Lemorzsolódás megelőzése

Az Oktatási Hivatal korai jelző- és pedagógiai támogató rendszert működtet a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódóan.

A korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer létrehozását és működtetését az EU 2020 korai iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiájának megvalósítása teszi szükségessé.

Oktatási központunk a lemorzsolódás megelőzése és csökkentése érdekében szakmai programok ajánlásával, szervezésével nyújt segítséget a megye köznevelési intézményei számára.

2023. évi műhelymunkáink ajánló jegyzékét az alábbi linken tekinthetik meg:

Lemorzsolódáshoz_műhely_ajánló jegyzék

Amennyiben témajavaslataink valamelyike felkeltette érdeklődését és úgy gondolja, hogy tantestülete számára fontos az adott téma feldolgozása (akár online formában is), jelezze azt oktatási központunk felé a POKMiskolc@oh.gov.hu e-mail címen, a műhelymunka pontos címének, valamint intézménye elérhetőségének megjelölésével.

 

Hasznos linkek:

Az online adatgyűjtésre vonatkozó gyakran ismételt kérdések és az azokra adott válaszok innen letölthetők:

ESL gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A tanulói lemorzsolódással kapcsolatos adatokról a hivatal honlapján, az alábbi linken tájékozódhat:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/vegzettseg_nelkuli_iskolaelhagyas

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése az alábbi jogszabályok alapján történik:

-         a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

-         a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII. 28.) Korm. rendelet, 26/A § és 44/J §-a, a működtetés részletszabályairól

-         48/2012 (XII. 12) EMMI rendelet 9/A §-a kapcsolódó pedagógiai szakmai szolgáltatások köréről


Nyomtatás