Szaktanácsadás

A szaktanácsdás szervezésével elsődleges célunk a pedagógusok és intézményvezetők munkájának támogatása a nevelés-oktatás hatékonyságának növelése érdekében. Törekszünk arra, hogy az intézmények a szaktanácsadást egyre növekvő mértékben vegyék igénybe, különös tekintettel a tantárgygondozói, intézményfejlesztési feladatokra, illetve a módszertani fejlesztések megvalósulására vonatkozóan.

A hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítését szolgáló szaktanácsadás és a konkfliktuskezelési szaktanácsadás területe fokozott jelentőséggel bíró terület a megyénkben előforduló hátrányos helyzetű tanulók száma okán.

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanulók részére nyújtott nevelési és tanítási-tanulási folyamatot segítő szaktanácsadás folyamatosan növekvő tendenciája miatt az intézmény igényeinek kielégítésére és a pedagógusok támogatása szerteágazó feladataink egyikét képezik. A Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ támogatja a szakmai, módszertani megújulást, melynek kivitelezéséhez rendelkezik a felkészült és elhivatott szaktanácsadói háttérrel.

Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretei között a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központhoz tartozó szaktanácsadói feladatellátás minőségének emelése, és a szakmai fejlődését biztosító szolgáltatási rendszer működtetése a célunk. Célkitűzésünk, hogy az intézményvezetők minél szélesebb körben megismerjék a segítő szaktanácsadás támogatásában rejlő, a szakmai fejlődést támogató lehetőségeket, illetve szorgalmazzuk az intézmények közötti hálózatos munkaforma kialakulását, működését. Az intézmények értékelési kultúrájának támogatásához széles skálán mozgó és tartalmilag előremutató rendezvényeket biztosít a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ.

A szaktanácsadói látogatásokkal támogatni szeretnénk Borsod-Abaúj-Zemplén megye leszakadó intézményeit. Kiemelt feladatunk az OKM–en alulteljesítő intézmények pedagógiai-szakmai támogatása, és a lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények szaktanácsadói segítése. Kiemelkedő jelentőséggel bír számunkra, hogy megyénkben a szaktanácsadói munka segítségével csökkenjen azoknak a tanulóknak a létszáma, akik az elvárt teljesítményszint alatt teljesítenek. Mindez a megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező szaktanácsadóink által nyújtott célorientált és körültekintő szaktanácsadói munkaszervezésben valósul meg.

A Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ az illetékességi területén található köznevelési intézményi igények alapján működteti szaktanácsadói hálózatát, az alábbiak szerint:

-              Szaktanácsadás megtervezését az Oktatási Hivatal központi igényfelmérőjében leadott intézményi kérések alapján, illetve

-              A köznevelési intézmények felmerülő igényeiket bármikor jelezhetik az info.POKMiskolc@oh.gov.hu e-mail címen keresztül.

Az Aktuális szaktanácsadói névsor letölthető innen.

 

Eseménynaptár:

A szaktanácsadói munka része a szakterülethez tartozó műhelymunkák szervezése, előadások, bemutatóórák tartása, melyek alkalmával széles körben juttatunk el információkat, szakmai ismereteket, tapasztalatokat a pedagógusokhoz és intézményvezetőkhöz. A nevelés-oktatás hatékonyságának növelése, illetve a tervezhetőség elősegítése érdekében havi gyakorisággal elkészítjük az aktuális rendezvényeinket tartalmazó eseménynaptárunkat, melyet a megyei köznevelési intézmények vezetői és a szaktanácsadói részére havi szinten megküldünk.

Az Eseménynaptár tartalmazza:

  • A szaktanácsadók által vezetett műhelyfoglalkozásokat
    • Bázisintézményi programokat a köznevelési intézmények számára
    • Szakmai napok programjait
    • Szaktanácsadók, szakértők és POK munkatársak által tartott tájékoztató előadásokat
    • Digitális szakmai délutánok előadásait

Az aktuális Eseménynaptár letölthető innen.

 

Hírlevél:

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ Hírlevél című online kiadványát, amely terveink szerint évente két alkalommal, tematikus témákkal, elektronikus újság formájában jelenik meg és hasznos, aktuális információkkal támogatja a megye köznevelési intézményeiben dolgozó intézményvezetők és pedagógusok szakmai munkáját.

A Hírlevél aktuális száma letölthető innen.

A szaktanácsadás jogszabályi kereteit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

-         2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

-         48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

-         326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Nyomtatás