A Miskolci Oktatási Központ

A Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának (a továbbiakban PSZKF) irányításával látja el feladatait.

A PSZKF feladat- és hatásköre

A PSZKF ellátja a pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes működtetését, koordinálja a Pedagógiai Oktatási Központok (a továbbiakban: POK) tevékenységét. Közreműködik

  • a Köznevelési Programok Főosztályával együttműködve a versenyszervezéssel, országos és nemzetközi mérésekkel és a középfokú beiskolázással kapcsolatos feladatok,
  • a Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztállyal együttműködve a pedagógus minősítéssel és a pedagógiai szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok

ellátásában.

A Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztály tevékenységére vonatkozó irányadó jogszabályok

Elérhetősége:

  • Telefon: (06 1) 374 2236

A Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ (POK) az Oktatási Hivatal jogszabályban meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatait (szaktanácsadók bevonásával) látják el.

Ellátott pedagógiai-szakmai szolgáltatások:

A Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területének bemutatása (1. sz. dokumentum)

Szervezeti adatok:

Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ
3525 Miskolc, Selyemrét u. 1.
Központ: 46/530-115
E-mail cím: Info.POKMiskolc@oh.gov.hu


Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ munkatársainak elérhetőségei és feladatköre:

Név Telefonszám Közvetlen hívó Feladatkörök E-mail
Ragályiné Hajdú Zsuzsa
+36 96 613-418
7806

POKMiskolc@oh.gov.hu

Ádámné Orbán Andrea +36 96 613-419 7807 országos kompetenciamérés szervezésének támogatása, pedagógiai tájékoztatás

Adamne.Orban.Andrea@oh.gov.hu

Asztalosné Kokos Edina
+36 96 613-415
7804
pedagógusminősítési eljárás támogatása- középfok és egyéb intézménytípusok, intézményfejlesztés támogatása, tanügy-igazgatás támogatása

Asztalosne.Kokos.Edina@oh.gov.hu

Bancsók Barbara
+36 96 613-416
7802
vezetői asszisztens

Bancsok.Barbara@oh.gov.hu

Bayer Attila Gyula +36 96 613-421 7809 pedagógus továbbképzés szervezés, pedagógiai tájékoztatás
Demkóné Kiss Beáta
+36 96 613-417
7805
szakmai ellenőrzés- alapfok, tanügy-igazgatás támogatása

Demkone.Kiss.Beata@oh.gov.hu

Fekete Lola
+36 96 613-418
7806
asszisztens

Fekete.Lola@oh.gov.hu

Hatalyák Judit
+36 96 613-419
7807
szaktanácsadás szervezése, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése

Hatalyak.Judit@oh.gov.hu

Horváth Gergely Márton
+36 96 613-420
7808
tanulmányi versenyek szervezése, tehetséggondozás, könyvtár működtetése

Horvath.GergelyMarton@oh.gov.hu

Jaczenyik Enikő
+36 96 613-421
7809
a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése, szakmai ellenőrzés támogatása, tanügy-igazgatás támogatása

Jaczenyik.Eniko@oh.gov.hu

Joó István Tibor
+36 96 613-422
7810
szakmai ellenőrzés- középfok, tanügy-igazgatás támogatása, középfokú beiskolázás
Joo.Istvan.Tibor@oh.gov.hu
Kellerné Fodor Katalin +36 96 613-414 7803 pedagógusminősítési eljárás támogatása- óvoda

Kellerne.Fodor.Katalin@oh.gov.hu

dr. Kissné Halász Anikó
+36 96 613-423
7811
szaktanácsadás szervezése, tanulótájékoztatás
KissneHalasz.Aniko@oh.gov.hu
Máté Zsolt
+36 96 613-424

7812
pedagógus továbbképzés szervezése, OKTV
Mate.Zsolt@oh.gov.hu
Mészáros Attila
+36 96 613-425
7813
informatika, KIR nyilvántartás, intézményi adatszolgáltatás támogatása, informatika támogatása a minősítési és tanfelügyeleti eljárásoknak
Meszaros.Attila@oh.gov.hu
Munkácsi Lívia
+36 96 613-426
7814
pedagógus továbbképzés szervezése, tanulmányi versenyek szervezése
Munkacsi.Livia@oh.gov.hu
Orlóczkiné Czink Tímea +36 96 613-427
7815
szaktanácsadás szervezése, tanügy-igazgatás támogatása
OrloczkineCzink.Timea@oh.gov.hu
dr. Sepsi Mária Lenke +36 96 613-428 7816 pedagógusminősítés eljárás támogatása- alapfok, tanügy-igazgatás támogatása Sepsi.Maria.Lenke@oh.gov.hu


Nyomtatás