Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ

A Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának (a továbbiakban PSZKF) irányításával látja el feladatait.

A PSZKF feladat- és hatásköre

A PSZKF ellátja a pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes működtetését, koordinálja a Pedagógiai Oktatási Központok (a továbbiakban: POK) tevékenységét. Közreműködik

  • a Köznevelési Programok Főosztályával együttműködve a versenyszervezéssel, országos és nemzetközi mérésekkel és a középfokú beiskolázással kapcsolatos feladatok,
  • a Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztállyal együttműködve a pedagógus minősítéssel és a pedagógiai szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok

ellátásában.

A Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztály tevékenységére vonatkozó irányadó jogszabályok

Elérhetősége:

  • Telefon: (06 1) 374 2303

A Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ (POK) az Oktatási Hivatal jogszabályban meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatait (szaktanácsadók bevonásával) látják el.

Ellátott pedagógiai-szakmai szolgáltatások:

A Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területének bemutatása (1. sz. dokumentum)

Szervezeti adatok:

Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ
3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.
Központ: 96/613-418
E-mail cím: Info.POKMiskolc@oh.gov.hu


Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ munkatársainak elérhetőségei és feladatköre:

Név Telefonszám Feladatkörök E-mail
központi telefonszám
+36 96 613-418

POKMiskolc@oh.gov.hu

Lakatos Ágnes +36 96 613-418
vezető-hivatali tanácsos –
asszisztens

lakatos.agnes@oh.gov.hu

Ragályiné Hajdú Zsuzsanna +36 96 613-416
főosztályvezető

POKMiskolc@oh.gov.hu

Bancsók Barbara
+36 96 613-416
vezető-hivatali tanácsos –
vezetői asszisztens

Bancsok.Barbara@oh.gov.hu

Asztalosné Kokos Edina +36 96 613-415 hivatali főtanácsos –
pedagógusminősítési eljárás, tanügy-igazgatás
Asztalosne.Kokos.Edina@oh.gov.hu
dr. Bodnár Viktor +36 96 613-424 vezető-hivatali tanácsos – tankötelezettséggel kapcsolatos kérelmek bodnar.viktor@oh.gov.hu
dr. Csipő Gabriella +36 96 613 427 vezető-hivatali tanácsos – tankötelezettséggel kapcsolatos kérelmek csipo.gabriella@oh.gov.hu
Demkóné Kiss Beáta
+36 96 613-417
hivatali főtanácsos –
országos-pedagógiai szakmai ellenőrzés, tanügy-igazgatás

Demkone.Kiss.Beata@oh.gov.hu

Fekete Lola +36 96 613-437 vezető-hivatali tanácsos –szaktanácsadás szervezése fekete.lola@oh.gov.hu
Horváth Gergely Márton
+36 96 613-420
vezető-hivatali tanácsos –
tanulmányi versenyek, OKTV szervezése, tanulótájékoztatás, könyvtár működtetése

Horvath.GergelyMarton@oh.gov.hu

Joó István Tibor
+36 96 613-422
hivatali főtanácsos –
országos pedagógiai- szakmai ellenőrzés, középfokú beiskolázás, tanügy-igazgatás
Joo.Istvan.Tibor@oh.gov.hu
Kellerné Fodor Katalin +36 96 613-414 vezető-hivatali tanácsos –
pedagógusminősítési eljárás

Kellerne.Fodor.Katalin@oh.gov.hu

Komáromy István +36 96 613-423 hivatali főtanácsos –
szaktanácsadás szervezése
Komaromy.Istvan@oh.gov.hu
Labancz Henrietta Rita +36 96 613-421 továbbképzés-szervezés labancz.henrietta@oh.gov.hu
Máté-Kissné Hatalyák Judit +36 96 613-419 vezető-hivatali tanácsos –
szaktanácsadás szervezése, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése
Hatalyak.Judit@oh.gov.hu
Mészáros Attila
+36 96 613-425
vezető-hivatali tanácsos –
OKM, intézményi adatszolgáltatás, KIR nyilvántartás, pedagógiai tájékoztatás
Meszaros.Attila@oh.gov.hu
Molnár Gáborné +36 30 832 2846 hivatali főtanácsos – pedagógus továbbképzés-szervezés molnar.gaborne@oh.gov.hu
Munkácsi Lívia
+36 96 613-426
vezető-hivatali tanácsos –
pedagógus minősítési eljárás
Munkacsi.Livia@oh.gov.hu
dr. Sepsi Mária Lenke +36 96 613-428 hivatali főtanácsos II. –
pedagógusminősítés eljárás, tanügy-igazgatás
Sepsi.Maria.Lenke@oh.gov.hu