Pedagógiai szakmai ellenőrzés, pedagógusminősítés

Az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Területi Koordinációs Főosztály szakmai irányításával a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ közreműködik a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megszervezésében, és a pedagógusok minősítő eljárásának megszervezésében.

Pedagógiai Szakmai Ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok:

Gondoskodni a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzését szolgáló tanfelügyelői-hálózat hatékony és teljes körű működtetéséről.

Jogi háttér:

  • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
  • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Tanfelügyeleti kézikönyvek linkjei:

A tanfelügyeleti kézikönyvek erre a linkre kattintva elérhetőek!

 

Pedagógusminősítéssel kapcsolatos feladatok:

A minősítés során a pedagógus szakmai munkájának színvonalát és az alapfeladatokon túlmutató szakmai teljesítményét jutalmazzák a különböző minőségi fokozatokba való besorolással, a fokozatokhoz rendelt fizetésemeléssel és a magasabb presztízsű szakmai feladatok ellátásához szükséges jogosultság megadásával. A minősítés minősítő vizsga vagy minősítő eljárás keretében valósul meg.

A minősítési eljárások szereplői az értékelt pedagógus, az intézménye (intézményi delegált) és a két illetve vezető esetén a három tagú OH-s szakértői bizottság. Az eljárás során valamennyi érintett szereplő a POK közvetlen partnere, hiszen az eljárás során bármelyik fél kéréssel fordulhat hozzánk.

Feladat:

A minősítési eljárások hatékony és teljes körű működtetése, a POK-hoz tartozó feladatok végrehajtása során, annak érdekében, hogy a megyében lezajló minősítések akadálytalanul, szabályosan történjenek, a résztvevők kellő szakmai támogatást kapjanak.

Jogszabályi háttér:

  • nemzeti köznevelési törvény: 2011. évi CXC.
  • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Egyéb eljárást szabályozó dokumentumok:

A pedagógus minősítésekkel kapcsolatos aktuális információk és dokumentumok (jogszabályok, útmutatók) itt és itt érhetőek el!

A 2019-es pedagógus minősítésekkel kapcsolatos aktuális információk és dokumentumok (jogszabályok, útmutatók) erre a linkre kattintva érhetőek el!

 

Önértékelési kézikönyvek linkjei:

Az önértékelési kézikönyvek erre a linkre kattintva elérhetőek!

Nyomtatás