Pedagógiai értékelés, országos mérések

Pedagógiai értékelés

A pedagógiai értékelés legfontosabb feladata a pedagógusok pedagógiai értékelési, mérési kultúrájának fejlesztése, szaktudásának bővítése, önfejlődésének támogatása, a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások nyújtása; a pedagógiai folyamatok mérési eredményekre alapozott megtervezése, a mérési eredmények hasznosítása.

A feladatok közé tartozik ezen túlmenően az intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése, alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére. A nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását szaktanácsadók bevonásával segítjük, akik a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátásában is segítséget nyújtanak.

 

Országos Kompetenciamérés

Az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának szakmai irányításával a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ közreműködik az országos mérések (országos kompetenciamérés /OKM/, nyelvi mérések, Difer) és nemzetközi mérések megszervezésében.

A szövegértés teszt azt vizsgálja, mennyire képesek a tanulók megérteni az olvasott szövegeket, azokat a mindennapi élet során alkalmazni, hasznosítani.

A matematika teszt azt vizsgálja, hogyan képesek a tanulók a mindennapi élet során használni az iskolában tanult matematikai tudásukat.

Az Országos Kompetenciamérés általános leírása:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/alt_leiras

 

Országos és nemzetközi mérések

Az OKM adatai alapján azonosíthatók az olyan iskolák, amelyek jobb eredményt érnek el, mint az tanulóik családi háttere alapján várható volna.

Ezek azok az intézmények, amelyek pedagógiai munkájukkal eredményesen ellensúlyozzák tanulóik hátrányos helyzetét. A magasabb átlagteljesítményű intézmények esetében ugyanez azt jelenti, hogy kiválóan építenek diákjaik biztos családi hátterére, és eredményesen gondozzák a rájuk bízott tehetségeket.

Az OKM adatai alapján azonosíthatók tovább az olyan iskolák is, amelyek jobb eredményt érnek el, mint az tanulóik korábbi eredményei alapján várható volna, azaz az átlagosnál nagyobb az ott folyó pedagógiai munka fejlesztő hatása.

Hasonlóan erős az összefüggés a tanulók előzetes tudása, azaz a korábbi mérési eredményei és a várható teljesítménye között. A korábbi mérési eredményekből „megjósolható", pontosabban megbecsülhető a gyerekek későbbi teljesítménye.

A fenti kritériumok alapján kiemelkedően teljesítő intézmények listája Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: ezekben azok az intézmények szerepelnek, amelyek 6., 8. vagy 10. évfolyamos OKM eredményeik alapján jó hátránykiegyenlítő hatással rendelkeznek a szövegértés vagy a matematika területén, illetve azok, amelyek 8. vagy 10. évfolyamos OKM eredményeik alapján az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztik tanulóik képességeit.

Nyomtatás