Szaktanácsadás, tantárgygondozás

A vezető szaktanácsadói feladatok ellátására kiírt pályázatok eredményei

2020. december 16-án az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki.  A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Munkaközösség
Vajkóné Zsiros Emese Zsuzsanna Óvodapedagógus
Szűcsné Kovács Tünde Tanító és gyógypedagógiai
Tóthné Klema Mária Dorottya Humán
Sándor István Ferenc Reál
Császár Erika Intézményfejlesztés, pedagógiai értékelés
Böszörményi Ágnes IntézménytámogatóA nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységeket pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.

A szaktanácsadás, tantárgygondozás ellátásának eszközei és módszerei:

  • nevelési és tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése,
  • nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,
  • az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,
  • nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,
  • egyéni szakmai tanácsadás,
  • a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

Országos szaktanácsadói névjegyzék »

A szaktanácsadás pedagógiai-szakmai szolgáltatási terület dokumentumai:A Miskolci POK vezető szaktanácsadói 2019-ben:

Szaktanácsadó neve Szakterülete
Vajkóné Zsiros Emese Zsuzsanna Óvodapedagógus
Szűcsné Kovács Tünde Tanítói
Sándorné Sajtos Katalin Magyar nyelv és irodalom
Bukta Márta Matematika
Bialkóné Gladics Beáta
Idegen nyelv
Császár Erika
Intézményfejlesztés
Karsai Attila
Történelem
Nyomtatás