következő oldal »

Kedves Kollégák, Kedves Látogatók!

A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.

Pedagógiai-szakmai szolgáltatás

  • a pedagógiai értékelés,
  • a szaktanácsadás, tantárgygondozás,
  • a pedagógiai tájékoztatás,
  • a tanügy-igazgatási szolgáltatás,
  • a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
  • a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
  • tanulótájékoztató,-tanácsadó szolgálat,
  • a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése.

Magyarországon az állami-köznevelés feladatellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazással, az Oktatási Hivatal biztosítja.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások leghatékonyabb ellátása érdekében, a területi elvet és intézményszámot figyelembe véve 15 Pedagógiai Oktatási Központ (POK) jött létre, ezáltal megteremtve az ország teljes területén az egységes feladatellátás lehetőségét.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Miskolci Pedagógia Oktatási Központ feladatkörébe tartozik a megyében működő köznevelési intézmények részéről jelentkező pedagógiai szakmai szolgáltatási igények kielégítése, a szakemberek és az intézmények közötti – a feladatellátáshoz szükséges – koordináció.

Munkánk során arra törekszünk, hogy a 48/2012 (XII. 12.) EMMI rendeletben a pedagógiai –szakmai szolgáltatások részére megfogalmazott feladatokat maradéktalanul ellássuk, ezáltal segítsük az intézményekben folyó nevelő-oktató munkát, valamint tevékenységünk által minél több hasznos és új ismeretet nyújtsunk át a megyei köznevelési rendszer sikeres és hatékony működtetése érdekében aktívan tevő személyek és intézmények részére.

Ehhez a munkához kínáljuk partnerségünket, s kérjük együttműködésüket.

Ragályiné Hajdú Zsuzsanna
főosztályvezető

 

Nyomtatás
következő oldal »