A Miskolci Oktatási Központ

A Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának (a továbbiakban PSZKF) irányításával látja el feladatait.

A PSZKF feladat- és hatásköre

A PSZKF ellátja a pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes működtetését, koordinálja a Pedagógiai Oktatási Központok (a továbbiakban: POK) tevékenységét. Közreműködik

  • a Köznevelési Programok Főosztályával együttműködve a versenyszervezéssel, országos és nemzetközi mérésekkel és a középfokú beiskolázással kapcsolatos feladatok,
  • a Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztállyal együttműködve a pedagógus minősítéssel és a pedagógiai szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok

ellátásában.

A Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztály tevékenységére vonatkozó irányadó jogszabályok

Elérhetősége:

  • Telefon: (06 1) 374 2236

A Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ (POK) az Oktatási Hivatal jogszabályban meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatait (szaktanácsadók bevonásával) látják el.

Ellátott pedagógiai-szakmai szolgáltatások:

A Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területének bemutatása (1. sz. dokumentum)

Szervezeti adatok:

Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ
3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.
Központ: 46/530-115
E-mail cím: Info.POKMiskolc@oh.gov.hu


Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ munkatársainak elérhetőségei és feladatköre:

Név Telefonszám Feladatkörök E-mail
központi telefonszám
+36 96 613-418

POKMiskolc@oh.gov.hu

Fekete Lola +36 96 613-418 asszisztens

Fekete.Lola@oh.gov.hu

Ragályiné Hajdú Zsuzsanna +36 96 613-416
főosztályvezető

POKMiskolc@oh.gov.hu

Bancsók Barbara
+36 96 613-416
vezetői asszisztens

Bancsok.Barbara@oh.gov.hu

Asztalosné Kokos Edina +36 96 613-415 pedagógusminősítési eljárás támogatása- középfok és egyéb intézménytípusok, intézményfejlesztés támogatása, tanügy-igazgatás támogatása Asztalosne.Kokos.Edina@oh.gov.hu
Bayer Attila Gyula +36 96 613-425 pedagógus továbbképzés szervezés, pedagógiai tájékoztatás Bayer.Attila.Gyula@oh.gov.hu
Demkóné Kiss Beáta
+36 96 613-417
országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés- alapfok, tanügy-igazgatás támogatása

Demkone.Kiss.Beata@oh.gov.hu

Máté-Kissné Hatalyák Judit
+36 96 613-419
szaktanácsadás szervezése- középfokú intézmények, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése

Hatalyak.Judit@oh.gov.hu

Horváth Gergely Márton
+36 96 613-420
tanulmányi versenyek szervezése, tehetséggondozás, könyvtár működtetése, tanulótájékoztatás

Horvath.GergelyMarton@oh.gov.hu

Jaczenyik Enikő
+36 96 613-421
a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése,országos pedagógiai szakmai ellenőrzés támogatása, tanügy-igazgatás támogatása

Jaczenyik.Eniko@oh.gov.hu

Joó István Tibor
+36 96 613-422
országos pedagógiai- szakmai ellenőrzés- középfok, tanügy-igazgatás támogatása, középfokú beiskolázás
Joo.Istvan.Tibor@oh.gov.hu
Kellerné Fodor Katalin +36 96 613-414 pedagógusminősítési eljárás támogatása- óvoda

Kellerne.Fodor.Katalin@oh.gov.hu

Máté Zsolt
+36 96 613-424
pedagógus továbbképzés szervezése, OKTV, tanulmányi versenyek szervezése- középfokú intézmények
Mate.Zsolt@oh.gov.hu
Mészáros Attila
+36 96 613-425
KIR nyilvántartás, intézményi adatszolgáltatás, országos kompetenciamérés támogatása, pedagógiai tájékoztatás
Meszaros.Attila@oh.gov.hu
Munkácsi Lívia
+36 96 613-426
pedagógus minősítési eljárás támogatása – alapfok, tanulmányi versenyek szervezése- alapfokú intézmények
Munkacsi.Livia@oh.gov.hu
Orlóczkiné Czink Tímea +36 96 613-427
szaktanácsadás szervezése- óvoda, alapfokú intézmények
OrloczkineCzink.Timea@oh.gov.hu
dr. Sepsi Mária Lenke +36 96 613-428 pedagógusminősítés eljárás támogatása- alapfok, tanügy-igazgatás támogatása Sepsi.Maria.Lenke@oh.gov.hu