Bázisintézmények

Megjelent az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére meghirdetett pályázat eredménye

Az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére kiírt pályázat eredményeként 361 köznevelési és szakképző intézmény, feladatellátási hely került kiválasztásra.

A pályázaton eredményesen szereplő intézményekkel az Oktatási Hivatal – az aláírás napjától 2026. június 15-ig tartó időtartamra szóló – Együttműködési megállapodást köt.  A kiválasztott intézmény az Együttműködési megállapodás aláírásának napjától használhatja az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” címet.

Az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére meghirdetett pályázat eredménye – a Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén működő – intézmények, feladatellátási helyek szerint:

Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ>>


Az Oktatási Hivatal Bázisintézményei és jó gyakorlataik a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ illetékeségi területén

 

 

2020-2023

földrajzi lefedettség_kép.jpg

 

Az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE" cím elnyerésére kiírt pályázat eredményeként a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén 2020-ban 20 intézmény került kiválasztásra. A pályázaton eredményesen szereplő intézmények, akikkel az Oktatási Hivatal 2023. június 15-ig tartó időtartamra szóló Együttműködési megállapodást kötött, ez idő alatt viselhetik az elnyert címet.

A bázisintézményi hálózat működtetésének célja a pedagógiai eredményesség növelése, olyan intézmények bevonásával:

  • akik a kor elvárásainak megfelelő szakmai innovációkkal rendelkeznek,
  • akik jó gyakorlataik révén példaértékűek,
  • akik készek és képesek a hálózatos tudásmegosztásra; a jó gyakorlatok adaptációjának támogatására,
  • akik nyitottak és képesek arra, hogy szakmailag támogassák a tartósan alulteljesítő, illetve a lemorzsolódással veszélyeztetett köznevelési intézmények szakmai tevékenységét, az ott folyó oktató-nevelő munkát,
  • akik az érdeklődő intézmények, pedagógusok számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pedagógus továbbképzések számára,

Bázisintézményeink

A Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén a cím viselésére jogosult intézmények listája az alábbi linkre kattintva megtekinthető.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményei B.-A.-Z. megyében 2020-2023

Aktuális bázisintézményi programok

Az alábbiakban intézmény típusonként elérhetőek a B-A-Z. megyei bázisintézmények aktuális programjai:

(A programokra jelentkezés, minden esetben az adott intézmény által meghatározott módon, egyénileg történik!)

Bázisintézményi jó gyakorlatok gyűjteménye

A bázisintézmények, azok jó gyakorlatainak minél hatékonyabb megismerése-, valamint az intézményi igényeknek leginkább megfelelő programok megtalálása érdekében, intézménytípusonként összeállítottuk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bázisintézmények programkínálatának alapját képező és azok pontos leírását tartalmazó kiadványunkat.

A kiadványok az alábbi linkeken érhetőek el:

 


 

ARCHÍV TARTALOM:

Pályázati felhívás az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai pályázatot hirdetnek illetékességi területükön működő köznevelési és szakképző intézmények részére az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére.

Pályázati felhívás >>

Adatkezelési tájékoztató >>

Pályázati adatlap >>
Nevelőtestületi szándéknyilatkozat >>
Fenntartói nyilatkozat >>
Együttműködési megállapodás >>

Nyomtatás