Rendezvények

Őszi Pedagógiai Napok 2018
2018. október 9-10-11.

A Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ 2018. október 9-11. között három településen (Kazincbarcika, Miskolc, Sárospatak) és öt helyszínen szervezi meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei köznevelési intézmények pedagógusai számára az Őszi Pedagógiai Napok c. rendezvénysorozatát, amelynek kiemelt témája a tehetséggondozás. A rendezvénysorozat keretében plenáris előadásokra, bemutató órákra/foglalkozásokra, szakmai műhelyfoglalkozásokra rajzkiállításokra látogathatnak el az érdeklődő kollégák.

A színes programkínálat célja az intézményi jó gyakorlatokból egy átfogó kép nyújtása. A programok, a horizontális tanulási lehetőségek a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ munkatársainak reményei szerint hozzájárulnak a pedagógiai-módszertani kultúra gazdagításához.

Adatkezelési tájékoztató >>

Hozzájáruló nyilatkozat >>

  1. Program (pdf)
    A programra való jelentkezés: info.POKMiskolc@oh.gov.hu e-mail-címen tehető meg

  2. Bemutató órák és foglalkozások kínálata (pdf)
    A bemutató órákra való jelentkezés a bemutató órát tartó intézmény megadott e-mail címén történhet.

  3. Rajzkiállítások (pdf)


Tisztelt Kolléga!

Az Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ 2018. szeptember-december közötti időszakban az alábbi táblázatban található szakmai programokat tervezi megvalósítani.

A programok címei, időpontjai, helyszínei, előadói találhatóak meg a táblázatban.

A rendezvényeken való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése és az info.pokmiskolc@oh.gov.hu e-mail címre való eljuttatása.

 


Beszámoló a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ által rendezett Megyei Szakmai Tanévnyitó Konferenciáról

Az Oktatási Hivatal az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Klebelsberg Központ és az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének közreműködésével az Avasi Gimnázium színháztermében, közel 250 pedagógus jelenlétében 2018. augusztus 24-én rendezte meg Megyei Szakmai Tanévnyitó Konferenciáját.

A megye köznevelési intézményeinek vezetőit és pedagógusait Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte. A pedagógusok szerepét meghatározónak nevezte a jövő Magyarországának megteremtésében, melyhez az oktatási rendszer mint segítő, szilárd háttér rendelkezésre áll. „A tanteremben egyedül vannak, de nincsenek magukra hagyva" – mondta beszédében Török Dezső. A megyei közgyűlés elnöke a továbbiakban az oktatás fő feladatának a tehetségek gondozását és a leszakadók felzárkóztatását fogalmazta meg.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője, Pálfi Erika az aktuális szakmai kérdésekről nyújtott tájékoztatást a pedagógusoknak, valamint beszélt arról is, hogy ismét változások előtt áll az oktatási rendszer: készül az új Nemzeti Alaptanterv, melynek tervezésekor a szakmai átalakítások mellett a tanulók, a gyerekek igényeit is figyelembe vették.
Pálfi Erika főosztályvezető mondandójában hangsúlyos szerepet kapott a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez kapcsolódó feladatok és eredmények ismertetése.
Ezt követően a szakmai és szervezeti változtatások ismertetésén túl a főosztályvezető asszony kitért a pedagógusminősítés, a tankönyvfejlesztés és -ellátás kérdéseire, a rendkívül népszerű és sikeres Határtalanul program eredményeire, valamint szót ejtett a Hangszercsere programról is. Előadásában hangsúlyozta, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek az idegen nyelvi oktatás megújulásáért. Előadásának második felében a témahetek eredményeiről, az ökoiskolákról, az infrastruktúra megújulásáról, valamint a GDPR alkalmazásával járó feladatokról is tájékoztatást kaphattak a jelenlévők.

A konferencián az Oktatási Hivatal 2018/2019-es tanévet érintő feladatairól és a fejlesztések megvalósításában az Oktatási Hivatal szerepéről dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke tartott előadást. Beszámolt többek között az Oktatási Hivatal nyilvántartási rendszerének fejlesztéséről, a KIR személyi nyilvántartójában történő változásokról, a pedagógusminősítés és tanfelügyelet eddigi eredményeiről, az országos mérésekről, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez kapcsolódó intézkedésekről. A későbbiekben tájékoztatást adott a szaktanácsadói és vezető szaktanácsadói rendszer feladatairól, az OKTV és más országos (nemzetiségi, művészeti) versenyek versenyfelhívásainak meghirdetéséről, valamint számos európai uniós pályázati forrásból megvalósuló köznevelési ágazati fejlesztésről. Az Oktatási Hivatal elnöke előadásában kitért még a digitális tartalomszolgáltatás fontosságára, valamint az Oktatási Hivatal tehetségpályázatainak főbb tudnivalóira is.

A Klebelsberg Központ idei tanévre tervezett legfontosabb feladatairól és fejlesztéseiről Pánczél János köznevelési főosztályvezető tájékoztatta a jelenlévő pedagógusokat, intézményvezetőket.
Az előző tanév feladatainak értékelését követően az új tanév legfontosabb feladatai között említette a tankerületek és intézményvezetők, valamint a tankerületi központok és a Klebelsberg Központ közötti feladatmegosztást, hangsúlyozta a tankerületi központok stabilitásának megerősítését, kiemelte a 2018. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatokat. A főosztályvezető úr előadásában beszélt a megkezdett infrastrukturális fejlesztésekről, a kiemelt projektekben való részvételről, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos feladatokról, a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programról, valamint a KRÉTA rendszer kötelező használatának bevezetéséről, az ettől várt pozitív hatásokról.

Ragályiné Hajdú Zsuzsanna, az Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központjának főosztályvezetője ismertette a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ elmúlt tanévben végzett feladatait, beszámolt a szaktanácsadás szerepéről, annak új elemeiről, a tanulmányi versenyekről, a szakmai ellenőrzésekhez, pedagógusminősítésekhez kapcsolódó tapasztalatokról. Kiemelt jelentőséggel mutatta be a lemorzsolódás csökkentése érdekében végzett tevékenységet, valamint az ennek hatására elért pozitív változásokat. Tájékoztatta a konferencia résztvevőit az új tanévben megyei szinten megvalósuló szakmai programokról, majd megköszönte a megye pedagógusainak, intézményvezetőinek, a tankerületek vezetőinek és munkatársainak a rendezvényen való részvételt, és az új tanévben sikeres, eredményes munkát kívánt.

A rendezvény végén az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének fejlesztéseiről Kamp Alfréd igazgató tájékoztatta a jelenlévőket.
Előadásában többek között kitért azokra a digitális fejlesztésekre, melyek a tankönyvek fejlesztésekor, valamint a tankönyvellátás hatékonyabbá tételekor játszhatnak meghatározó szerepet. Kiemelte az SNI gyermekek számára fejlesztett tankönyvcsaládot, a digitális fejlesztéseket, a kompetenciafejlesztést a tankönyveikben, valamint a jelenlévők figyelmébe ajánlotta az EKE-OFI www.tantrend.hu oktatási portálját.

A szakmai tanévnyitó konferencián az Avasi Gimnázium, az Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Munkácsy Mihály Általános és Művészeti Tagiskola, valamint a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium tanulói ünnepi műsorral köszöntötték a résztvevőket.

A Miskolci Pedagógiai Központ vezetőjének előadása alább olvasható. A konferencia további előadásai ezen a linken érhetők el.

Nyomtatás