Utolsó lehetőség! Májusig még indulnak a tréningjellegű pályaorientációs pedagógus-továbbképzések

2019 tavaszán is lehetőség nyílik A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai – érzékenyítő, szemléletformáló akkreditált pedagógus-továbbképzésen való részvételre. A képzés az Oktatási Hivatal által megvalósított, EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosító számú, „Az alap és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése" című projekt keretében kerül megszervezésre. A 30 órás képzés egy 10 órás távoktatásban feldolgozható „e-learning" tananyagból és 20 kontaktórából áll. A képzést gyakorlatias jellege miatt ajánljuk minden kollégának, akit érdekel a téma, hiszen mindennapi munkánk során folyamatosan segíthetjük a ránk bízott tanulókat abban, hogy a köznevelésben ne csak ismereteket sajátítsanak el, hanem személyiségük fejlődésén keresztül kibontakoztathassák képességeiket, és megtalálják azt a hivatást, amely számukra örömet, biztonságos egzisztenciát és a társadalomban betöltött hasznos szerepet jelenthet majd. Különösen ajánljuk az osztályfőnököknek, esélyegyenlőséggel, sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó vagy felzárkóztató programokban tevékenykedő pedagógusoknak.
További információk: EFOP3213@oh.gov.hu


Pályázati felhívás

Pályázat vezető szaktanácsadói feladatok ellátására.

Részletes tájékoztató >>


 

Szakmai tanévnyitó konferencia – Miskolc

Az Oktatási Hivatal szakmai tanévnyitó konferenciát szervez, amelyen az oktatásirányítás és háttérintézményeinek képviselői ismertetik a 2018/2019-es tanév változásait és fejlesztéseit.

Helyszín: Avasi Gimnázium (3524 Miskolc, Klapka György u. 2.)

Időpont: 2018. augusztus 24. péntek, 10.00 óra

Információ: POKMiskolc@oh.gov.hu – 06-46-594-077

A konferenciára tisztelettel várjuk a köznevelési intézmények vezetőit és pedagógusait.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a terem korlátozott befogadóképessége miatt regisztrációhoz kötött.

Részletes program >>

Regisztráció >>


Minőségbiztosítási összesítő

Lezárultak az Oktatási Hivatal (OH) Kisgyermekkori nevelés támogatása (EFOP-3.1.1-14-2015-00001) elnevezésű kiemelt európai uniós projekt keretében megszervezett pedagógus-továbbképzései.

A megvalósítás során kiemelt cél volt az óvodák, a bölcsődék és a napközbeni gyermekfelügyeletek esélyteremtő és hátránykompenzációs szerepének erősítése, valamint a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés szakmai támogatása. A projekt keretében az OH 2017 szeptemberétől 2018 májusáig 146 óvodában több mint 3.300 óvodapedagógus akkreditált képzését valósította meg térítésmentesen. A 30 órás kurzusok az óvodai nevelés 8 területét (játék, mozgás, egészségnevelés, tehetségfelismerés, egyéni bánásmód, környezettudatosság, különleges bánásmód és művészeti nevelés) ölelték fel.

A továbbképzések minőségbiztosítási összegzői ide kattintva olvashatók.


Álláslehetőség

Az Oktatási Hivatal új munkatársakat keres a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központba pénzügyi munkatárs (Miskolc) munkakörbe. Bővebben >>


Álláslehetőség

Az Oktatási Hivatal által megvalósított EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása" című kiemelt projekt munkatársakat keres (óvodai szakterületen) mentor munkakörben. Bővebben >>

 


III. Országos Szaktanácsadói Konferencia

Az Oktatási Hivatal harmadik alkalommal rendezi meg szakmai konferenciáját a mesterpedagógus szaktanácsadók számára. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ >>


Kedves Kollégák, Kedves Látogatók!

Magyarországon az állami-köznevelés feladatellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2015. április elsejétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19.§ (5), valamint a 99/C§ (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazással, az Oktatási Hivatal biztosítja.

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások leghatékonyabb ellátása érdekében, a területi elvet és intézményszámot figyelembe véve 15 Pedagógiai Oktatási Központ (POK) jött létre, ezáltal megteremtve az ország teljes területén az egységes feladatellátás lehetőségét.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Miskolci Pedagógia Oktatási Központ feladatkörébe tartozik a megyében működő köznevelési intézmények részéről jelentkező pedagógiai szakmai szolgáltatási igények kielégítése, a szakemberek és az intézmények közötti – a feladatellátáshoz szükséges – koordináció.

Munkánk során arra törekszünk, hogy a 48/2012 (XII. 12.) EMMI rendeletben a pedagógiai –szakmai szolgáltatások részére megfogalmazott feladatokat maradéktalanul ellássuk, ezáltal segítsük az intézményekben folyó nevelő-oktató munkát, valamint tevékenységünk által minél több hasznos és új ismeretet nyújtsunk át a megyei köznevelési rendszer sikeres és hatékony működtetése érdekében aktívan tevő személyek és intézmények részére.

Ehhez a munkához kínáljuk partnerségünket, s kérjük együttműködésüket.

Ragályiné Hajdú Zsuzsanna
főosztályvezető

Nyomtatás