Pedagógiai értékelés

A 2018/19-es tanév országos mérései:

Célnyelvi mérés (2019. május 15. szerda)

Idegen nyelvi mérés (2019. május 22. szerda)

Országos kompetenciamérés (2019. május 29. szerda)

Kiegészítő jogszabályi háttér:

Országos és nemzetközi mérések, információk

Az Országos Kompetenciamérés eredményei

Az Országos kompetenciamérés mutatóinak értelmezése

Kiemelkedő teljesítményű iskolák

A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszerről

Köznevelési Elemzési Jelentések

 


 

A pedagógiai értékelés területhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás a 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet 4.§. alapján az alábbi feladatokat látja el:

  • a neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,
  • feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása,
  • a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása,
  • helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátása, e területen tanácsadás nyújtása,
  • a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások,
  • pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése.

Ujlaki Zsófia pedagógiai referens, Ujlaki.Zsofia@oh.gov.hu

 

Nyomtatás