Tanügy-igazgatási szolgáltatás

A tanügy-igazgatási szolgáltatást igénybe veheti Somogy és Tolna megyében működő nevelési-oktatási intézmény vezetője, vagy pedagógusa.

A tanügy-igazgatási szaktanácsadás keretében (személyes és írásos megkeresés alapján) szakmai segítségnyújtás igényelhető a jogszabályi változásokban való eligazodáshoz, az új törvényi szabályozás elvárásainak közvetítéséhez.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19. § (2) bekezdés d) pontja szerint meghatározott tanügy-igazgatási szolgáltatás során az alábbi feladatokat végezzük:

a) közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,
b) a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi és magán fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,
c) a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére - költségvetésének terhére és mértékéig - közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása.

Kisasszondi Katalin pedagógiai referens, kisasszondi.katalin@oh.gov.hu

Dr. Somogyi Lóránt intézményfejlesztési referens, Somogyi.Lorant@oh.gov.hu

 

Aktuális programok:

Letölthető dokumentumok:

Nyomtatás