következő oldal »

Vezető szaktanácsadói pályázatok nyertesei

2023. október 10-én az Oktatási Hivatal a vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása, működtetése érdekében vezető szaktanácsadói pályázatokat írt ki.  A beérkezett pályázatok elbírálását követően az Oktatási Hivatal az alábbi szaktanácsadókat bízza meg vezető szaktanácsadói feladatok ellátásával.

Szaktanácsadó neve Munkaközösség neve
Rácz Zita Óvodapedagógusi
Szűcsné Kovács Tünde Tanító és gyógypedagógiai
Tóthné Klema Mária Dorottya Humán
Sándor István Ferenc Reál
Kiss Tamás László Intézményfejlesztés, pedagógiai értékelés
Tóthné Lechner Katalin Intézmény támogató


Vezető szaktanácsadói pályázatok

Az Oktatási Hivatal pedagógiai oktatási központjai 2023. november 7-ei határidővel pályázatot hirdetnek vezető szaktanácsadói feladatellátásra. További információk a linkre kattintva olvashatók.


Kedves Kollégák, Kedves Látogatók!

A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás

  • a pedagógiai értékelés,
  • a szaktanácsadás, tantárgygondozás,
  • a pedagógiai tájékoztatás,
  • a tanügy-igazgatási szolgáltatás,
  • a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
  • a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
  • tanulótájékoztató,-tanácsadó szolgálat,
  • a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése.

Magyarországon az állami-köznevelés feladatellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazással, az Oktatási Hivatal biztosítja.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások leghatékonyabb ellátása érdekében, a területi elvet és intézményszámot figyelembe véve 15 Pedagógiai Oktatási Központ (POK) jött létre, ezáltal megteremtve az ország teljes területén az egységes feladatellátás lehetőségét.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Miskolci Pedagógia Oktatási Központ feladatkörébe tartozik a megyében működő köznevelési intézmények részéről jelentkező pedagógiai szakmai szolgáltatási igények kielégítése, a szakemberek és az intézmények közötti – a feladatellátáshoz szükséges – koordináció.

Munkánk során arra törekszünk, hogy a 48/2012 (XII. 12.) EMMI rendeletben a pedagógiai –szakmai szolgáltatások részére megfogalmazott feladatokat maradéktalanul ellássuk, ezáltal segítsük az intézményekben folyó nevelő-oktató munkát, valamint tevékenységünk által minél több hasznos és új ismeretet nyújtsunk át a megyei köznevelési rendszer sikeres és hatékony működtetése érdekében aktívan tevő személyek és intézmények részére.

Ehhez a munkához kínáljuk partnerségünket, s kérjük együttműködésüket.

Ragályiné Hajdú Zsuzsanna
főosztályvezető

 

Nyomtatás
következő oldal »