itt tudod megnézni.

Országos Diáktanács

Az Országos Diáktanács az oktatásért felelős miniszter és diák szereplőinek hosszú távú együttműködésére létrehozott egyeztető fóruma.

Az ODT tagjait feladataik ellátására a megyei diákparlamentek delegálása alapján (a megyei diákparlamentek 1-1 főt, Budapest 2 főt delegál úgy, hogy a delegálással egyidejűleg póttagot is delegál) az Országos Diákparlament hatalmazza fel.

Az ODT közreműködik tanulói jogokkal összefüggő döntések véleményezésében. E feladatkörében az ODT a tanulói jogokat érintő kérdésben:

-         véleményt nyilváníthat,

-         javaslatot tehet,

-         állást foglalhat.

Az ODT közreműködik az Országos Diákparlament (továbbiakban: Diákparlament) előkészítésében, a tanulói jogok érvényesülésével összefüggésben felmerült javaslatokat a Diákparlamenten előterjesztheti. Ennek érdekében az ODT tagjai folyamatos kapcsolatot tartanak a megyei diákparlamentek képviselőivel. Ennek során közvetítik a diákok véleményét, álláspontját.

Az ODT feladatait testületként, ülésein gyakorolja. A Tagot az ülésen – a Tag akadályoztatása esetén – a megválasztott póttag helyettesíti.

Az Országos Diáktanács működéséről ezen a linken tájékozódhatsz.

Az Országos Diáktanács tagjainak adatait itt olvashatod el.

Az Országos Diáktanács üléseiről készült jegyzőkönyveket itt éred el.

Hasznos oldalak:

-        Oktatási Jogok Biztosának Hivatala

-        Nemzeti Köznevelési Portál

-        Diákönkormányzati kisokos

-        Diákjogi Tudor

-        Országos Diáktanács (ODT)

-        Diákparlament

-        Eduline

-        Digitális köznevelési naptár

-        Diákigazolvánnyal kapcsolatos információk

-        Érettségi vizsgákkal kapcsolatos információk

-        Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ)

-        Dokumentumminták közösségi szolgálat megszervezéséhez

-        Független vizsgák szervezése

-        Általános tájékoztató a bizonyítványnyomtatványok használatáról

-        Külföldre távozás bejelentése

-        Külföldön szerzett általános iskolai bizonyítvány elismerése

-        Külföldön szerzett középiskolai (érettségi) bizonyítvány elismerése

-        Külföldön szerzett szakképesítés elismerése

-        Tájékoztatás kiállítása külföldi oklevelekről, bizonyítványokról

-        Nyelvvizsga

-        Egyéni munkarend


Nyomtatás