Jogszabályok

Oktatási Központunk működését, és az általunk nyújtott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat jogszabályok határozzák meg, így különösen:

Törvények:

Rendeletek:

2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat

Ajánlás a személyes találkozás nélküli oktatás-nevelés lehetséges módszereire és eszközeire

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_szemelyes_talalkozas_nelkuli_oktatas_neveles_modszereire

A köznevelést érintő jogszabályi környezet aktuális változásairól tanügy-igazgatási szolgáltatási feladatunk ellátása során nyújtunk információt.

Az aktuális jogszabálymódosításokról az alábbi linken tájékozódhatnak:

Tanügy-igazgatási szolgáltatás

Nyomtatás