Pedagógiai értékelés, országos mérések

Az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának szakmai irányításával a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ közreműködik az országos mérések és a nemzetközi mérések megszervezésében.

Digitális országos mérések

A 2021/2022-es tanévtől kezdőden az országos mérések rendszere a szövegértési képességek, a matematikai eszköztudás, valamint az idegen-, illetve célnyelven nyújtott tanulói teljesítmények vizsgálata mellett kiegészül a természettudomány kompetenciaterülettel. A mérések lebonyolítása teljes mértékben digitális platformon zajlik; az országos méréseket a tanulóknak ezentúl online felületen kell teljesíteniük. A mérések értékelése központilag történik.

A szövegértés teszt azt vizsgálja, mennyire képesek a tanulók megérteni az olvasott szövegeket, azokat a mindennapi élet során alkalmazni, hasznosítani.

A matematika teszt azt vizsgálja, hogyan képesek a tanulók a mindennapi élet során használni az iskolában tanult matematikai tudásukat.

A természettudományos műveltségét vizsgáló tesztben a természettudomány kérdéseivel, a műszaki, technikai problémákkal valóságos, vagy valószerűen megkonstruált kontextusban találkoznak a diákok.

A digitális országos mérések általános leírása az alábbi linken található:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/altalanos_leiras

A Kompetenciamérések korábbi eredményei, valamint a 2021 előtti mérések általános leírása az alábbi linkeken található:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/eredmenyek

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras

Nemzetközi mérések 2023-ban:

Nyomtatás