Tanügy-igazgatási szolgáltatás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a pedagógiai szolgáltatásokat – így a tanügy-igazgatási szolgáltatást is - az Oktatási Hivatal biztosítja az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről rendelkező 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 8.§-a értelmében a tanügy-igazgatási szolgáltatás feladatai:

-     a tanügyi dokumentumok vezetésére való kötelezettség betartásának támogatása,

-     közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében, felülvizsgálatában és módosításában,

-     a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,

-     intézményvezetők számára szakmai tanácskozások, tájékoztatók tartása, tapasztalatcserék szervezése.

A tanügy-igazgatási szolgáltatást igénybe vehetik a megyében működő nevelési-oktatási intézmények vezetői és pedagógusai.

A Miskolci Pedagógiai Oktatási Központban, tanügy-igazgatási tevékenységünk ellátása során figyelemmel kísérjük a jogszabályi változásokat, erről rendszeresen tájékoztatjuk az intézményeket. Megkeresés alapján segítséget nyújtunk a törvényi szabályozás elvárásainak közvetítésében. Kiadványok, segédanyagok készítésével, tájékoztatók, műhelyfoglalkozások szervezésével segítjük a nevelési oktatási intézmények hatékony, jogszerű működését.

Az aktuális jogszabálymódosításokról szövegmagyarázattal erre a linkre kattintva tájékozódhat!

Nyomtatás