Pedagógusminősítés, Tanfelügyelet és önértékelés

Az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Területi Koordinációs Főosztály szakmai irányításával a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ közreműködik a pedagógiai-szakmai ellenőrzéseknek és a pedagógusok minősítő eljárásainak a megszervezésében.

Pedagógiai Szakmai Ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok:

Az országos pedagógiai szakmai ellenőrzéssel (tanfelügyelet) kapcsolatos feladatunk a Hivatal által ellátott feladatok illetékességi területen történő helyi szintű végrehajtása, valamint az intézményi önértékelések és a tanfelügyeleti rendszer támogatása.

Önértékelés

Az önértékelések időpontjait az intézmény éves önértékelési tervében kell meghatározni.

Amennyiben az önértékelt pedagógus / vezető / intézmény esetében országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre (tanfelügyeletre) is sor kerül, abban az esetben a tanfelügyeletben érintett pedagógusok / vezetők / intézmények önértékelését úgy kell tervezni, hogy az annak eredményeként elkészített önfejlesztési / intézkedési terv az ellenőrzést végző szakértők számára az ellenőrzést támogató informatikai felületen elérhető kell, hogy legyen a tanfelügyeleti ellenőrzés időpontja előtt legalább 15 nappal.

Az önértékeléshez kapcsolódó feladatok pontos leírását a miniszter által jóváhagyott Önértékelési kézikönyvek tartalmazzák.

Az Önértékelési kézikönyvek elérhetőek erre a linkre kattintva!

Az önértékelés során használt informatikai felületekhez készült felhasználói útmutató elérhető a következő linken!

Az önértékeléssel kapcsolatos aktuális jogszabályok:

-         A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (145.§, 146.§, 152.§)

Tanfelügyelet

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére, az intézmények saját céljainak megvalósulására, továbbá az intézményi önértékelés eredményeire alapozva értékeli, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást ad.

A tanfelügyelethez kapcsolódó feladatok pontos leírását a miniszter által jóváhagyott Tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmazzák.

A tanfelügyeleti kézikönyvek elérhetőek erre a linkre kattintva!

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) jogszabályi alapját az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

-         A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§ (4), 78.§ (1) bekezdés f) pontja, 86-87.§§, 94.§ (1) bekezdés p) pontja, 21.§ (8) bekezdés g) pontja

-         A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XV. fejezete (145.§ – 156.§)

-         A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet

 

Pedagógusminősítéssel kapcsolatos feladatok:

A pedagógusok előmeneteli rendszerének alappillére a pedagógusok minősítése (minősítő vizsga, minősítési eljárás). A pedagógusok előmeneteli rendszere biztosítja a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a pedagógus pályán való kiszámítható szakmai előmenetel lehetőségét és állami garanciáit.

A pedagógusok előmeneteli rendszerében részt vevő pedagógusok:

-         a köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai előadó, vagy pedagógiai szakértő munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban (közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyházi szolgálati jogviszonyban) foglalkoztatottak;

-         a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak,

-         az egységes óvoda-bölcsődében felsőfokú végzettséggel kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak,

-         a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus szakképzettséggel vagy pedagógus szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak.

A pedagógusminősítéssel kapcsolatos feladatunk a Hivatal által ellátott feladatok illetékességi területen történő helyi szintű végrehajtása, valamint az intézményekben-, ill. online lebonyolításra kerülő minősítő támogatása.

A pedagógus minősítésekkel kapcsolatos aktuális információk erre a linkre kattintva érhetőek el!

A pedagógusok minősítésének jogszabályi kereteit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

-         A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 17. pont, 62. § (3), 64-64. §§, 94. § (4) g), 97. § (20)

-         A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

-         A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet

Nyomtatás